SON XƏBƏRLƏR

“AZƏRİQAZSAZLAMA” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 30 YAŞI TAMAM OLMUŞDUR

22.08.2003 [23:56]
Ötən əsrin 70-ci illərində təsərrüfathesablı idarə kimi yaranan, ölkəmizin qaz təsərrüfatında mühüm yer tutan bu qurum 30 illik inkişaf yolu keçmişdir. Respublikamızın tanınmış qaz təsərrüfatı mütəxəssislərinin iştirakı ilə avqustun ...

QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN SƏDRİ GÜRCÜSTAN PREZİDENTİNƏ MƏKTUB GÖNDƏRMİŞDİR

22.08.2003 [23:56]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Gürcüstanın kütləvi informasiya vasitələri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin Gürcüstan dövlətinin başçısı Eduard Şevardnadzeyə məktubunu ...

TÜRKSOYUN BAŞ DİREKTORLUĞU BEYNƏLXALQ MÜKAFAT ÜÇÜN SƏNƏDLƏRİN QƏBULU VAXTININ 2003-CÜ İL NOYABRIN 1-DƏK UZATMIŞDIR

22.08.2003 [23:55]
TÜRKSOY Baş Direktorluğu mədəniyyət və incəsənət sahəsində 2003-cü ildə veriləcək TÜRKSOY Beynəlxalq Mükafatı üçün sənədlərin qəbulu vaxtını noyabrın 1-dək uzatmağı qərara almışdır.
TÜRKSOY Beynəlxalq Mükafatını almaq üçün müsabiqəyə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTI SEÇKILƏRINDƏQEYDƏ ALINMIŞ NAMIZƏDLƏRƏ DÖVLƏT TELEVIZIYA KANALINDA PULSUZ EFIR VAXTININ VERILMƏSINƏ DAIR MƏRKƏZI SEÇKI KOMISSIYASI MƏTBUAT ŞÖBƏSININ MƏLUMATI

22.08.2003 [23:39]

1. Əliyev Heydər Əlirza oğlu - II gün

26.08.2003 21.00
2.09.2003 ---”---
9.09.2003 ---”---
16.09.2003 ---”---
23.09.2003 ...

2003-CÜ İL OKTYABRIN 15-DƏ KEÇİRİLƏCƏK AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINA DAXİL OLMUŞ MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:32]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci maddəsinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

2003-cü il oktyabrın 15-də keçiriləcək Azərbaycan Respublikası ...

2003-CÜ İL OKTYABRIN 15-NƏ TƏYİN EDİLMİS AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR PULSUZ EFİR VAXTININ BÖLGÜSÜ MƏQSƏDİLƏ KEÇİRİLMİŞ PÜŞKATMANIN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:32]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci maddəsinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

2003-cü il oktyabrın 15-nə təyin edilmis Azərbaycan ...

M.Ə.ƏKBƏROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİ ÜZRƏ 82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVÜ VƏZİFƏSİNDƏN VAXTINDAN ƏVVƏL AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:31]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 22.3-cü, 22.3.1-ci və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Məmməd Əyyub oğlu Əkbərov ...

ƏDALƏT PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN TƏYİN EDİLMİŞ 50 NƏFƏR VƏKİLİN QEYDƏ ALINMASI HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:31]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 72-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Ədalət Partiyası tərəfindən təyin edilmiş ...

ƏDALƏT PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÜTÜN ƏRAZİSİNDƏ MÜŞAHİDƏ APARMAQ ÜÇÜN TƏYİN EDİLMİŞ RÜSTƏM SƏMƏD OĞLU HƏSƏNOVUN MÜŞAHİDƏÇİ KİMİ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:30]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 40.6-cı maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Ədalət Partiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ...

AZAD YUSİF OĞLU MƏSİYEVİN ƏDALƏT PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA MƏŞVƏRƏTÇİ SƏS HUQUQLU ÜZV TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:30]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 21.1-ci, 21.3-cü və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Azad Yusif oğlu Məsiyev ...

MİLLİ VƏHDƏT PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN TƏYİN EDİLMİŞ 50 NƏFƏR VƏKİLİN QEYDƏ ALINMASI HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:29]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 72-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Milli Vəhdət Partiyası tərəfindən təyin ...

TELMAN ABİƏLİ OĞLU QASIMOVUN MİLLİ VƏHDƏT PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA MƏŞVƏRƏTÇİ SƏS HUQUQLU ÜZV TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:29]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 21.1-ci, 21.3-cü və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Telman Abiəli oğlu Qasımov ...

PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏD L-Ş.HACIYEVA TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÜTÜN ƏRAZİSİNDƏ MÜŞAHİDƏ APARMAQ ÜÇÜN TƏYİN EDİLMİŞ MAHİR MƏMMƏD OĞLU YAQUBOVUN MÜŞAHİDƏÇİ KİMİ TƏSDIQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:28]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 40.6-cı maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Prezidentliyə namizəd L-Ş.Hacıyeva tərəfindən Azərbaycan ...

ELXAN SALEH OĞLU ABBASOVUN PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏD L-Ş.HACIYEVANIN MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA MƏŞVƏRƏTÇİ SƏS HUQUQLU ÜZVÜ KİMİ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:28]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 21.1-ci, 21.3-cü və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Elxan Saleh oğlu Abbasov ...

MÜASİR MÜSAVAT PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÜTÜN ƏRAZİSINDƏ MÜŞAHİDƏ APARMAQ ÜÇÜN TƏYİN EDİLMİŞ AKİF MUSA OĞLU MƏMMƏDOVUN MÜŞAHİDƏÇİ KİMİ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:27]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 40.6-cı maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən Azərbaycan ...

RAUF ALLAHVERDİ OĞLU HƏSƏNZADƏNİN MÜASİR MÜSAVAT PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA MƏŞVƏRƏTÇİ SƏS HUQUQLU ÜZV TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:27]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 21.1-ci, 21.3-cü və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Rauf Allahverdi oğlu Həsənzadə ...

VƏTƏNDAŞ HƏMRƏYLİYİ PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÜTÜN ƏRAZİSİNDƏ MÜŞAHİDƏ APARMAQ ÜÇÜN TƏYİN EDİLMİŞ YAMİL İSA OĞLU MUSTAFAYEVİN MÜŞAHİDƏÇİ KİMİ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇK KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:26]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 40.6-cı maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası tərəfindən Azərbaycan ...

MÜZƏFFƏR QİYAS OĞLU BAXIŞOVUN VƏTƏNDAŞ HƏMRƏYLİYİ PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA MƏŞVƏRƏTÇİ SƏS HUQUQLU ÜZV TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:25]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 21.1-ci, 21.3-cü və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Müzəffər Qiyas oğlu Baxışov ...

AZƏRBAYCAN NAMİNƏ ALYANS PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÜTÜN ƏRAZİSİNDƏ MÜŞAHİDƏ APARMAQ ÜÇÜN TƏYİN EDİLMİŞ ABDULLA HÜSEYN OĞLU İSAYEVİN MÜŞAHİDƏÇİ KİMİ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:25]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 40.6-cı maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası tərəfindən ...

ARİF ƏMİRASLAN OĞLU QULİYEVİN AZƏRBAYCAN NAMİNƏ ALYANS PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA MƏŞVƏRƏTÇİ SƏS HUQUQLU ÜZV TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:24]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 21.1-ci, 21.3-cü və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Arif Əmiraslan oğlu Quliyev ...

YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI TƏRƏFİNDƏN TƏYİN EDİLMİŞ 50 NƏFƏR VƏKİLİN QEYDƏ ALINMASI HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:24]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 72-ci maddələrinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təyin ...

2003-CÜ İL OKTYABRIN 15-NƏ TƏYİN EDİLMİS AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR PULSUZ EFİR VAXTININ BÖLGÜSÜ MƏQSƏDİLƏ PÜŞKATMA KOMİSSIYASININ YARADİLMASI HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

22.08.2003 [23:23]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci maddəsinə uyğun olaraq q ə r a r a a l ı r :

2003-cü il oktyabrın 15-nə təyin edilmis Azərbaycan ...

KLİVLEND KLİNİKASINDA PREZİDENT ƏLİYEVİN MÜALİCƏSİ DAVAM EDİR

22.08.2003 [22:42]
AzərTAc-ın Vaşinqton müxbiri xəbər verir ki, avqust ayının 22-də Amerikanın Klivlend Klinikası mətbuat üçün məlumat yaymışdır. Aşağıda məlumatın mətni verilir.

Klivlend Klinikasının mətbuat üçün məlumatı

22 avqust 2003-cüil

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Klivlend Klinikasında ürək çatışmazlığı və böyrəyində çətinliklərlə bağlı müalicəsi davam edir.

Avqust ayının 6-da Ohayo ştatındakı tibbi mərkəzdə yerləşdirilən Prezident Əliyev özünü rahat hiss edir. ...