Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Azərbaycan elminin bayraqdarı: irəliləyən və inkişaf edən Milli Elmlər Akademiyası - 75

Azərbaycan elminin bayraqdarı: irəliləyən və inkişaf edən Milli Elmlər Akademiyası - 75

Bakı, 26 mart, AZƏRTAC

Çoxəsrlik dövlətçilik ənənəsinə malik olan xalqımız bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə tarixinin ən güclü dönəmini yaşamaqdadır. Prezident İlham Əliyevin müdrik, peşəkar və uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan regional lider dövlətdən dünyəvi güc mərkəzlərinin birinə çevrilib. Öz fəaliyyətində milli və dövlətçilik maraqlarını hər zaman və hər şeydən üstün tutan ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə respublika həyatının bütün sferalarında dinamik, dayanıqlı və nümunəvi inkişaf yaşanmaqdadır. Dövlət başçısının məxsusi diqqət göstərdiyi, şəxsi nəzarətdə saxladığı sahələrdən birini də ölkəmizin elmi potensialı, onun inkişafı təşkil edir. Bu potensialı qoruyub saxlamaq, inkişaf etdirmək, dünya elminə daha sürətli inteqrasiyasını təmin etmək istiqamətində qəti və məhsuldar addımlar atılır. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycan az sayda dövlətin sahib olduğu kosmik təsisata malikdir və bu istiqamətdə işlər hər il daha da gücləndirilir, ölkənin ümumi inkişafına töhfə verir. Prezident İlham Əliyev elmi ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşlərində dəfələrlə vurğulayıb ki, müasir dövrdə hər bir dövlətin gələcəyi, iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrəti onun elmi potensialı ilə bilavasitə bağlıdır. Bu səbəbdən ölkəmizdə elmin inkişafı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, hüquq elmləri doktoru, professor Habil Qurbanovun “Azərbaycan elminin bayraqdarı: irəliləyən və inkişaf edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – 75” məqaləsində yer alıb.

Bildirilib ki, dövlətimizin başçısı gərgin və məhsuldar ictimai-siyasi fəaliyyətində hər zaman AMEA-ya xüsusi münasibət göstərib. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda Elm Gününün məhz AMEA-nın yarandığı gündə - martın 27-də qeyd edilməsi ilə bağlı imzaladığı Sərəncam bu elm məbədgahına münasibətin bariz nümunəsidir. Ölkə rəhbəri mütəmadi olaraq akademiya əməkdaşlarının sosial rifahının, iş şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, AMEA-nın elmi müəssisələrinin maddi–texniki bazasının dünya standartlarının tələblərinə cavab verməsi istiqamətində müvafiq sərəncamlar imzalayır, göstəriş və tapşırıqlar verir. Dövlət başçısının AMEA-nın illik hesabat iclaslarında şəxsən iştirakı, burada səsləndirilən fikirlərə akademik səviyyədə münasibət bildirməsi, akademiyanın fəaliyyət və inkişaf perspektivləri istiqamətində tələb və təkliflər irəli sürməsi isə dünya praktikasında çox az rast gəlinən hadisədir. Son dövrlər Prezident İlham Əliyevin AMEA ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də akademiyanın nəzdində Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması oldu. Bu Parkın təsis edilməsi Azərbaycan elminin innovativ inkişaf imkanlarının daha da genişləndirilməsi, dünya elminə inteqrasiya istiqamətində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün burada tətbiqi tədqiqatlar üçün münbit şərait yaradılıb. Yüksək Texnologiyalar Parkı AMEA üçün əsas prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir. Ölkə rəhbərinin elmə, ümumən AMEA-ya olan diqqət və qayğısı hər zaman bu qurumun əməkdaşları, çoxminlik elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Akademiya rəhbərliyi və əməkdaşları ölkə rəhbərinin etimadını, dövlət qarşısında öhdəliklərini doğrultmağa çalışır. Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında böyük idarəçilik təcrübəsi olan görkəmli dövlət xadimi, akademik Ramiz Mehdiyev AMEA-ya prezident seçildikdən sonra akademiya yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Belə ki, akademik Ramiz Mehdiyev AMEA-nın öz fəaliyyətini dövlətçiliyimizin daha da güclənməsinə, ölkəmizin uğurlu inkişafına yeni töhfələr verməsinə, Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunun əməli işlə dəstəklənməsinə istiqamətlənməli olmasını vurğulayıb. Son bir neçə ayda AMEA-nın fəaliyyətinin dövrün tələblərinə cavab verməsi, fəaliyyət imkanlarının daha da genişləndirilməsi istiqamətində davamlı olaraq ciddi kadr-struktur islahatları həyata keçirilir. Eyni zamanda, “AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün Milli İnkişaf Proqramı” tərtib olunub. Bu proqram prioritetlərin müəyyən edilməsi, struktur islahatlarının aparılması və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, elmi infrastrukturun modernləşdirilməsi, elmin nailiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi və digər bu kimi önəmli məsələləri əhatə edir. Elm, təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyasının gücləndirilməsi, innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və elmi nəticələrin tətbiqi, azərbaycançılıq ideologiyasının əsaslarının işlənib hazırlanmasında elmin dəstəyinin təmin edilməsi də proqramda yer alan mühüm müddəalardır. Akademik Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çox vacib işlərdən biri də AMEA-nın Nizamnaməsində dəyişikliklər edilməsidir.

Qısa müddətdə AMEA-da həyata keçirilən uğurlu layihələr sırasında müasir dövr üçün əhəmiyyətli olan, Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyasının aparılması işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına əsasən hazırlanan “Elmi kadrlar” Milli İnformasiya Sistemini qeyd etmək olar. Bu sistem vasitəsilə akademiyada elmi fəaliyyətin mövcud potensiala uyğun monitorinqi və proqnozlaşdırılması, analitik və statistik təhlillər aparılması, elektron hesabat formalarının hazırlanması, elmi informasiyanın əlçatanlığının təmin edilməsi və s. məsələlər daha çevik və optimal surətdə həyata keçiriləcək.

AMEA-nın qarşısında qoyulan ümdə vəzifələrdən biri də mötəbər beynəlxalq elmi qurumlarla əlaqələrin qurulmasıdır. Bu isə öz növbəsində akademiyanın beynəlxalq arenada mövqelərinin güclənməsinə, dünya elminə inteqrasiyanın daha effektli və sürətli keçidinə səbəb olacaq.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün AMEA öz fəaliyyətində Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarını, dövlət proqramlarını, akademik Ramiz Mehdiyevin təşəbbüslərini əsas tutur. Bunun nəticəsidir ki, AMEA ölkəmizin ümumi inkişafına, dövlətçilik siyasətinə töhfələr verir. Belə ki, AMEA alimləri tərəfindən yerli xammal əsasında kimyəvi tərkibi olmayan gübrə istehsalı, daha keyfiyyətli və səmərəli işıq lampaları, dronların elektron sxemi qurulur, Naftalan yağı alınır, nəqliyyatda istifadə olunan ekoloji təmiz məhsullar əldə edilir. Ölkənin bank-maliyyə bazarının tənzimlənməsi ilə bağlı bank sektoru nümayəndələri ilə birgə layihələr həyata keçirilir. Əhalinin sosial müdafiəsinin daha səmərəli təşkili üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə işlər icra olunur. Son dövrdə fundamental tədqiqatlar iqtisadiyyat sahəsində uğurla tətbiq olunur. Bütün bu uğurlara baxmayaraq, yüksək inkişaf və yeniləşmə dövrünü yaşayan respublikanın ümumi işinə töhfə vermək, ölkə rəhbərinin etimadını doğrultmaq üçün akademiyanın qarşısında yeni vəzifələr dayanır. Bu vəzifələr, eyni zamanda, dünya elminin inkişaf meyillərindən, eləcə də ölkənin strateji inkişaf istiqamətlərindən irəli gəlir. Dövlət başçısı dəfələrlə vurğulayıb ki, hazırda qarşımızda duran ən vacib vəzifələrdən biri də qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsidir. Bu vəzifənin həllində isə bütün dövlət və özəl sektorun, müvafiq qurumların öz payı var. Bu baxımdan, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi elmi nəticələrin kommersiyalaşdırılması və innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsini labüd edir. Təsadüfi deyil ki, akademik Ramiz Mehdiyevin AMEA qarşısında qoyduğu tələb və vəzifələrdən ən başlıcası elmi kəşflərin iqtisadiyyatda tətbiqinə nail olmaqdır. Bu məqsədlə akademik Ramiz Mehdiyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə AMEA əməkdaşlarının müxtəlif nazirliklərin rəhbərləri ilə görüşləri təşkil edilir, əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunur, mövcud problemlər yerindəcə həllini tapır. Akademiyanın idarə edilməsində bu cür yanaşma nəinki AMEA, bütövlükdə Azərbaycan elmi üçün bir yenilikdir. Bu yeni metodun uğurlu tətbiqi isə bir sıra müsbət nəticələr vəd edir. Belə ki, akademiyanın müvafiq elmi strukturlarının fundamental tədqiqatlarının özəl və ya dövlət qurumlarının iqtisadi layihələrində tətbiqi elmi inkişafın nəzəri aspektdən praktik səviyyəyə keçməsinə şərait yaradacaq. Kommersiya layihələrindən əldə olunan gəlir AMEA-nın maddi-texniki bazasının daha da güclənməsinə, əməkdaşların maddi təminatlarının daha da yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Bu isə öz növbəsində stimullaşdırıcı amil hesab olunur. Elmə olan dövlət qayğısı, ölkə rəhbərliyinin tələb və gözləntiləri elmi ictimaiyyətimiz qarşısında yeni üfüqlər açdığı kimi, həm də yeni məsuliyyət yaradır. Alim adını şərəflə daşımaq isə bir başqa fəxarətdir. Əminik ki, irəliləyən və inkişaf edən AMEA-nın elmi ictimaiyyəti ölkənin inkişafı naminə vətəndaşlıq və vəzifə borclarının öhdəsindən əzmkarlıqla gələcək və alim adının məsuliyyətini qürurla doğruldacaq.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

UEFA Region Kuboku: Azərbaycan təmsilçisinin rəqibləri bəlli olub

Opera və Balet Teatrının gənc solisti ilk dəfə Məcnun rolunda

Prokurorluq işçiləri “Natiqlik və sosial media ilə ünsiyyət” mövzusunda təlimə 84 dinləyici cəlb edilib

Brüssel Pekindən Avropa biznesinin Çin bazarına çıxışını sadələşdirəcəyini gözləyir

MTK mülkiyyətçilərdən çoxmənzilli binalarda sayğacların quraşdırılmasına görə vəsait tələb edə bilərmi?

40 region, 60 fermer, 80-ə yaxın müxtəlif çeşiddə məhsul – həftəsonu yarmarkası

Qahirədə "Heydər Əliyevin düşüncələrində ərəb və İslam aləmi" adlı kitabın təqdimat mərasimi olub

Üçtərəfli formatda hərbi əməkdaşlıq regionda sülhə və sabitliyə böyük töhfədir – ŞƏRH

İtaliya telekanalı Qərbi azərbaycanlılarla bağlı videosüjet hazırlayıb

Aygün Əliyeva: Əminəm ki, forum ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycandakı mina probleminə cəlb edəcək

Qaranlığı nura boyayan elm fədaisi

Masallı sakinlərindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar götürülüb

Azərbaycanın Baş naziri Böyük Britaniyanın Dövlət katibinin müavini ilə görüşüb

Dövlət orqanlarında daxili müsahibələrin keçirilmə qrafiki müəyyən edilib

Türkiyə Prezidenti ilə Yunanıstanın Baş naziri KİV-ə birgə açıqlama veriblər

Qran-Pridə uğurla çıxış etmiş paracüdoçular Vətənə qayıdıblar

Bosniya və Herseqovinada Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında kitab çapdan çıxıb

Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları rekord həddə yüksəlib

Sahibkarlıq subyektlərinin əməkdaşları qida sahəsində gigiyena tələbləri barədə məlumatlandırılıb

İran Prezidenti İbrahim Rəisi Moskvaya səfər edib

ARDNF-nin AÇG-dən əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

Erməni diversant 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib YENİLƏNİB VİDEO

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının növbəti astroseminarı

Avtomobilin seriyasını dəyişərək elektron cərimələrdən yayınmağa çalışan sürücü məsuliyyətə cəlb edilib

Bakı aeroportunun sərnişin dövriyyəsi 5,3 milyonu ötüb

AzTU ilə Özbəkistanın Cizzak Politexnik İnstitutu arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

AzMİU növbəti dəfə beynəlxalq reytinq siyahısında yer alıb

Prezident İlham Əliyevin “Qarabağ: 30 ildən sonra evə dönüş. Nailiyyətlər və çətinliklər” Forumunda səsləndirdiyi fikirlər dünya mediasının diqqət mərkəzində qalmaqdadır

Dövlət Neft Fondunun “Şahdəniz” yatağından əldə etdiyi gəlirlər 1,3 milyard dolları ötüb

Bakıdakı Rus evində Beynəlxalq Könüllülər Günü qeyd olunub

Azərbaycanla Latviya arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

Könüllülük Həftəsi çərçivəsində gənclər arasında “100 könüllü əməl” adlı kampaniya keçirilir

Tofiq Məliklinin “Türkbilimi yazılarımdan seçmələr” kitabının təqdimatı olub

Türkiyə və Yunanıstan prezidentlərinin görüşü olub

Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin İKT üzrə məsul nazirlərinin 5-ci iclası keçirilib

Coğrafiyaçı tələbələr “Heydər Əliyev dərsləri”ndə iştirak ediblər

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi təhsil sahəsində görülən işlər və perspektiv planlar müzakirə olunub

Salyanda maarifləndirici tədbir: “Biz sağlam həyat tərzi seçirik, narkomaniyaya yox deyirik”

“Gəncə” voleybol klubunun baş məşqçisi: Mükafatçılar sırasında olmaq istəyirik

ABŞ və Ukrayna müdafiə nazirləri 2024-cü ilin əməliyyatları planını müzakirə ediblər

Gürcüstan-Rusiya sərhədində 3000-dən çox avtomobil dayanıb

Bakıda Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş turizm sammiti keçirilir

“Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün sağlam ətraf mühit və minasız həyat” adlı beynəlxalq forum işini Ağdamda davam etdirir

“Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri”nin sədri Şəmkirdə vətəndaşlarla görüşəcək

Hərbi Prokurorluqda tədbir: Ulu Öndər Heydər Əliyev tarixdə və azərbaycanlıların qəlbində əbədi olaraq qalacaq

Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul ilə əlaqədar tеst imtаhаnı keçiriləcək

Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri bu il 2 mindən çox terrorçunu zərərsizləşdirib

Afinada Türkiyə Prezidenti ilə Yunanıstanın Baş nazirinin görüşü olub

Azərbaycan müəllimlərinin XVI qurultayında müzakirə ediləcək mövzular açıqlanıb

Aqrar Sığorta Fondu zərər çəkən fermerlərə 2,8 milyon manat ödəniş edib

Azərbaycan və Çin arasında dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 47 faiz artıb

“Neftçi” növbəti oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq

“Masdar” metanoldan hazırlanan aviasiya yanacağının sınağını keçirib

Şahin Mustafayev “China Energy International Group Co. Ltd” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

Bəzi yerlərdə intensiv yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı proqnozlaşdırılır

“Taksi sürücüsü”nü tamaşaçılara sevdirən kinorejissor - Şneyder

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin rəhbəri beynəlxalq konfransda çıxış edib

İşğaldan azad edilmiş bölgələrdə şəhər və kəndlərin sakinləri üçün peşə hazırlığı kurslarına başlanılır

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 20 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Dövlət İmtahan Mərkəzində şəhid övladları ilə görüş keçirilib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydalarının” təsdiq olunması haqqında” 1994-cü il 15 yanvar tarixli 10 nömrəli və “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” 2001-ci il 7 noyabr tarixli 179 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 499 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Reklam qurğularına Texniki Tələblər”də dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Niderlandlı yazıçı Qarabağ haqqında kitab yazır

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 8 sentyabr tarixli 1842 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

ADMİU-nun 100 illik yubileyi münasibətilə konsert proqramı təqdim olunub

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi İqtisadiyyat İnstitutunda çıxış edib

Kimyaçı alimlər Ermənistanla sərhəd çaylarının suyunun ekstraksiya-fotometrik təyini üsulunu işləyib-hazırlayıblar

Ağcabədidə dönərxanada qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib

Rüstəm Orucov: Bəzən cüdodan uzaqlaşdığıma görə depressiyaya düşürəm

Səfir: Azərbaycanda dinlər arasındakı münasibətləri İndoneziyada tətbiq etmək çox vacibdir

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Çində keçirilən Foruma rəsmi tərəfdaşlıq edib

Şuşada baş verən mina hadisəsi ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır

® Onurğa əyriliyi düzəlir? Müalicəsi effektlidir?

Zəlzələdən sonra yol infrastrukturuna baxış keçirilir

Azərbaycan-Moldova iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 5-ci iclası keçirilib

Qərbi Azərbaycan İcmasında Nihongo Asiya Akademiyasının direktoru ilə görüş olub

Bu gün Füzuliyə köçən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olunub YENİLƏNİB

Pekində 24-cü Çin-Avropa İttifaqı sammiti keçirilir

Mahir Məmmədov: Bu il Azərbaycan şahmatı üçün məhsuldar alındı

Rusiyada prezident seçkiləri 2024-cü il martın 17-də keçiriləcək VİDEO

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun əməkdaşı Rusiyada keçirilən beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış edib

“Qarabağ: 30 ildən sonra evə dönüş. Nailiyyətlər və çətinliklər” Forumu çərçivəsində Gənclər konfransı

“Çiçək ayın qatilləri” ilin ən yaxşı filmi seçilib

Baş Prokurorluq: Füzuli rayonunda mina partlayışı nəticəsində xəsarət alması faktı üzrə araşdırma aparılır

Cənubi Qafqazın taleyi Azərbaycanın iradəsi ilə dəyişir – ŞƏRH

Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları mərhum şahmatçının məzarını ziyarət ediblər

Seysmik mikrorayonlaşdırma xəritəsinin hazırlanmasına gələn il başlanılacaq

ADAU-nun maliyyə ixtisasının ilk məzunları 10 ildən sonra doğma universitetlərində olublar

Pediatr: Qızılca ilə yoluxmuş uşaqlar peyvənd almayanda ölüm riski yüksək olur

Zəfər paradı - şanlı Qələbəmizin əzəmətli və təntənəli nümayişi

Daxili İşlər Nazirliyinə zəlzələdən sonra xoşagəlməz hallarla bağlı hər hansı bir məlumat daxil olmayıb VİDEO

Boks üzrə Azərbaycan çempionatında bütün yarımfinalçılar bəlli olub

BŞTİ komissiyaların yeni tərkibinin formalaşdırılması ilə bağlı müsabiqə elan edir

Maqnit-robotun köməyi ilə dünyada ilk cərrahiyyə əməliyyatı edilib

Daxili işlər naziri Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib VİDEO

Yusif Səmədoğlunun “Soyuq daş” hekayəsi Almaniyanın ədəbiyyat portalında

Seyşel adalarında baş verən partlayışdan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub

Baş Prokurorluq: Rusiya tərəfinin vəsatətləri əsasında 3 nəfər qarşı tərəfə təhvil verilib

İRİA sədri: Türkiyə ilə danışıqlar aparırıq ki, keyfiyyətli proqramları Azərbaycana gətirək

BDU-da Xalq yazıçısı Anarın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib