AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [17:00]
Milli bayramınız münasibətilə bütün kanadalıların adından Sizi və Azərbaycan Respublikasının xalqını təbrik edirəm. Kanada demokratik və dünyəvi cəmiyyətin qurulması, sərbəst bazar iqtisadiyyatının dəstəklənməsi və hüququn ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [16:00]
Böyük məmnuniyyətlə, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Cənubi Afrika Respublikasının hökuməti, xalqı adından və öz adımdan Zati-alilərinizi, Azərbaycan Respublikasının hökumətini və xalqını ürəkdən təbrik ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [15:45]
Möhtərəm cənab Prezident! Sizin təsviri sənətə yaxın olmağınız, böyük diqqət və qayğınız, xeyirxahlığınız biz rəssamlara, təbii olaraq, hamıdan çox bəllidir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [15:00]
Məmnuniyyətlə, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Suriya ərəb xalqı adından Zati-alilərinizi və dost Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Braziliya xalqı adından və öz adımdan Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi bildirir və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 11-ci ildönümü münasibətilə ən xoş arzularımı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [13:00]
Böyük məmnuniyyətlə, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Meksika xalqı və hökuməti adından Azərbaycan Respublikasının xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [12:00]
Böyük məmnuniyyətlə, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Küveyt xalqı adından və öz adımdan Zati-alilərinizə ən xoş arzularımı diləyir, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və dost xalqınıza davamlı tərəqqi və firavanlıq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [19:30]
Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Yuqoslaviya Federal Respublikası adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edir, Azərbaycan Respublikasına firavanlıq arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [19:00]
Zati-aliləri, cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət heyəti adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [18:00]
Respublika günü münasibətilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xalqı və hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə ən səmimi təbriklərimi göndərməkdən məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [17:30]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Kipr Respublikasının xalqı və hökuməti adından, şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi yetirməkdən məmnunluq duyur, Sizə möhkəm cansağlığı və səadət, Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikasının Respublika gününü qeyd etdiyi bir vaxtda İsrail adından və şəxsən öz adımdan hərarətli təbriklərimi göndərməkdən və şəxsən Sizə möhkəm cansağlığı, ölkənizə və xalqınıza isə çiçəklənmə və tərəqqi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [16:30]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Tailand xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm, Zati-alilərinizə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayır, Azərbaycan Respublikasına və onun xalqına əmin-amanlıq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [16:00]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli bayramının ildönümü münasibətilə Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [15:30]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli gününün ildönümü münasibətilə Qətər Dövlətinin xalqı və hökuməti adından, şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və xalqınıza səmimi arzularımı yetirməkdən məmnunam. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

30.05.2002 [15:00]
Ülyahəzrət,Taxt-taca sahib olmağınızın 50 illiyi münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

KOLUMBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ALVARO URİBEYƏ

30.05.2002 [14:30]
Hörmətli cənab Prezident,Kolumbiya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [12:00]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli bayramının ildönümü münasibətilə Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [11:30]
Möhtərəm Prezident,Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə Əlcəzair xalqı, hökuməti adından və şəxsən öz adımdan ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan xoşbəxtəm. ...