SON XƏBƏRLƏR

RUSİYA FEDERASİYASI FEDERAL TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTİNİN CƏNUB FEDERAL DAİRƏSİ ÜZRƏ REGİONAL SƏRHƏD İDARƏSİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ÖLKƏMİZDƏ OLMUŞDUR

14.12.2005 [19:19]
AzərTAc xəbər verir ki, dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətində Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Cənub Federal Dairəsi üzrə Regional Sərhəd İdarəsinin rəisi general-polkovnik Nikolay Lisinskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə ...

ÖLKƏMİZİN KANADANIN BRİTİŞ COLUMBİA ƏYALƏTİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI MÜZAKİRƏ EDİLMİŞDİR

14.12.2005 [18:59]
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycanın Kanadadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov ölkənin inkişaf etmiş əyalətlərindən biri sayılan Britiş Columbia ilə əlaqələrin qurulması, orada fəaliyyət göstərən şirkətlərin respublikamıza sərmayə ...

MODUL TİPLİ ASTARA ELEKTRİK STANSİYASININTİKİNTİSİ BAŞA ÇATMAQDADIR

14.12.2005 [18:44]
AzərTAc xəbər verir ki, “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti media nümayəndələrinin Astaradakı modul tipli elektrik stansiyasının və 110 kilovoltluq yardımçı stansiyanın tikinti sahələrinə tanışlıq səfərini təşkil etmiş, burada jurnalistlər üçün mətbuat ...

AZƏRBAYCAN ELMİNİN İNKİŞAFINA DÖVLƏT QAYĞISI DAHA DA ARTIRILACAQDIR
MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ 60 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

14.12.2005 [18:36]
- Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycanda böyük bayramdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 60 illik yubileyi qeyd olunur. Mən bu ...

FƏXRİ XİYABANDA RƏŞİD BEHBUDOVUN XATİRƏSİNİ ANMA MƏRASİMİ

14.12.2005 [18:35]
AzərTAc xəbər verir ki, respublikamızın tanınmış incəsənət və mədəniyyət ...

OMBUDSMAN ALMANİYANIN YUVENAL HAKİMİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

14.12.2005 [18:30]
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Almaniyanın yuvenal hakimi və yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş sahəsində mütəxəssis Helmket Diyerk ilə görüşmüşdür.
Ombudsman Aparatından AzərTAc-a bildirmişlər ki, müvəkkil fəaliyyətə ...

Y.K.HÜMBƏTOVUN “AZƏRSUTİKİNTİ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [18:28]
Yusif Kərim oğlu Hümbətov “Azərsutikinti” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edilsin ...

A.Q.SÜLEYMANOVUN “AZƏRSUTİKİNTİ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [18:28]
Aslan Qurban oğlu Süleymanov “Azərsutikinti” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin ...

Z.S.NAĞDƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIPREZİDENTİNİN İCRA APARATININ REGİONAL İDARƏETMƏ VƏ YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏORQANLARI İLƏ İŞ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [18:28]
Zeynal Səfər oğlu Nağdəliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri təyin edilsin ...

R.A.HƏSƏNOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GÜRCÜSTANDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ VƏZİFƏSİNDƏN GERİ ÇAĞIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [18:28]
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Ramiz Ayvaz oğlu Həsənov ...

Z.S.NAĞDƏLİYEVİN LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [18:28]
Zeynal Səfər oğlu Nağdəliyev Lənkəran şəhəri İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad ...

X.M.MƏSİMOVANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİNİN BAŞ DİREKTORU VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [18:27]
Xalidə Məhəmməd qızı Məsimova Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş direktoru ...

R.A.HƏSƏNOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİNİN BAŞ DİREKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [18:26]
Ramiz Ayvaz oğlu Həsənov Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş direktoru ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [17:31]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyun 2002-ci il tarixli 715 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №6, maddə 329, № 10, ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI ƏMƏKDAŞLARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [17:27]
Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI ƏMƏKDAŞLARININTƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [17:24]
Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər ...

KRALİÇA II YELİZAVETA LONDONDA RÖYTER AGENTLİYİNİN YENİ İQAMƏTGAHINI AÇMIŞDIR

14.12.2005 [15:14]
AzərTAc-ın İTAR-TASS agentliyindən aldığı xəbərə görə, Böyük Britaniya kraliçası II Yelizaveta 1851-ci ildə Londonda təsis olunmuş Röyter İnformasiya Agentliyi iqamətgahının yeni binasını təntənəli şəraitdə açmışdır. Londonun şərqində yerləşən Keneri-Uorf rayonunda ...

İRAN ABŞ-A ATOM ELEKTRİK STANSİYASININ TİKİNTİSİNƏ QOŞULMAĞI TƏKLİF ETMİŞDİR

14.12.2005 [15:11]
AzərTAc xarici informasiya agentliklərinə istinadla xəbər verir ki, İran hökuməti ABŞ-a Xuzistan ostanında atom elektrik stansiyasının (AES) tikintisi üçün elan olunmuş müsabiqəyə qoşulmağı təklif etmişdir. İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi Həmid ...

ANTE QOTOVİNA ÖZÜNÜ TƏQSİRLİ BİLMİR

14.12.2005 [15:09]
AzərTAc “AvroNyus” agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Xorvatiya generalı Ante Qotovina BMT Beynəlxalq Tribunalının keçmiş Yuqoslaviya ilə əlaqədar ona qarşı irəli sürdüyü hərbi cinayətlərdə özünü təqsirli bilmir. O, hakimin hərbi ...

TƏDRİCƏN SUYA QƏRQ OLAN VENESİYANIN XİLASI LAYİHƏSİ HAZIRLANMIŞDIR

14.12.2005 [15:08]
AzərTAc xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir ki, İtaliyanın bir qrup mühəndisi və hidrogeoloqu tədricən suya qərq olan Venesiyanın xilası planını təklif etmişdir. Plana görə, Venesiya ətrafında 10 kvadratkilometr sahədə qazılmış ...

NEFT DAŞLARINDA HASİLAT ARTACAQDIR

14.12.2005 [13:28]
“Azneft” İstehsalat Birliyindən AzərTAc-a verilən məlumata görə, ilin ötən 11 ayında Neft daşlarında 751 min 654 ton neft çıxarılmış, proqnoz yerinə yetirilmişdir. Gündəlik hasilat orta hesabla 2 min 250 ...

21 AZƏR HƏRƏKATININ 60 İLLİYİ QEYD OLUNMUŞDUR

14.12.2005 [13:27]
AzərTAc xəbər verir ki, Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının təşkilatçılığı ilə dekabrın 13-də Mədəniyyət Nazirliyinin İstiqlal Muzeyində 21 Azər hərəkatının 60 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
Edinburq Universitetinin (Böyük Britaniya) professoru ...

PROQNOZA ARTIQLAMASI İLƏ ƏMƏL EDİLMİŞDİR

14.12.2005 [13:26]
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişlər ki, yanvar-noyabrda müştərək müəssisələr və əməliyyat şirkətləri 904,4 min ton neft hasil etmişlər. On bir aylıq proqnoz 119,2 faiz yerinə yetirilmişdir. Dövlətə 882,4 ...

“AZƏRREYL” KOMANDASI POLŞA ÇEMPİONUNU QƏBUL EDƏCƏKDİR

14.12.2005 [13:25]
AzərTAc xəbər verir ki, dekabrın 15-də Avropanın qadın voleybol komandaları arasında çempionlar liqasının qrup oyunları çərçivəsində VI turun görüşləri keçiriləcəkdir.
“Azərreyl” komandası həmin gün Bakı İdman Sarayında Polşa çempionu ...