AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [17:10]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Ölkənizin milli bayramı münasibətilə çox böyük məmnunluqla Sizə və bütün Azərbaycan xalqına öz təbriklərimi və ən xoş arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [17:05]
Əziz Heydər Əlirza oğlu! Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [17:00]
Azərbaycanın Respublika günü münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik etməkdən sevinc hissi duyuram. Fürsətdən istifadə edərək, Sizə şəxsi rifahınız və Azərbaycan Respublikasının xalqının xoşbəxt gələcəyi üçün ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [16:00]
Zati-aliləri, Qarşıdan gələn Respublika günü münasibətilə öz adımdan, hökumətimiz və Pakistan xalqı adından Zati-alilərinizi və Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik etməkdən böyük məmnunluq hissi duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [15:00]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə xoş fürsətdən istifadə edərək, bir daha Zati-alilərinizə böyük məmnuniyyət hissi ilə səmimi təbriklərimi çatdırır, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [14:00]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramının qeyd olunması münasibətilə Zati-alilərinizə və bütün həmvətənlərinizə ən xoş təbriklərimi çatdırır, xoşbəxtlik və tərəqqi arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident, İlk Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin elan olunmasının 85 illik ildönümü münasibətilə Sizi və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. ...

GÜRCÜSTANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARD ŞEVARDNADZEYƏ

24.05.2003 [18:15]
Hörmətli Eduard Amvrosiyeviç, Gürcüstanın milli bayramı – Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü münasibətilə Sizi, bütün Gürcüstan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

ARGENTİNA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB NESTOR KİRÇNERƏ

24.05.2003 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Argentina Respublikasının milli bayramı – May inqilabının ildönümü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

İORDANİYANIN MƏLİKİ ƏLAHƏZRƏT II ABDULLAYA

24.05.2003 [09:00]
Əlahəzrət, İordaniya Haşimilər Məmləkətinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

GÜRCÜSTANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARD ŞEVARDNADZEYƏ

23.05.2003 [17:30]
Hörmətli cənab Prezident! Əziz Eduard Amvrosiyeviç! İlk öncə Sizin mənə ünvanladığınız 20 may tarixli çox səmimi, dost məktubunuza görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. ...

PUBLİSİST ELMİRA XANIM AXUNDOVAYA

23.05.2003 [17:25]
Hörmətli Elmira xanım! Sizi - respublikamızın tanınmış publisisti və jurnalistini yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. ...

ƏLCƏZAİR XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB ƏBDÜLƏZİZ BUTEFLİKAYA

22.05.2003 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizdə baş vermiş təbii fəlakət – zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

ELMİ İCTİMAİYYƏTİMİZİN DOSTU, MƏSLƏKDAŞI VƏ YOLGÖSTƏRƏNİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ƏMƏYIN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTU KOLLEKTİVİ ÖLKƏMİZİN RƏHBƏRİNƏ ÖZ SƏMİMİ DUYĞULARINI BU CÜR İFADƏ ETMİŞDİR 

20.05.2003 [17:25]
Əziz və hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutunun kollektivi Sizi – xalqımızın xilaskarını, dünya şöhrətli dövlət xadimini, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

20.05.2003 [17:05]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Ötən il sentyabrın 18-də, Bakıda təntənəli mərasimdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri Bakı-Tbilisi- ...

KAMERUN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB POL BİYYAYA

19.05.2003 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Kamerun Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

17.05.2003 [19:15]
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu! Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş Diplomatik korpus Sizi, müasir dövrün görkəmli siyasi və dövlət xadimini, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

17.05.2003 [19:10]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Əslən Azərbaycandan olan İsrail vətəndaşları yubileyiniz – ad gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirlər. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

17.05.2003 [19:05]
Hörmətli cənab Prezident, Anadan olmağınızın 80 illik yubileyi münasibətilə Sizi – zəmanəmizin görkəmli siyasi və dövlət xadimini Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...