AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

17.05.2003 [17:05]
Hörmətli Cümhur başqanım! Ad gününüz mübarək olsun. Arzum budur ki, ad gününüzü daha gözəl şəraitdə qeyd edəsiniz. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

17.05.2003 [16:00]
Çox hörmətli Prezident! Estoniyanın Azərbaycan icması Sizi ad gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik edir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

17.05.2003 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident, 80 yaşınızın tamam olması münasibətilə icazə verin Sizə ən hərarətli təbriklərimi çatdırım. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [20:00]
Zati-aliləri, Sizi ad günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm, Sizə cansağlığı, səadət və Azərbaycan xalqına böyük tərəqqi arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:50]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Şanlı 80 illik yubileyiniz münasibətilə Azərbaycanla Dostluq Cəmiyyəti mərkəzi idarə heyətinin ən səmimi təbriklərini ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:45]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! İcazə verin, yubileyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:40]
Hörmətli cənab Prezident! İcazə verin, Sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:35]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Yubileyiniz münasibətilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizin dövlət rəhbəri kimi istedadınız zamanı qabaqlayır ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:30]
Zati-aliləri! Çox hörmətli cənab Prezident! Sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə Beynəlxalq Kadr Akademiyasının (BKA) Rəyasət heyəti, çoxmillətli təhsil cəmiyyətini təmsil edən beynəlxalq ictimai təşkilatın adından ürəkdən təbrik edirəm! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:25]
Zati-aliləri! Çox hörmətli cənab Prezident! “Beynəlxalq Kadr Akademiyası” beynəlxalq ictimai təşkilatının təmsil etdiyi çoxmillətli cəmiyyətin bütün üzvləri ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:20]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Anadan olmağınızın 80 illiyi münasibətilə “Rostselmaş” ASC idarə heyətinin Direktorlar şurası adından ən səmim ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:15]
Əziz Heydər Əlirza oğlu! İTAR-TASS-ın kollegiyası, jurnalistləri, bütün tassçılar Sizi yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirlər! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:10]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! 80 illik yubileyinizlə əlaqədar “İTERA” beynəlxalq şirkətlər qrupu rəhbərliyinin və çoxminli kollektivinin ən səmimi təbriklərini və ən xoş arzularını qəbul edin! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:05]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Yubileyiniz münasibətilə ən səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:50]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! İcazə verin, bu məktubumla Sizi ad gününüz – şanlı yubileyiniz münasibətilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:45]
Zati-aliləri, Hörmətli cənab Prezident! Kiyevlilər, şəhərin rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan Sizi doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik etməkdən şərəf duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:40]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Sizi yubileyiniz münasibətilə “LUKoyl” neft şirkətinin rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan böyük məmnuniyyətlə təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:35]
Əziz cənab Prezident, Zati-alinizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə İsrail xalqı adından və şəxsən öz adımdan təbrik etməkdən böyük məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! 80 illik yubileyiniz münasibətilə ən xoş, səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimizi qəbul edin. ...