XALQ ARTİSTİ MİRZƏ BABAYEVƏ

17.05.2002 [14:00]
Hörmətli Mirzə Babayev!Sizi, Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsini ifaçılıq yaradıcılığınızın 70 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

NORVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA

16.05.2002 [18:00]
Əlahəzrət,Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını təbrik edirəm. ...

NORVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KYEL MAQNE BONDEVİKƏ

16.05.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını təbrik edirəm. ...

MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR VORONİNƏ

15.05.2002 [10:00]
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç,Azərbaycan Respublikası ilə Moldova Respublikası arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

13.05.2002 [18:00]
Əziz Heydər Əlirza oğlu! Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsində qələbəsinin 57-ci ildönümü ilə əlaqədar səmimi təbriklərimizi qəbul edin. ...

DAĞISTAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞURASININ SƏDRİ CƏNAB MƏHƏMMƏDƏLİ MƏHƏMMƏDOVA

11.05.2002 [08:00]
Hörmətli Məhəmmədəli Məhəmmədoviç, Kaspiysk şəhərində partlayış nəticəsində insan tələfatının olması haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

NİDERLAND KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VİM KOKA

29.04.2002 [16:00]
cənab baş nazir, Niderland Krallığının milli bayramı – Kraliça günü münasibətilə Sizi və bütün Niderland xalqını təbrik edirəm. ...

NİDERLANDIN KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT BEATRİKSƏ

29.04.2002 [15:00]
Ülyahəzrət, Niderland Krallığının milli bayramı – Kraliça günü münasibətilə Sizi və bütün Niderland xalqını təbrik edirəm. ...

SYERRA LEONE RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD TECAN KABBAYA

27.04.2002 [19:45]
Cənab Prezident,Syerra Leone Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Syerra Leone xalqını təbrik edirəm. ...

CƏNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TABO MBEKİYƏ

27.04.2002 [19:30]
Hörmətli cənab Prezident,Cənubi Afrika Respublikasının milli bayramı – Azadlıq günü münasibətilə Sizi və bütün Cənubi Afrika Respublikası xalqını təbrik edirəm. ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ KANSLERİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GERHARD ŞRÖDERƏ

27.04.2002 [19:00]
Hörmətli cənab Kansler, Erfurt şəhərindəki gimnaziyalardan birində baş vermiş qətl hadisəsi məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YOHANNES RAUYA

27.04.2002 [18:30]
Hörmətli cənab Prezident,Erfurt şəhərindəki gimnaziyada baş vermiş faciə məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

TOQO RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB QNASİNQBE EYADEMAYA

26.04.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident, Toqo Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Toqo xalqını təbrik edirəm. ...

TANZANİYA BİRLƏŞMİŞ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BENCAMİN UİLYAM MKAPAYA

26.04.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Tanzaniya Birləşmiş Respublikasının milli bayramı – İttifaq günü münasibətilə Sizi və bütün Tanzaniya xalqını təbrik edirəm. ...

NORVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA

20.04.2002 [09:30]
Əlahəzrət, Görkəmli səyyah və alim Tur Heyerdalın vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

ZİMBABVE RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ROBERT QABRİEL MUQABEYƏ

17.04.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident,Zimbabve Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Zimbabve xalqını təbrik edirəm. ...

SURİYA ƏRƏB RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BƏŞŞAR ƏSƏDƏ

16.04.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, Suriya Ərəb Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Suriya xalqını təbrik edirəm. ...

DANİMARKANIN KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II MARQRETEYƏ

15.04.2002 [15:00]
Ülyahəzrət, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Danimarka xalqını təbrik edirəm. ...

DANİMARKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ANDERS FOQ RASMUSSENƏ

15.04.2002 [14:35]
Hörmətli cənab Baş nazir, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Danimarka xalqını təbrik edirəm. ...