SON XƏBƏRLƏR

“AZNEFT” “BAHAR-2” DƏNİZ QAZ YATAĞINDA İSTİSMAR QUYUSU QAZMAĞA BAŞLAMIŞDIR

03.10.2004 [01:36]
“Azneft” istehsalat birliyi “Bahar-2” dəniz qaz yatağının cənub hissəsində istismar quyusu qazmağa başlamışdır.
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, bu quyuya böyük ümidlər bəslənilir. Yatağın cənub hissəsi az öyrənildiyi ...

ALMANİYA UNİVERSİTETLƏRİNDƏ TƏHSİL ALMAQ ÜÇÜN PROQRAMLAR HƏYATA KEÇİRİLİR

03.10.2004 [01:36]
AzərTAc vəbər verir ki, Alman Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD) və Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım Fondu birgə olaraq ali məktəb məzunları, aspirantlar, gənc alimlər, ali məktəb müəllimləri və digər elmi ...

RABİTƏ NAZİRLİYİNİN YARADILMASININ 86-CI İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ SPARTAKİADA KEÇİRİLİR

03.10.2004 [01:35]
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 2-də Bakı İdman Sarayında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaradılmasının 86-cı ildönümü münasibətilə “Spartak” Könüllü İdman Cəmiyyəti ilə birlikdə rabitəçilər arasında “Sağlamlıq-2004” devizi altında ...

GÖMRÜKÇÜLƏR ƏMƏKDAŞLIQLARININ GENİŞLƏNMƏSİ SAHƏSİNDƏ İŞLƏR GÖRÜR

03.10.2004 [01:17]
Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq gömrük əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq inteqrasiyanın genişləndirilməsi məqsədilə bir çox beynəlxalq təşkilatlarla və dünya dövlətlərinin gömrük xidmətləri ilə yaxından əməkdaşlıq edir.
Komitədən ...

AVROPA EKSPERTLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ ALİMLƏRİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ PROQRAMLARINA DAİR SEMİNAR

03.10.2004 [00:15]
Oktyabrın 1-də Zuğulbadakı “Gənclik” beynəlxalq turizm Mərkəzində Avropa Birliyinin Azərbaycanda elm və texnologiyalar üzrə çərçivə proqramlarının Milli İnformasiya Məntəqəsi (MİM) tərəfindən təşkil olunmuş seminar-təqdimat keçirilmişdir.
Avropa Birliyinin VI ...

TÜRKİYƏLİ SƏNƏTÇİLƏR “ARŞIN MAL ALAN”DA BAŞ ROLLARI İFA EDƏCƏKLƏR

02.10.2004 [19:27]
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrından AzərTAc-a bildirmişlər ki, türkiyəli sənətçilər Şenol Talın və Funda Atəşoğlu oktyabrın 9-da Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasında Əsgər və Gülçöhrə rollarında ...

BALAKƏNDƏ KƏND RABİTƏ ŞƏBƏKƏSİ GENİŞLƏNİR

02.10.2004 [19:26]
Balakəndə kənd rabitə şəbəkəsinin genişləndirilməsi davam etdirilir.
Rayon telekommunikasiya qovşağından AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişlər ki, bu günlərdə Kortala kəndinin Beçaqar yaşayış məntəqəsinə yeni telefon xətti çəkilmişdir. Hazırda burada 30 ...

PAYIZLIQ TAXIL ƏKİNLƏRİNƏ HAZIRLIQ İŞLƏRİ APARILIR

02.10.2004 [19:25]
AzərTAc-ın verdiyi xəbərə görə, Ağsu rayonunda taxılçılığa son illər xüsusi diqqət yetirilir. Ötən il əkin sahələri 25,5 min hektara çatdırılmış, bu il 73 min tonadək məhsul istehsal olunmuşdur. Bu, ...

TEMPUS PROQRAMININ YENİ LAYİHƏLƏRİ TƏQDİM OLUNACAQ

02.10.2004 [19:04]
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 4-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Avropa Birliyinin TEMPUS proqramı çərçivəsində ölkənin bir sıra ali təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulmuş iqtisadiyyat, ətraf mühit elmləri, mühəndislik, ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV “ÇERNOBIL İTTİFAQI” BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATININ FƏXRİ ÜZVÜ SEÇİLMİŞDİR

02.10.2004 [18:26]
“Çernobıl ittifaqı” beynəlxalq təşkilatının rəhbərliyi Çernobıl əlillərinə sosial yardım işində xidmətlərinə, respublikamızdakı Çernobıl əlillərinin hüquqlarının qorunmasına sanballı töhfəsinə görə Prezident İlham Əliyevi təşkilatın fəxri üzvü seçmişdir.
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri ...

”AZƏRBAYCANIN QURTULUŞ TARİXİ” VƏ “BÖYÜK XİLASKAR” KİTABLARININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ

02.10.2004 [18:19]
Oktyabrın 2-də “Gülüstan” sarayında “Azərbaycanın qurtuluş tarixi” (1-4-cü cildlər) və “Böyük Xilaskar” kitablarının təqdimat mərasimi ...

MİLLİ MƏCLİSİN SƏDRİ MURTUZ ƏLƏSGƏROVUN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Azərbaycan xalqının bütün tarixi ərzində yetirdiyi ən böyük siyasi və dövlət xadimi olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev özünün möhtəşəm fəaliyyəti ilə bir ...

PREZİDENT ADMİNİSTRASİYASININ RƏHBƏRİ RAMİZ MEHDİYEVİN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün təqdimatına toplaşdığımız “Azərbaycanın qurtuluş tarixi” və “Böyük Xilaskar” kitabları bizi bir daha Heydər Əliyev fenomeni haqqında düşünməyə dəvət edir. Dahi şəxsiyyət, böyük insan, görkəmli siyasi və dövlət xadimi, təkcə Azərbaycana yox, ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN SƏDRİ, AKADEMİK İSMAYIL HACIYEVİN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Hörmətli mərasim iştirakçıları!
“Böyük Xilaskar” və “Azərbaycanın qurtuluş tarixi” kitablarının çapdan çıxması ictimai-siyasi həyatımızda çox əhəmiyyətli hadisədir. Çünki on ildən artıq mürəkkəb, kəşməkəşli tariximiz həm rəsmi sənəd və materiallar əsasında, həm də geniş təhlil və müqayisələr aparmaqla Azərbaycan ictimaiyyətinə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ PROKURORU ZAKİR QARALOVUN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Hörmətli sədr!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Hər şeydən əvvəl, millət vəkili Abutalıb Səmədovun “Azərbaycanın qurtuluş tarixi” və “Böyük Xilaskar” kitablarının təqdimat mərasiminə dəvət olunduğuma və mənə çıxış üçün şərait yaradıldığına görə tədbirin təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirirəm ...

YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ İCRAÇI KATİBİ, MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI ƏLİ ƏHMƏDOVUN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Hörmətli təqdimat iştirakçıları!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı və əbədi lideri Heydər Əliyev haqqında söz demək, şərəfli olduğu qədər də məsuliyyətlidir. Lakin Heydər Əliyev haqqında kitab yazmaq daha şərəfli və daha da məsuliyyətlidir. Bu gün bizə və bizim ...

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİNİN REKTORU, PROFESSOR KAMAL ABDULLANIN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Hörmətli sədr!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Sanki zaman bizi hər gün bir az, addım-addım bu böyük şəxsiyyətlə cismani ünsiyyətdən, təmasdan uzaqlaşdırmaqdadır. Amma bütün bunların əleyhinə olan qravitasiya qanunauyğunluğu vardır ki, o, heç bir fizika kitabında öz əksini tapmayıbdır. O da bundan ibarətdir ki, biz, bəlkə də burada ...

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN PROFESSORU XƏQANİ MƏMMƏDOVUN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Möhtərəm sədr!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil dövlətimizin qurucusu Heydər Əliyev nəinki XX yüzilliyin II yarısının Azərbaycan tarixini yaratmışdır, o, həm də bu tarixi necə yazmağın istiqamətlərini müəyyən etmiş, onu obyektiv, doğru, düzgün, olduğu kimi yazmağı tədqiqatçılara tövsiyə etmişdir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASININ PROFESSORU VƏLİ HƏBİBOĞLUNUN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
“Azərbaycanın qurtuluş tarixi”, “Böyük Xilaskar” kitabları, bu qəbildən olan digər ədəbiyyatla tanış olduqca, hər birimizin qəlbinə belə bir hiss hakim kəsilir ki, Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır. Ona görə ...

AZƏRBAYCAN NAMİNƏ ALYANS PARTİYASININ SƏDRİ, MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI ABUTALIB SƏMƏDOVUN ÇIXIŞI

02.10.2004 [18:19]
- Hörmətli sədr!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Heydər Əliyev kimi nəhəng bir insan haqqında söz demək, kitab yazmaq cəsarətini özümdə tapmaq doğrudan da çox çətin idi. Mən də heç vaxt bu fikrə düşməmişdim. Sadəcə olaraq, Heydər Əliyev haqqında deyilən böhtanlar ...

SENTYABR AYINDA 240 YOL NƏQLİYYAT HADİSƏSİ BAŞ VERMİŞDİR

02.10.2004 [17:12]
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, sentyabr ayında respublika ərazisində 240 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmışdır. Həmin qəzalar nəticəsində 53 nəfər həlak olmuş, 287 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti ...

GÜRCÜSTAN DA QAZ KƏMƏRİNİN BƏRPASINA BAŞLAMIŞDIR

02.10.2004 [17:12]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Gürcüstanın Qardabani rayonunun Qaçiani qəsəbəsindən Azərbaycan sərhədinədək uzanan qaz kəmərinin bərpasına başlanmışdır. Gürcüstan hökuməti bunun üçün bir milyon dollar ayırmışdır. Təmir-bərpa işlərini ilin ...

MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ SAHƏSİNDƏ YARADILMIŞ İŞÇİ QRUPUNUN İLK İCLASI

02.10.2004 [17:09]
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasəti sahəsində işçi qrupu yaradılmışdır. Respublikanın bütün əlaqədar qurumlarının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin ...

İLİN SONUNADƏK SAHİBKARLARA DAHA 33,9 MİLYARD MANAT KREDİT VERİLƏCƏKDİR

02.10.2004 [17:05]
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə sahibkarlığın inkişafına dövlət yardımı üçün ayrılmış 100 milyard manat güzəştli kreditin 58,1 milyard manatı respublikamızın 50 şəhər ...

bp İCTİMAİ SƏHİYYƏNİN İNKİŞAFI ÜZRƏ LAYİHƏ HƏYATA KEÇİRİR

02.10.2004 [17:01]
bp-nin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, şirkət Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəmərlərinin keçdiyi ərazilərdə ictimai səhiyyənin inkişafı ilə bağlı layihə həyata keçirir. Səhiyyə Nazirliyinin Milli Reproduktiv Sağlamlıq İdarəsi ...