Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyində ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsinin 52-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

Bakı, 13 iyul, AZƏRTAC

İyulun 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndəliyində böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 52-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Daimi nümayəndəlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsini birdəqiqəlik sükutla yad edərək, böyük Liderə və bütün şəhidlərimizə hörmət və ehtiramlarını bildiriblər.

Tədbirdə çıxış edən daimi nümayəndəliyin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov dünya şöhrətli dövlət və siyasət xadimi, dahi şəxsiyyət, əbədiyaşar lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, Ulu Öndərin Azərbaycan xalqının tarixində misilsiz xidmətləri barədə danışaraq bildirib: “Dünyada elə şəxsiyyətlər var ki, onların həyatından, taleyindən, fəaliyyətindən danışmaq üçün bütöv bir xalqın, ölkənin tarixini vərəqləmək, onu dərindən bilmək lazım gəlir. Azərbaycan xalqı da hər zaman müasir dövlətimizin memarı və qurucusu, xalqımızın və ölkəmizin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük və əvəzedilməz işlər görmüş, bununla bağlı tarixi proseslərə təsir göstərmiş dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevi qürur hissi ilə xatırlayır, yarım əsrdən artıqdır ki, onun işıqlı yolu ilə addımlayır. O, Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsində misilsiz xidmətlər göstərmiş, hələ sağlığında ikən canlı əfsanəyə çevrilmiş, bütün dünya azərbaycanlılarının sonsuz sevgisini qazanmışdır. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyüklü problemlərini həll edən tarixi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də tarixi yaradan şəxsiyyətdir. Ümummilli Liderlə bağlı Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutmuş unudulmaz günlərdən biri də məhz 14 iyuldur. Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il 14 iyul Plenumunda dahi Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək respublikamızın rəhbəri olmuşdur. Ulu Öndərin Azərbaycanın rəhbəri seçilməsi xalqımızın tarixində və taleyində əhəmiyyətli dönüş, başlanğıc, eyni zamanda ölkəmizin sürətli və uzunmüddətli inkişafının əsasının qoyulduğu möhtəşəm tarixdir. Azərbaycanda Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması və uzun bir dövr ərzində öz fəaliyyətini davam etdirməsi müstəqil dövlətçilik ideallarını arxa plana keçirmişdir. Lakin görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin hələ 1969-cu ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə sovet rejimi çərçivəsində ümummilli idealların yenidən dirçəldilməsi və inkişaf etdirilməsi prosesləri vüsət almağa başlamışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə başladığı 1969-cu il 14 iyul ölkəmizin həm də müstəqil dövlətçiliyə doğru ilk böyük dönüşünün başlanğıcı olmuşdur. Sözün həqiqi və böyük mənasında, Heydər Əliyevin yarım əsr bundan qabaq siyasi hakimiyyətə gəlişi və çoxşaxəli, səmərəli şəkildə siyasi fəaliyyəti, milli və dövlətçilik maraqları ilə mahir idarəçiliyi nəticədə, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik, tarixi ümummilli ideyalara doğru böyük bir inkişaf prosesinə gətirib çıxarmışdır”.

1969-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbər seçiləndə Azərbaycan ozamankı SSRİ-nin ən geridə qalmış respublikaları sırasında idi. Böyük Heydər Əliyev 1969-1982-ci illər ərzində ölkədə siyasi-iqtisadi həyatı köklü surətdə dəyişmiş, Azərbaycanı keçmiş müttəfiq respublikalar arasında axırıncı yerlərdən ən ön mövqeyə çıxarmağa nail olmuşdur. “O, Sovet İttifaqının ən geridə qalmış aqrar respublikası olan Azərbaycanı ən inkişaf etmiş sənaye - aqrar respublikasına çevirərək əməli işi, bütöv fəaliyyəti ilə bugünkü müstəqilliyimizin təməlini qoymuşdur desək, yanılmarıq”, - deyən daimi nümayəndəliyin rəhbəri əlavə edib ki, Ulu Öndərimizin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövrü, eyni zamanda, milli özünüdərkin oyanmasının, soy-kökə qayıdışın başlanğıc dövrüdür. Onun bütün fəaliyyəti xalqın milli dirçəlişi, milli qürur hisslərinin oyanması ideyasına əsaslanırdı. Böyük şəxsiyyət həmin dövrdə bütün ideoloji-siyasi maneələrə sinə gərərək Azərbaycan xalqının milli inkişaf konsepsiyasını irəli sürmüş, ictimai şüurdakı qorxunu aradan qaldırmış, cəmiyyəti bütün sahələr üzrə gələcək mənəvi və iqtisadi yüksəlişlərə ruhlandırmışdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına belə bir inam aşılanmışdı ki, bu xalq nə vaxtsa öz azadlığına qovuşacaq. Müstəqilliyi əldə etmək üçün isə möhkəm təməl, iqtisadi inkişaf lazımdır. Ulu Öndərimiz Azərbaycan xalqının şüurunda məhz bu inqilabi dəyişikliyi yaratmışdı.

Türk dünyasının böyük oğlu böyük Heydər Əliyev öz xidmətləri ilə hər bir azərbaycanlıya Vətən üçün, Azərbaycan üçün qurub-yaratmaq, yorulmadan xidmət etmək fəlsəfəsini aşılamış, Azərbaycanı 1969-1982-ci illərdə inkişaf etmiş respublikaya çevirərək, həqiqətən, bugünkü müstəqilliyimizin təməlini hazırlamış, gələcək nəsillər üçün əvəzsiz, qiymətli miras qoymuşdur. 1969-1985-ci illərdə Azərbaycanda təkcə 213 yeni iri sənaye müəssisəsi istismara verilmiş, dünyanın 65 ölkə¬sinə 350 adda məhsul ixrac olunmuşdur. Həmin illər ərzində Azərbaycanın milli gəlirinin ümumi həcmi 2,5 dəfə artmışdır. Moskvanın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin 170 aparıcı elm və təhsil ocağına 10 mindən çox azərbaycanlı gənclər təhsil almağa göndərilmişdir. Bütün bunlar böyük Heydər Əliyev siyasi müdrikliyinin və uzaqgörənliyinin bəhrələri idi. Sonralar həmin dövrdə həyata keçirilən tədbirlərdən danışan Ulu Öndərimiz deyirdi: “Bu gün tam əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, sistemli şəkildə artan xarici iqtisadi əlaqələri, dünya iqtisadiyyatına get-gedə daha dərindən inteqra¬siya olunması hələ 1970-1985-ci illərdə təməli qoyulmuş xalq təsərrüfatı potensialına əsaslanır”.

Bəxtiyar Əsgərov xatırladıb ki, Azərbaycanda milli dəyərlərin qorunması, xalqın milli düşüncə tərzinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri yalnız ulu öndər Heydər Əliyev kimi Vətəninə, xalqına bağlı, cəsarətli bir dövlət xadimi, böyük siyasi Lider reallaşdıra bilərdi. Bu istiqamətdə o dövrdə görülən işlərin bəhrəsini biz indi daha aydın əxz edirik. Həmin illərdə görkəmli dövlət ¬xadimi Heydər Əliyevin bilavasitə göstərişi və rəhbərliyi ilə Azərbaycandakı memarlıq abidələrində bərpa işləri aparılmış, tarix və mədəniyyət abidələrinin pasportu hazırlanmış, görkəm¬li şair və yazıçıların yubileyləri keçirilmiş, tarixi şəxsiyyətlərin və xalq qəhrəmanlarının abidələri ucaldılmış, onların adlarını daşıyan yaşayış məntəqələri salınmış, milli varlığımızın, dəyərlərimizin və adət-ənənələrimizin təbliğinə xidmət edən filmlər çəkilmişdir.1969-1982-ci illər həm də Azərbaycanda elm və təhsilin inkişaf dövrü kimi xatırlanır. Əgər 1969-cu ildə Azərbaycanda 765 orta məktəbdə ildə 73 min şagird təhsil alırdısa, 1981-ci ildə 335 min şagirdi əhatə edən 2625 məktəb və günü¬uzadılmış qrup fəaliyyət göstərirdi. Ümummilli Liderimizin hakimiyyətinin birinci dövründə ali məktəblərdə 100-dən artıq ixtisas açılmış, 6 yeni ali məktəb, 12 orta ixtisas məktəbi yaradılmışdır. XX əsrin 70-80-ci illərində Ulu Öndərimizin rəhbərliyi altında təhsil müəssisələrinin zəngin şəbəkəsinin yaradılması və onların maddi-texniki bazasının formalaşdırılması, respublika hüdudlarından kənarda yüksək-ixtisaslı mütəxəssislərin yetişdirilməsi gələcək dövlət müstəqilliyimiz üçün zəruri intellektual potensial yaratmışdır. Həmin dövrdə keçmiş SSRİ-nin 50-dən çox böyük şəhərinin 170-dən artıq nüfuzlu ali məktəblərində respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil və mədəniyyətinin 80-dən çox sahəsini əhatə edən və ən zəruri ehtiyac duyulan 250 ixtisas üzrə 15 mindən çox azərbaycanlı gənc ali təhsil almışdır. Onların əksəriyyəti sonradan müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının, elminin, təhsilinin inkişafında, dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində fəal iştirak etmiş, bu gün də etməkdədirlər.

“Ulu Öndərimizin XX əsrin 70-80-ci illərindəki ən böyük xidmətlərindən biri də milli hərbçi kadrların hazırlanması sahəsində qəbul etdiyi tarixi qərarlar və bunun nəticəsi olaraq Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılmasıdır. O dövrdə yüzlərlə azərbaycanlı gəncin keçmiş Sovet İttifaqında mövcud olan 54 ən qabaqcıl ali hərbi məktəblərə və hərbi akademiyalara təhsil almağa göndərilməsi müstəqil dövlət quruculuğu istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri idi. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Ümummilli Liderimizin ötən əsrin 70-ci illərində başladığı hərbi quruculuq prosesi ikinci dəfə müstəqillik qazanan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabit heyəti¬nin formalaşmasında müstəsna rol oynamışdır”, - deyə natiq sözlərinə davam edib. “Bizim ziyalıların, mədəniyyət xadimlərinin, elm xadimlərinin cəmiyyətdəki hörmətini qaldırmaq lazımdır. Çünki, xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəni irsi, öz elmi ilə tanınır. Şübhəsiz ki, xalqın tarixində sərkərdələrin də, siyasətçilərin də , böyük rolu vardır. Ancaq xalq həmişə mədəniyyəti, elmi ilə tanınıb və keçmiş tariximiz də bunu sübut edir”, – deyən ümummilli lider Heydər Əliyev 1970-ci illərdə Azərbaycan paytaxtında və digər şəhər və rayonlarımızda tanınmış mədəniyyət, ədəbiyyat və elm xadimlərinin abidəsinin ucaldılmasına nail olurdu. Böyük öndərin müdrik və uzaqgörən siyasətinin nəticəsi idi ki, məhz 1970-ci illərdə Nəriman Nərimanovun, İmadəddin Nəsiminin, Cəfər Cabbarlının, Hüseyn Cavidin, Mehdi Hüseynzadənin Səttar Bəhlulzadənin və başqa görkəmli soydaşlarımızın abidəsi qoyulmuşdu. 1976-cı ildə Şuşanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında qərar qəbul ediləndən sonra bu şəhərdə xan qızı Natəvanın abidəsi və sonralar Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi ucaldıldı. Bu illərdə Bakıda və başqa şəhərlərdə çoxlu sayda tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, Səməd Vurğunun, Cəfər Cabbarlının, Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün ev muzeyləri yaradıldı. Məxsusi bir qərarla repressiya qurbanlarının –Mikayıl Müşfiq və Hüseyn Cavidin ev muzeyləri yaradıldı.

Ulu Öndərimizin Azərbaycan dövlətçiliyi tarixindəki özünəməxsus və əvəzsiz yerini Prezident İlham Əliyev belə dəyərləndirib: “Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu danılmazdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti buna bariz nümunədir. Bütün dövrlərdə - həm 1970-ci illərdə və 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbəri olduğu dövrdə, həm də müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə doğma xalqına xidmət etmişdir. Heydər Əliyev 1969-cu ildə rəhbərliyə gələndə Azərbaycan həm iqtisadi baxımdan, həm də sosial məsələlərin həlli baxımından 15 müttəfiq respublika arasında ən geridə qalmış vəziyyətdə idi. 1982-ci ildə isə artıq Azərbaycan həm iqtisadi və sənaye artımı baxımından, həm infrastruktur layihələrin mövcudluğu baxımından və bütövlükdə, inkişaf baxımından keçmiş SSRİ-də birinci ölkə idi. Eyni zamanda, biz bunu müasir tarixdə də görürük. 1993-cü ildə Azərbaycan, demək olar ki, ən ağır vəziyyətdə olan yeni müstəqil dövlətlərdən biri idi. Bəlkə də, birincisi idi. İndi Azərbaycan bu ölkələr arasında ən qabaqcıl mövqelərdədir. Bizim nailiyyətlərimiz başqa ölkələrlə müqayisə oluna bilməz. Bizim iqtisadi inkişafımız, həyata keçirdiyimiz nəhəng, transmilli layihələr onu göstərir ki, Azərbaycan çox uğurla inkişaf edən ölkədir”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov isə Ümummilli Liderin ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanın gələcəyi naminə həyata keçirdiyi tədbirləri belə xarakterizə etmişdir: “Tarixilik baxımından olduqca qısa bir müddətdə – cəmi 14 il ərzində Azərbaycan ittifaq iqtisadiyyatının xammal və aqrar əlavəsindən müxtəlif sahələrdə hərtərəfli inkişafa qovuşan nəhəng infrastruktur ölkəsinə çevrildi. Bu dövrdə Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün atılan addımlar, həyata keçirilən məhsuldar fəaliyyət Heydər Əliyev quruculuq xəttinin fəlsəfəsini təşkil edirdi. Bu da ondan ibarət idi ki, Azərbaycan qısa müddətdə öz tarixi taleyinin sahibi oldu, ölkəmiz başqa müttəfiq respublikaların 50 ilə keçdiyi yolu nəinki 14 ilə qət etdi, hətta bu respublikaları da qabaqlayaraq aqrar-sənaye kompleksinin güclü inkişaf etdiyi lider respublika kimi şöhrət qazandı”.

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri qeyd edib ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində, ölkəmizin vətəndaş müharibəsinə, hərc-mərcliyə, xaos və anarxiyaya sürükləndiyi zamanda Ümummilli Liderimiz növbəti dəfə canı qədər sevdiyi Azərbaycanı xilas etmiş, Naxçıvandan başlanan Qurtuluş mübarizəsi Azərbaycanın əbədi müstəqilliyinə təminat vermişdir. 1990-1993-cü illərdə dahi şəxsiyyətin Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə səbəb olmaqla yanaşı, milli dövlətçiliyimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində də mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə tarixə yazılmışdır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən 12-ci çağırış birinci sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət rəmzləri haqqında” tarixi qərarlar qəbul edilmiş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul olunmuşdur. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali qanunvericilik orqanının da adı dəyişdirilmiş, muxtar respublikanın ictimai-siyasi həyatına yeni ab-hava gətirilmişdir.1993-cü ilin yayında ölkəmiz milli dövlətçiliyimizin ikinci dəfə məhvolma təhlükəsi ilə üzləşəndə ulu öndər Heydər Əliyev yenidən xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya qayıtmış və ali hakimiyyətə bu qayıdış xalqımızın ən yeni tarixinə Vətənimizin xilası kimi yazılmışdır. Dahi Lider ölkəni böhran vəziyyətindən, müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas etmək üçün müdrik siyasəti ilə qısa müddət ərzində vətəndaş qarşıdurmasının və müharibənin dayandırılmasına nail olmaqla, Azərbaycanda sabitliyin bərpasını təmin etdi ki, bu da böyük islahatların başlanmasına rəvac verdi. Beləliklə də ölkəni olduqca ağır vəziyyətdən yüksək məharətlə çıxarmış ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkədə bütün sahələrdə islahatlar həyata keçirilməyə başlanıldı. İslahatlar aparılarkən kortəbii ehkamçılığa və tələskənliyə qarşı çıxan müdrik rəhbər vurğulayırdı: “Bu iş Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına uyğun olaraq təşkil olunmaqla yerli şərait, milli xüsusiyyətlər, ənənələr və xarici ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir”. Ulu öndər Heydər Əliyev 1994-cü ilin sentyabr ayında ölkəmizin qüdrətlənməsində mühüm əhəmiyyəti olan, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 böyük neft şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının istifadə edilməsi barədə “Əsrin müqaviləsi” kimi möhtəşəm bir müqavilənin bağlanılmasına müvəffəq oldu. Sözsüz ki, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxmasında müstəsna rolu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlinin qoyulması, Azərbaycanı dünyada böyük qaz potensialına malik olan bir dövlət kimi tanıdan “Şahdəniz” layihəsinin, türk dünyasının bir-biri ilə, o cümlədən bütün dünya ilə birləşdirilməsinə xidmət edən tarixi İpək yolu layihəsinin reallaşması da bu dahi şəxsiyyətin xidmətləri idi. O, müstəqil Azərbaycanı daha xoşbəxt, insanları daha firavan görmək istəyirdi. O, dəfələrlə xatırladırdı: “İnsan üçün hər şeydən əvvəl onun vətənidir, torpağıdır. Bir çox əsrlər bu vətənin azadlığının, müstəqilliyinin arzusunda olmuşuq. İndi buna nail olmuşuq və bunu əziz tutmalıyıq”.

“Vətəni və milləti qarşısın¬da misilsiz xidmətləri olan, müstəqilliyimizin müəllifi və müasir dövlətimizin memarı ulu öndər Heydər Əliyevin xalq qarşı¬sındakı ən böyük xidmətlərindən biri də, Azərbaycanın gələcək taleyində əvəzsiz rolu, milləti və dövləti qarşısında müstəsna xidmətləri olan Prezident İlham Əliyev kimi bütün ali insani keyfiyyətlərə malik böyük şəxsiyyət və müdrik bir siyasi lider yetişdirməsi olmuşdur. Bu, ondan irəli gəlirdi ki, vətənini canından çox sevən uzaqgörən insanı Azərbaycanın təkcə özünün rəhbərlik etdiyi dövr üçün deyil, ondan sonrakı taleyi də düşündürürdü. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən mükəmməl daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür, respublikamız hazırda da eyni templə inkişaf edir, beynəlxalq əlaqələr genişlənir və vətənimiz Azərbaycan dünya ölkələri sırasında tutduğu layiqli mövqeyini hərtərəfli möhkəmləndirir. Bu gün böyük iftixarla deyirik ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dam¬lası düşmənin bütövlükdə vücudundan dəyərli olan qanları ilə şanlı tarix yazan hərbçilərimiz parlaq qələbəmizi təmin et¬miş, nəticədə hərbi və siyasi-diplomatik yolla 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan dədə-baba torpaqlarımız azad edilmiş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur. Dövranın gərdişini dəyişən müdrik Lider və yenilməz Sərkərdə – İlham Heydər oğlu Əliyev dühasının Azərbaycana qazandırdığı möhtəşəm Qələbə xalqa ən dəyərli ərməğan olmuş¬dur. Qeyd etmək zəruridir ki, Ermənistanın növbəti təxribatlarının qarşısını almaq və düşməni sülhə sövq etmək məqsədi ilə gedən 44 günlük müharibədə müdrik və qətiyyətli Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qüdrətli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərinin şücaəti hərb tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsini yaratmağa müvəffəq oldu. Təsadüfi deyil ki, NATO, eləcə də ABŞ, Böyük Britaniya, Almani¬ya, Ukrayna və digər ölkələrin hərbçiləri Azərbaycanın Vətən müharibəsi təcrübəsindən bəhrələnmək, bunun¬la əlaqədar öz ordularında müəyyən dəyişikliklər aparmaq fikirlərində olduqlarını açıq etiraf edirlər”, - deyə daimi nümayəndəliyin rəhbəri diqqətə çatdırıb.

Sonda Bəxtiyar Əsgərov bir daha vurğulayıb ki, bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ulu Öndərin yolu ilə inamla irəliyə addımlayır, onun arzularını bir-birinin ardınca gerçəkləşdirir. “Heydər Əliyev bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi, dönməz olmasında, iqtisadi potensialının möhkəmlənməsində, bölgədə və dünyada nüfuzunun artmasında onun müstəsna xidmətləri vardır. Hazırda bu siyasət davam etdirilir. Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil, ancaq onun siyasəti yaşayır, onun qurduğu müstəqil Azərbaycan yaşayacaqdır!”, – deyən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev həyatının amalı azərbaycançılıq, millət sevgisi, Vətəninin müstəqilliyi, vətəndaşların rifahı, ümumilikdə, xalqına xidmət olan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin, müqəddəs yolunun layiqli davamçısıdır. Məhz buna görə Azərbaycan kiçik dövlət olmasına baxmayaraq, çox qısa zamanda dünyanın inkişaf etmiş böyük ölkələri sırasında layiqli yerini tutmuşdur. Müstəqil və qüdrətli Azərbaycan bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında tərəqqi yolunda əmin addımlarla irəliləyir, yeni nailiyyətlər qazanaraq milli, iqtisadi və hərbi gücünü daha da artırır. Azərbaycan xalqı Vətəni və milləti qarşısındakı bənzərsiz xidmətləri ilə “Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı” adını qazanmış nəhəng tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevi hər zaman yüksək ehti¬ramla xatırlayacaq, onun əziz və unudul¬maz xatirəsini daim xüsusi hörmətlə yad edəcəkdir.

Tədbir digər çıxışlarla davam etdirilib.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Boks üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar və bürünc medalçılar müəyyənləşib

Şarl Mişel Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilən razılaşmanı alqışlayıb

Ermənistan XİN-in rəhbəri ABŞ-da Azərbaycan tərəfi ilə görüşə hazır olduğunu bildirib

Mərakeşin iqtisadi inklüzivlik, kiçik biznes, məşğulluq və bacarıqlar naziri ilə görüş olub

Romada Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş klassik musiqi gecəsi təşkil edilib

"Ulduz" jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb

Azərbaycan ilə Ermənistan arasında hərbçilərin qarşılıqlı surətdə azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası və Ermənistan Respublikası Baş nazirinin Aparatının birgə açıqlaması

Quba 2024, Qəbələ 2025-ci ilin “İdman Paytaxtı”, Sumqayıt isə “Gənclər Paytaxtı” seçilib

Nazir: Azərbaycan-Yaponiya ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur

“Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün sağlam ətraf mühit və minasız həyat” adlı beynəlxalq forum Ağdamda davam edib

Balakən və Şəkidə piyada keçidlərindən istifadə etməyən piyadalar barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb

“Məktəbəqədər təhsildə keyfiyyətə yeni baxış” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiriləcək

Bakıda Qərbi Azərbaycan əsilli rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılıb

“Məktəblərə kitab ianəsi” layihəsi çərçivəsində növbəti görüş

“Fövqəladə halların idarəedilməsi” mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirilib

“Yüksəliş” müsabiqəsi qaliblərinin tələbələrlə növbəti görüşü olub

İtaliya saytı Ermənistandan zorla köçürülmüş azərbaycanlıların qayıdış hüququndan yazıb

Moldovada Müslüm Maqomayevin barelyefi açılıb

Antalyada 13-cü Beynəlxalq Kurort Turizm Konqresi keçirilir

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun sədri “Yüksəliş” qalibləri ilə görüşüb

Azərbaycan və Kolumbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti mərhələsi keçirilib

Ermənistan hökumətinin xaotik addımları aqoniya əlamətidir: “Böyük qardaşın” dəyişməsi nəticəni dəyişməyəcək - ŞƏRH

Siyasi ekspert: Növbədənkənar prezident seçkiləri milli hədəflərimizə çatmaq üçün yeni bir başlanğıc olacaq

Yaşıl enerji ilə bağlı həyata keçirilən tədbirləri ölkəmizin enerji strategiyasında yeni eranın başlanğıcı hesab etmək olar - ŞƏRH

İdeoloji iş və mənəvi-psixoloji təminat üzrə zabitlər və psixoloqlar ilə təlim-metodiki toplantı keçirilir

Beynəlxalq forumun iştirakçıları dünya ictimaiyyətinə müraciət ünvanlayıblar

Ədəbiyyat İnstitutunda gürcü alimlərlə görüş

Peşə təhsili müəssisələrinin maliyyə-mühasibatlıq işçiləri üçün növbəti praktiki seminar keçirilib

Azərbaycanın bədii gimnastı beynəlxalq turnirdə birinci yeri tutub

Bu il Qafqazşünaslıq İnstitutu əməkdaşlarının 62 məqaləsi xarici mətbuatda işıqlandırılıb

Koreya Milli Assambleyasının üzvü: Azərbaycanla münasibətlərimizin inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur

BDU-da tədbir: “Heydər Əliyev ideyaları - Yeni Azərbaycanın dövlətçilik irsi”

Xarici investor Naxçıvanın səhiyyə sisteminə 5 milyon manat investisiya qoyub

Finlandiyada həmkarlar ittifaqları hökuməti tətillə hədələyir

Məhkum Dilək Şaban qızının arzusu reallaşdı

Azərbaycanın müəllifi olduğu reallıqlar beynəlxalq səviyyədə dəyərləndirilir ŞƏRH

Nicat Abbaslı: Azərbaycana bu ilin yanvar-noyabr aylarında 1,8 milyondan çox turist gəlib

Naxçıvan və Ankara arasında səhiyyə sahəsində mübadilə proqramı başlayacaq

Bakıda Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş turizm sammiti keçirilib YENİLƏNİB

BMU-da “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilinin inkişaf mərhələləri” mövzusunda konfrans keçirilib

Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi Özbəkistandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edəcək

Ədliyyə naziri Şabranda vətəndaşlarla görüşüb

Bakıda nəqliyyatla bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilib

Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq İnnovasiya Menecmenti və TRİZ konfransı keçirilib

UEFA Region Kuboku: Azərbaycan təmsilçisinin rəqibləri bəlli olub

Opera və Balet Teatrının gənc solisti ilk dəfə Məcnun rolunda

Prokurorluq işçiləri “Natiqlik və sosial media ilə ünsiyyət” mövzusunda təlimə 84 dinləyici cəlb edilib

Brüssel Pekindən Avropa biznesinin Çin bazarına çıxışını sadələşdirəcəyini gözləyir

MTK mülkiyyətçilərdən çoxmənzilli binalarda sayğacların quraşdırılmasına görə vəsait tələb edə bilərmi?

40 region, 60 fermer, 80-ə yaxın müxtəlif çeşiddə məhsul – həftəsonu yarmarkası

Qahirədə "Heydər Əliyevin düşüncələrində ərəb və İslam aləmi" adlı kitabın təqdimat mərasimi olub

Üçtərəfli formatda hərbi əməkdaşlıq regionda sülhə və sabitliyə böyük töhfədir – ŞƏRH

İtaliya telekanalı Qərbi azərbaycanlılarla bağlı videosüjet hazırlayıb VİDEO

Aygün Əliyeva: Əminəm ki, forum ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycandakı mina probleminə cəlb edəcək

Qaranlığı nura boyayan elm fədaisi

Masallı sakinlərindən qanunsuz saxlanılan odlu silahlar götürülüb

Azərbaycanın Baş naziri Böyük Britaniyanın Dövlət katibinin müavini ilə görüşüb

Dövlət orqanlarında daxili müsahibələrin keçirilmə qrafiki müəyyən edilib

Türkiyə Prezidenti ilə Yunanıstanın Baş naziri KİV-ə birgə açıqlama veriblər

Qran-Pridə uğurla çıxış etmiş paracüdoçular Vətənə qayıdıblar

Bosniya və Herseqovinada Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında kitab çapdan çıxıb

Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları rekord həddə yüksəlib

Sahibkarlıq subyektlərinin əməkdaşları qida sahəsində gigiyena tələbləri barədə məlumatlandırılıb

İran Prezidenti İbrahim Rəisi Moskvaya səfər edib

ARDNF-nin AÇG-dən əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

Erməni diversant 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib YENİLƏNİB VİDEO

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının növbəti astroseminarı

Avtomobilin seriyasını dəyişərək elektron cərimələrdən yayınmağa çalışan sürücü məsuliyyətə cəlb edilib

Bakı aeroportunun sərnişin dövriyyəsi 5,3 milyonu ötüb

AzTU ilə Özbəkistanın Cizzak Politexnik İnstitutu arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

AzMİU növbəti dəfə beynəlxalq reytinq siyahısında yer alıb

Prezident İlham Əliyevin “Qarabağ: 30 ildən sonra evə dönüş. Nailiyyətlər və çətinliklər” Forumunda səsləndirdiyi fikirlər dünya mediasının diqqət mərkəzində qalmaqdadır

Dövlət Neft Fondunun “Şahdəniz” yatağından əldə etdiyi gəlirlər 1,3 milyard dolları ötüb

Bakıdakı Rus evində Beynəlxalq Könüllülər Günü qeyd olunub

Azərbaycanla Latviya arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

Könüllülük Həftəsi çərçivəsində gənclər arasında “100 könüllü əməl” adlı kampaniya keçirilir

Tofiq Məliklinin “Türkbilimi yazılarımdan seçmələr” kitabının təqdimatı olub

Türkiyə və Yunanıstan prezidentlərinin görüşü olub

Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin İKT üzrə məsul nazirlərinin 5-ci iclası keçirilib

Coğrafiyaçı tələbələr “Heydər Əliyev dərsləri”ndə iştirak ediblər

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi təhsil sahəsində görülən işlər və perspektiv planlar müzakirə olunub

Salyanda maarifləndirici tədbir: “Biz sağlam həyat tərzi seçirik, narkomaniyaya yox deyirik”

“Gəncə” voleybol klubunun baş məşqçisi: Mükafatçılar sırasında olmaq istəyirik

ABŞ və Ukrayna müdafiə nazirləri 2024-cü ilin əməliyyatları planını müzakirə ediblər

Gürcüstan-Rusiya sərhədində 3000-dən çox avtomobil dayanıb

“Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün sağlam ətraf mühit və minasız həyat” adlı beynəlxalq forum işini Ağdamda davam etdirir

“Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri”nin sədri Şəmkirdə vətəndaşlarla görüşəcək

Hərbi Prokurorluqda tədbir: Ulu Öndər Heydər Əliyev tarixdə və azərbaycanlıların qəlbində əbədi olaraq qalacaq

Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul ilə əlaqədar tеst imtаhаnı keçiriləcək

Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri bu il 2 mindən çox terrorçunu zərərsizləşdirib

Afinada Türkiyə Prezidenti ilə Yunanıstanın Baş nazirinin görüşü olub

Azərbaycan müəllimlərinin XVI qurultayında müzakirə ediləcək mövzular açıqlanıb

Aqrar Sığorta Fondu zərər çəkən fermerlərə 2,8 milyon manat ödəniş edib

Azərbaycan və Çin arasında dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 47 faiz artıb

“Neftçi” növbəti oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq

“Masdar” metanoldan hazırlanan aviasiya yanacağının sınağını keçirib

Şahin Mustafayev “China Energy International Group Co. Ltd” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

Bəzi yerlərdə intensiv yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı proqnozlaşdırılır

“Taksi sürücüsü”nü tamaşaçılara sevdirən kinorejissor - Şneyder