SYERRA LEONE RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD TECAN KABBAYA

27.04.2002 [19:45]
Cənab Prezident,Syerra Leone Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Syerra Leone xalqını təbrik edirəm. ...

CƏNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TABO MBEKİYƏ

27.04.2002 [19:30]
Hörmətli cənab Prezident,Cənubi Afrika Respublikasının milli bayramı – Azadlıq günü münasibətilə Sizi və bütün Cənubi Afrika Respublikası xalqını təbrik edirəm. ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ KANSLERİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GERHARD ŞRÖDERƏ

27.04.2002 [19:00]
Hörmətli cənab Kansler, Erfurt şəhərindəki gimnaziyalardan birində baş vermiş qətl hadisəsi məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YOHANNES RAUYA

27.04.2002 [18:30]
Hörmətli cənab Prezident,Erfurt şəhərindəki gimnaziyada baş vermiş faciə məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

TOQO RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB QNASİNQBE EYADEMAYA

26.04.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident, Toqo Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Toqo xalqını təbrik edirəm. ...

TANZANİYA BİRLƏŞMİŞ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BENCAMİN UİLYAM MKAPAYA

26.04.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Tanzaniya Birləşmiş Respublikasının milli bayramı – İttifaq günü münasibətilə Sizi və bütün Tanzaniya xalqını təbrik edirəm. ...

NORVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA

20.04.2002 [09:30]
Əlahəzrət, Görkəmli səyyah və alim Tur Heyerdalın vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

ZİMBABVE RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ROBERT QABRİEL MUQABEYƏ

17.04.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident,Zimbabve Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Zimbabve xalqını təbrik edirəm. ...

SURİYA ƏRƏB RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BƏŞŞAR ƏSƏDƏ

16.04.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, Suriya Ərəb Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Suriya xalqını təbrik edirəm. ...

DANİMARKANIN KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II MARQRETEYƏ

15.04.2002 [15:00]
Ülyahəzrət, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Danimarka xalqını təbrik edirəm. ...

DANİMARKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ANDERS FOQ RASMUSSENƏ

15.04.2002 [14:35]
Hörmətli cənab Baş nazir, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Danimarka xalqını təbrik edirəm. ...

ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TSZYAN TSZEMİNƏ

15.04.2002 [10:30]
Hörmətli cənab Sədr, Koreyanın cənubunda Çin hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım. ...

KOREYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KİM DE ÇJUNA

15.04.2002 [09:30]
Hörmətli cənab Prezident,Pusan şəhəri yaxınlığında təyyarə qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.04.2002 [20:23]
Sizin gözəl ölkənizin üzərindən uçub keçərkən məmnuniyyətlə fürsətdən istifadə edərək, öz adımdan və Əfqanıstan xalqının adından zati-alilərinizə səmimi qəlbdən cansağlığı diləyir, xalqınıza əmin-amanlıq və firavanlıq arzu edirəm. ...

SENEQAL RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ABDULAY VADA

03.04.2002 [17:07]
Hörmətli cənab Prezident, Seneqal respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Seneqal xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı bundan sonra ...

XALQ ARTİSTİ TAMİLLA MAHMUDOVAYA

02.04.2002 [20:22]
Sizi- Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsini yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Siz müasir Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında və milli ifaçılıq məktəbimizin zənginləşməsində böyük xidmətləri olan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

02.04.2002 [19:27]
Hörmətli Heydər Əliyeviç, Ölkələrimizin tarixində yubiley günü – Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə səmimi təbriklərimizi qəbul edin ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

01.04.2002 [18:41]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 10 illiyi münasibəti ilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

01.04.2002 [13:42]
Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illik yubileyi münasibətilə ÇXR hökuməti və bütün Çin xalqı adından, habelə şəxsən öz adımdan Zati-alinizə və Sizin simanızda Azərbaycan Respublikasının hökumətinə və bütün ...