Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

İQTİSADİYYAT

“Aviakosmik texnikası üçün müasir alüminium ərintiləri" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

“Aviakosmik texnikası üçün müasir alüminium ərintiləri

Bakı, 28 oktyabr, AZƏRTAC

“Aviakosmik texnikası üçün müasir alüminium ərintiləri” mövzusunda Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası ilə “Azəralüminium” MMC arasında Milli Aviasiya Akademiyasının yaradılmasının 30 illiyinə həsr olunmuş birgə dəyirmi masa keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik Əhəd Canəhmədov tədbirin açılışında bildirib ki, aviasiya sənayesində alüminium, əsasən ərintilər şəklində tətbiq olunur. Alüminium ərintilərindən hazırlanmış lövhələrdən təyyarənin həm daxili çərçivəsini, həm də xarici karkasını hazırlamaq üçün istifadə edilir. Təyyarələrdə isə qalınlığı 3,3 ilə 0,25 millimetr arasında olan alüminium lövhələrdən istifadə olunur.

Diqqətə çatdırıb ki, alüminium ərintiləri aşağı sıxlıq, yüksək möhkəmlik, korroziyaya davamlılıq, təzyiq, qaynaq və kəsmə ilə emal zamanı texnolojilik qabiliyyəti kimi xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Yüksək təsir gücünə görə alüminium ərintiləri aviasiya sənayesində ən vacib struktur materialdır. Təyyarələrin 2/3 hissəsi alüminium ərintilərindən hazırlanır. Beləliklə, bu materialdan düzgün istifadə texniki istismar səviyyəsinin və aviasiya texnikasının iş vaxtının və etibarlılığının artmasına kömək edir. Dünyanın ən böyük təyyarə istehsalçıları unikal xüsusiyyətlərinə görə məhz alüminiuma üstünlük verirlər. O, poladdan 3 dəfə yüngül və titandan daha ucuzdur. Alüminium ərintilərinin mexaniki emal sürəti polad analoqlarına nisbətən daha yüksəkdir (4-6 dəfə), alüminium ərintilərindən hazırlanmış lövhə materialları isə karbon kompozitlərindən xeyli ucuzdur.

“Alüminiuma təxminən 4 faiz mis və 1,5 faiz maqnezium daxil edilməsi, termiki emalı ilə birlikdə təmiz alüminiumun möhkəmliyini 10 dəfə artırmağa imkan verir. Bundan başqa, alüminium məhsulları asanlıqla emal olunur və dərin emala məruz qalır. Müasir 3D-çap texnologiyası ilə metal məmulatlar mühərrik istehsalında artıq uğurla tətbiq olunur. Bu, hava gəmilərində alüminium çap detallarının istifadəsinə geniş yol açır. Additiv texnologiyalar ənənəvi emal texnologiyalarından əldə oluna bilməyən qeyri-adi alüminium materiallarından istifadə etməyə imkan verir”, - deyə Ə.Canhəmdov vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, yeni materialların yaradılması və tətbiqi aviasiya sənayesində alüminiumun istifadəsini genişləndirəcək. Tədqiqatçılar və layihə edənlər ərintilərdə, deformasiya və termiki emal texnologiyalarında da yeni kəşflər edirlər.

Akademiyanın vitse-prezidenti fikrini yekunlaşdıraraq qeyd edib ki, alüminium böyük perspektivə malikdir. Əsas rəqibinin polimer kompozit materialları olmasına baxmayaraq, gələcəkdə alüminium aviasiya sahəsində öz mövqeyini hələ uzun müddət qoruyub saxlayacaq.

Daha sonra çıxış edən “Azəralüminium” MMC-nin baş direktoru, Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının akademiki Maksim Cavadov bildirib ki, müasir alüminium-litium (Al-Li) ərintilərinin hazırlanması proqramı hələ 1970-ci illərin sonlarında başlayıb və alüminium ərintilərinin hazırlanması tarixində ən böyük proqramlardan biri olub. O zaman təkmilləşmələrin səmərəlilik göstəricilərinin xüsusi çəkisinə daha çox təsir etdiyini qiymətləndirmək üçün tədqiqatlar aparılıb. Bu tədqiqatlar göstərdi ki, sıxlığın azalması çəkinin azaldılmasına möhkəmlik və sərtlik, habelə, materialın çatlara davamlılıq xüsusiyyətlərinin artması ilə müqayisədə daha çox təsir göstərir. Bu baxımdan, ən yüngül metal olaraq, litiumun alüminiumun sıxlığını azaltmaq və müvafiq olaraq, çəki xüsusiyyətlərini azaltmaq nöqteyi-nəzərindən, ən perspektivli olduğu ortaya çıxdı.

Maksim Cavadov qeyd edib ki, Al-Li ərintilərinin hazırlanması 1970-ci illərdə başlasa da, yalnız 1990-cı illərdə bu ərintilər haqqında fundamental anlayış formalaşdı və bu, mükəmməl mühəndislik xüsusiyyətlərinə malik ərintilər ailəsi – Al-Li 3-cü nəsil ərintilərin hazırlanmasına imkan verdi. Üçüncü nəsil ərintilərin hazırlanması ənənəvi 2XXX (Al-Cu) və 7XXX (Al-Zn-Mg-Cu) alüminium ərintiləri ilə müqayisədə 2-8 faiz sıxlıq artımı əldə etməyə imkan verdi. Bu da çəkiyə əhəmiyyətli qənaəti təmin etdi ki, bu da daha yüksək xüsusi sərtlik və gücün təsiri və lazer şüası ilə qaynaq, sürtünmə ilə qarışdırıcı qaynaq (SQQ) daxil olmaqla daha səmərəli texnologiyaların istifadəsi ilə tamamlandı.

“Üçüncü nəsil alüminium ərintiləri bütün aerokosmik tətbiq sahələrində, xüsusən də hava nəqliyyatında ənənəvi alüminium ərintiləri, karbon lifli kompozitlər və metal-lifli laminatlarla sərt rəqabətdədir. Bu rəqabət, çəkidə qənaətdən başqa bir çox digər amilləri də əhatə edir. Üçüncü nəsil Al-Li ərintilərinin bəziləri artıq aerokosmik strukturlarda, o cümlədən mülki və hərbi təyyarələrdə və kosmik aparatlarda (raket-daşıyıcılarda) istifadə edilir. Buna misal olaraq, “Lockheed Martin F-16”da, həmçinin kosmik gəminin super yüngül xarici çəni üçün istifadə olunan AA 2297 və AA 2397 ərintilərini göstərmək olar. Beləliklə, Al-Li sisteminin ərintiləri, daha yüksək qiymətə və bəzi texnoloji çətinliklərə baxmayaraq, çəki səmərəliliyi baxımından, açıq-aşkar üstünlüklərinə görə, aerokosmik texnika məhsulları üçün böyük perspektivlərə malikdir, ilk növbədə, bu, xüsusi sıxılma sərtliyinə aiddir”, - deyə MMC-nin baş direktor vurğulayıb.

Akademik M.Cavadov qeyd edib ki, son onilliklər ərzində 7XXX sisteminin ərintiləri öz müstəsna möhkəmlik xüsusiyyətlərini durmadan artırır. Lakin bununla yanaşı, xüsusi sərtlik artmadı, hətta bir qədər də azaldı. Yalnız Al-Li ərintisinin istifadəsi, sıxlığın azalması səbəbindən xüsusi möhkəmliyi nəzərəçarpacaq dərəcədə artırmağa və eyni vaxtda həm sıxlığın azalması, həm də elastiklik modulunun artması hesabına xüsusi modul kəmiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verib.

Onun sözlərinə görə, son illərdə alimlər üçüncü nəsil müasir yüksək dayanıqlıqlı və yüksək resurslu B-1461, B-1469, B-1480 və B-1481 alüminium-litium ərintilərini işləyib hazırlayıblar, belə ki, öz xüsusiyyətlərinə görə xarici analoqları üstələyir və aviasiya sənayesində geniş istifadə olunan 1163 və V95 əsas struktur alüminium ərintilərinin alternativi hesab olunur. Alüminium-litium ərintilərinin üçüncü nəsli, ərinti elementlərinin optimal konsentrasiyalarının seçilməsi və yarımfabrikatların artan çevikliyini və təkmilləşdirilmiş strukturunu təmin edən deformasiya və istilik emalı texnologiyalarının inkişafı səbəbindən ondan öncəkilərin çatışmazlıqlarından məhrumdur. Məsələn, B-1469 və B-1480 ərintiləri xüsusi gücünə görə bütün mövcud işlənmiş alüminium ərintilərini 7-15 faiz üstələyir və eyni zamanda, yüksək korroziyaya davamlılıq, çatlamaya davamlılıq və yorğunluq müddətinə malikdir. V-1481 ərintisi çox yüksək qırılma möhkəmliyi və çatlara davamlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir, füzelyaj tikişi üçün ənənəvi olaraq istifadə edilən 1163 ərintinin xüsusiyyətlərini 10-15 faiz üstələyir: “Əminəm ki, alüminium-litium ərintiləri digər yeni nəsil materiallarla birlikdə öz uçuş xüsusiyyətlərinə görə analoqlarından geri qalmayacaq rəqabətədavamlı təyyarələr yaratmağa imkan verəcək.

Son illər Azərbaycanda artıq alüminium məhsullarının istehsalına başlanılıb. O cümlədən “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” MMC (ASK), “Azəralüminium” MMC və Almaniyanın “Achenbach Alpha GmbH” şirkəti müştərək müəssisənin (MM) yaradılması və alüminium məhsulları istehsalı üzrə zavodun tikintisinə dair müqavilə imzalayıb. “Achenbach Buschhütten GmbH” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Andre Barten qeyd etdi ki, layihənin iki mərhələsi çərçivəsində alüminium məmulatının istehsalının ildə 105 min tonadək çatdırılması nəzərdə tutulub”.

M.Cavadov diqqətə çatdırıb ki, layihənin ümumi investisiya dəyəri 451,2 milyon dollar qiymətləndirilir, birinci mərhələdə isə 132 milyon dollar sərmayə qoyulacağı planlaşdırılır. Gəncədə birgə müəssisənin yaradılması və sənaye layihəsinin həyata keçirilməsinə dair sazişlər rəqabətqabiliyyətli alüminium məhsullarının Avropa, ABŞ və dünyanın digər ölkələrinə ixracını artırmağa kömək edəcək. Bu vaxt ərzində isə modernləşdirmə proqramı çərçivəsində “Azəralüminium” istehsal üçün lazım olan komponentləri idxal edir və eyni zamanda, məhsul ixracını artırır. Belə ki, bu yaxınlarda MMC-nin sifarişi ilə Çindən anod bloklarının ilk partiyaları Azərbaycana gətirilib və ümumilikdə bu il 30 min belə blokun tədarükü planlaşdırılır. Eyni zamanda, əlverişli bazar şəraiti ilə əlaqədar olaraq, 2022-ci ilin yanvar-may aylarında “Azəralüminium” 86,6 milyon ABŞ dolları dəyərində müxtəlif prokat və digər məhsullar ixrac edib ki, bu da İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin məlumatına görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 81 faiz çoxdur.

Yekunda “Azəralüminium” MMC-nin baş direktoru deyib ki, alüminium böyük perspektivlərə və tədqiqat potensialına malikdir. Bu da, öz növbəsində, gələcəkdə Milli Aviasiya Akademiyasının və Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının alim və mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıq etmək üçün geniş imkanlar yaradır. Alüminium qiymətli metal kimi öz yüngüllüyünə, müxtəlif xassələrinə və unikal keyfiyyətlərinə görə “qanadlı metal” adını alıb. Bu, “qanadlı metal” adını daşımaq insanlara xidmət etmək deməkdir.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Latviya ABŞ-dan gəmi əleyhinə raketlər alacağını açıqlayıb

İtaliyada mübahisələrə səbəb olan ikinci “Mona Liza” nümayiş etdirilib

İsveçrə süni intellekt sahəsində dünya liderinə çevrilmək istəyir

Bakıdakı Rus evində Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş poeziya gecəsi keçiriləcək

Gənc Tamaşaçılar Teatrında "Antiqona" tamaşasının premyerası keçiriləcək

Alimlər Atlantik okeanının rekord dərəcədə istiləşməsi və duzlaşması barədə xəbərdarlıq edirlər

ADAU-nun komandası intellektual yarışda zona birincisi olub

Kiyevdə Nizami Gəncəviyə həsr olunan kitabın təqdimatı keçirilib

Türk Xəbər Agentlikləri Alyansı Anadolu Agentliyinin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı açıqlama yayıb

Laşa Darsaliya: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin inkişafında və möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir

Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin
TƏQVİM PLANI

2024-cü il fevralın 7-nə təyin edilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində İşçi qrupunun yaradılması və rəhbərinin təyin edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

2024-cü il fevralın 7-nə təyin edilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində ekspert qrupunun yaradılması barədə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

“Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim planı”nın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin təyin olunması barədə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

Güləş üzrə “Təhsil” turnirində daha beş çəki üzrə qaliblər müəyyənləşib

Türkiyəli siyasi ekspert: Azərbaycan meydanlarda olduğu kimi, masa arxasında da Zəfər qazanır

Dövlət Komitəsində növbəti vətəndaş qəbulu olub

Tbilisidə Ulu Öndərə həsr olunmuş “Dostluğun siması” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib

Boks üzrə Azərbaycan çempionatında bütün mükafatçılar bəlli olub

Rəsmi Kiyev Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını dəstəkləyib

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Moskvada Azərbaycan və Rusiya Baş nazirlərinin müavinlərinin görüşü keçirilib

Azərbaycan Basketbol Liqası: "Xəzri" və "Xırdalan"dan qələbə

Premyer Liqa: "Qarabağ" "Sumqayıt"a darmadağınla qalib gəlib

AZƏRTAC-ın təşəbbüsü ilə Tbilisidə Ulu Öndərin 100 illik yubileyinə həsr olunan fotosərgi açılıb

Mingəçevir Dövlət Universitetində beynəlxalq konfrans işə başlayıb

Bakıda “Zamanla dialoq” adlı fərdi sərgi açılıb

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2023-cü il payız sessiyasının növbəti iclası keçirilib

Azərbaycan alimi Mərakeşdə ICESCO-nun forumunda məruzə edib

Azərbaycan “Avropada Təhlükəsizlik Çağırışları” adlı Beynəlxalq konfransda təmsil olunub

Növbədənkənar Prezident seçkiləri qürur tariximizin mühüm bir həlqəsi olacaq ŞƏRH

Azərbaycan və Rusiyanın Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının 20-ci yubiley iclası keçirilib

Əsirlikdə olan hərbçinin anası: Ötən səkkiz ayda canımız ağrısa da, indi hər şeyi unutduq

Tanınmış şahmatçı: Azərbaycan millisində işləməyə tam hazır deyiləm MÜSAHİBƏ

Milli Məclisin plenar iclasında 24 məsələ müzakirə olunub

Avstraliyada yaşayan Azərbaycan əsilli musiqiçi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin qonağı olub

Mariya Peyçinoviç Buriç: Avropa Şurası Azərbaycan ilə Ermənistan arasında etimad quruculuğu proseslərinə töhfə verməyə hazırdır

Növbədənkənar seçkilər: İlham Əliyevin xalqın siyasi dəstəyinə əminliyinin bariz göstəricisi RƏY

Narkotik vasitənin təsiri altında soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Almaniya jurnalı bu ölkədə klinika direktoru olan azərbaycanlı barədə məqalə dərc edib

Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat turniri start götürüb

Yeni reallıqlar növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini diktə edir ŞƏRH

“Türk dilinin tarixi inkişaf prosesi” - Şərqşünaslıq İnstitutunda mühazirə

Şamaxı və Oğuz sakinləri odlu silahları polisə təhvil veriblər

Növbəti prezident seçkiləri Azərbaycanın həyatında ciddi siyasi hadisə olacaq - ŞƏRH

İkinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi “Mentorluq” proqramına qəbul olunan tələbələrlə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri estoniyalı həmkarı ilə telefonla danışıb

UNEC-də Ulu Öndərin neft strategiyasına həsr olunan tədbir keçirilib

® ABB-nin yeni müştərisi ol, pul hədiyyəsi və əlavə keşbek qazan!

“Gənc İnnovatorlar” startap müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Beynəlxalq tədbirdə qeyri-formal və informal təhsilin tanınması ilə bağlı Azərbaycan təcrübəsi təqdim olunub

Keyfiyyət təminatı üzrə Bolonya Tematik Qrupunun 5-ci iclası keçirilib

Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini təyin edib VİDEO

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 6 iyul tarixli 934-VIQD nömrəli Qanununun qəbul edilməsi ilə əlaqədar normativ hüquqi aktların kolliziyasının aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qərarı

AzMİU-da Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

“Ovçuluq təsərrüfatları haqqında” 2-(ovçuluq) №-li illik rəsmi statistika hesabatı forması və onun doldurulmasına dair göstəriş haqqında” Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 1 oktyabr tarixli 113/11 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qərarı

Azərbaycan demokratik inkişaf tarixinə daha bir uğur səhifəsini yazacaq - RƏY

Naxçıvanda tarixi abidələrin bərpasına peşəkar şirkətlər cəlb olunacaq

Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair seminar keçirilib

Elm və Təhsil Nazirliyinin bu şöbələri ləğv edilib

Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında aşkarlanmış qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Avropa Azərbaycan Məktəbinin direktoru BSU tələbələri üçün təlim keçib

“Təhsil və zaman” – yeni nəşr

Azərbaycan yığması Avropa çempionatında tarixi qələbəyə imza atıb

Nizami Səfərov: Bu il Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 20 faiz artıb

Qida məhsulları sahəsində Türkiyə ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolları müzakirə olunub

YAP Səbail təşkilatında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

Gəncə Dövlət Filarmoniyasında “Heydər Əliyev və Gəncə mədəniyyəti” adlı film təqdim edilib

İraq Azərbaycan şirkətlərinin azad edilmiş ərazilərdəki təcrübəsindən faydalanmaq istəyir

“Azərbaycan dilinin Meğri şivələri” monoqrafiyasının ikinci nəşrinin təqdimatı olub

Nazir müşaviri Təhsil İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edəcək

ÜST: Sudanda 12 mindən çox insan münaqişə qurbanı olub

Şuşa və Göygöl rayonlarına prokuror təyin olunub

İsveçdə immiqrasiya haqqında yeni qanun layihəsi tənqidlə qarşılanıb

Elm və Təhsil Nazirliyinin aparatında struktur dəyişikliyi edilib

“Zəfər liqası 2023” sona çatıb

Milanın “La Skala” teatrı mövsümü Verdinin operası ilə açır

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu COST proqramının 6 yeni layihəsinə qoşulub

BDU-nun nümayəndə heyəti Çin Renmin Universitetində olub

Bakıda Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

COP28-in doqquzuncu günündə Azərbaycan pavilyonunda üç paralel tədbir keçirilib

Avropa Olimpiya Komitələri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının iclası keçirilib

Bakıda “Məhmət Akif Ərsoy. Seçmə şeirlər” kitabının təqdimatı olub

Azərbaycanın beynəlxalq konfranslara və forumlara ev sahibliyi etməsi ənənə halını alıb - ŞƏRH

Peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlar fövqəladə hallarla bağlı maarifləndiriliblər

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək

AYNA: Ən çox nəqliyyat vasitəsinin növbədə olduğu gömrük postu “Qırmızı Körpü”dür

Moskvada MDB İqtisadi Şurasının 100-cü iclası keçirilib

Ulu Öndər səhiyyəni cəmiyyətin həyatında ən mühüm sahə kimi qiymətləndirib

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi komitələrinin sədr müavinlərinin seçilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi komitələrinin sədrlərinin seçilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı

Şahdağ Milli Parkının direktoru: Burada nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri qorunub saxlanılır VİDEO

İlin ötən dövründə Şahdağ Milli Parkını 10 minə yaxın turist ziyarət edib

Ağalı kəndində özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində növbəti təsərrüfatlar yaradılıb

“X” sosial platforması süni intellekt proqramını istifadəyə verir

Andrey Yatskin: Ölkələrimiz arasında münasibətlər ittifaq səviyyəsindədir

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 38 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalının bağlanış mərasimi keçirilib

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin yenidən təşkili və Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI