AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALILƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [17:25]
Azərbaycanın milli bayramı - Respublika günü münasibətilə Zati-alilərinizə ən səmimi təbriklərimi çatdırır, ən xoş arzularla Sizə xoşbəxtlik, Azərbaycan xalqına isə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [17:15]
Zati-aliləri, İslam Yardım Fondu adından ölkənizin milli bayramı münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Qoy bu gün sülh və xoşbəxtlik ilə dolu olsun. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [17:10]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! İcazə verin, Sizi milli bayramınız - Respublika günü münasibətilə səmimiyyətlə və ürəkdən təbrik edim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [17:05]
Hörmətli Prezident Əliyev, İcazə verin, 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin elan edilməsinin 85-ci ildönümü münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırım. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [17:00]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə böyük məmnuniyyət hissi ilə Sizə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına ən xoş təbriklərimi çatdırıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [16:00]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Kipr Respublikasının hökuməti və xalqı adından Zati-alilərinizə ən hərarətli təbrikləri çatdırmaqdan məmnunam. Zati-alilərinizə səmimi qəlbdən cansağlığı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [15:00]
Möhtərəm Prezident, Azərbaycanın milli bayramı münasibətilə şəxsən öz adımdan və Suriya ərəb xalqı adından Zati-alinizə və dost Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi yetirməkdən xoşbəxtəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [14:00]
Milli bayramınız münasibətilə İrlandiya xalqı ilə birlikdə Zati-alinizə səmimi təbriklərimizi və hərarətli salamlarımızı çatdırırıq. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [13:00]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Zati-alinizə hərarətli təbriklərimi göndərməkdən şərəf duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [12:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Sizi və Sizin simanızda qardaş Azərbaycan xalqını əlamətdar tarix – Respublika günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [11:00]
Azərbaycanın milli bayramı münasibətilə Bəhreyn Krallığının xalqı adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi çatdırmaqdan məmnunam. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [10:00]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə Zati-alilərinizi öz adımdan, həm də İspan xalqı və hökuməti adından təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2003 [09:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Milli bayramınız – Respublika günü münasibətilə təbriklərimi qəbul edin. Ötən illər ərzində Azərbaycan suveren, demokratik dövlət quruculuğunun çətin yolunu keçmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [18:40]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! İcazə verin, Sizi milli bayramınız- Respublika günü münasibətilə səmimiyyətlə və ürəkdən təbrik edim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [18:25]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Zati-alinizə və həmvətənlərinizə ən xoş təbriklərimi yetirirəm. Müxtəlif mənəvi ənənələrə və mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşaraq, milli birliyin və cəmiyyətin qurulmasında ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [18:20]
Cənab Prezident, Azərbaycanın milli bayramı - Respublika günü münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [17:45]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə böyük məmnuniyyətlə Zati-alilərinizi həm öz adımdan, həm də İsveçrənin Federal Şurası adından səmimi qəlbdən təbrik edir və ən hərarətli arzularımızla Zati-alilərinizə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [17:40]
Hörmətli Prezident Əliyev, İcazə verin, 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin elan edilməsinin 85-ci ildönümü münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırım. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2003 [17:35]
Milli bayramınız münasibətilə İrlandiya xalqı ilə birlikdə Zati-alinizə səmimi təbriklərimizi və hərarətli salamlarımızı çatdırırıq. ...