İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

09.02.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, İran İslam Respublikasının milli bayramı – İnqilab günü münasibətilə Sizi və bütün İran xalqını təbrik edirəm. Dərin tarixi kökləri ilə bir-birinə yaxın olan ölkələrimiz arasındakı mehriban qonşuluq, dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. ...

UKRAYNA PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB LEONİD KUÇMAYA

08.02.2002 [23:00]
Hörmətli Leonid Daniloviç, Azərbaycan ilə Ukrayna arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Şadam ki, bu g ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.02.2002 [22:00]
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, Müstəqil dövlətlərimizin yeni tarixində mühüm və rəmzi hadisə - ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 illiyi ...

RUSİYA FEDERASİYASININ ŞİMALİ OSETİYA-ALANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB ALEKSANDR SERGEYEVİÇ DZASOXOVA

08.02.2002 [08:00]
Hörmətli Aleksandr Sergeyeviç,Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VAÇPAİYƏ

25.01.2002 [18:00]
Hörmətli cənab baş nazir, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və dost Hindistan xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, ...

AVSTRALİYANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CON UİNSTON HOVARDA

25.01.2002 [13:13]
Hörmətli cənab baş nazir,Ölkənizin milli bayramı – Avstraliya günü münasibətilə Sizi və dost Avstraliya xalqını təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KOÇERİL RAMAN NARAYANANA

25.01.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və dost Hindistan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

HONDURAS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB RİKARDO MADURO XOESTƏ

16.01.2002 [10:00]
Hörmətli cənab prezident,Honduras Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.Azərbaycan Respublikası ilə Honduras Respublikası arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

15.01.2002 [19:10]
Hörmətli Prezident, Əziz qardaşım, Ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10-cu ildönümü münasibətilə şəxsən öz adımdan və bütün türk xalqı adından Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

15.01.2002 [19:00]
Hörmətli cənab Prezident,Əziz dostum, qardaşım,Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10-cu ildönümü ...

ƏFQANISTAN İSLAM DÖVLƏTİNİN MÜVƏQQƏTİ HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KARZAYA

11.01.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Həmid Karzay,Əfqanıstan İslam Dövlətinin Müvəqqəti hökumətinin Başçısı vəzifəsinə təyin edilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.01.2002 [03:32]
Möhtərəm cənab Prezident! Biologiya elminin inkişafı sahəsindəki xidmətlərimi yüksək qiymətləndirərək məni “Şöhrət” ordeni ilə təltif etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin elm xadimlərinə əvəzsiz qayğınız biz – elm adamlarını ...

SUDAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÖMƏR HƏSƏN ƏHMƏD ƏL-BƏŞİRƏ

02.01.2002 [19:05]
Hörmətli cənab Prezident, Sudan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Sudan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Sudan arasında möhkəmlənməkdə olan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri daim xalqlarımızın rifahına töhfələr verəcəkdir ...

KUBA RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞURASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB FİDEL KASTRO RUSA

02.01.2002 [15:52]
Hörmətli cənab Sədr, Kuba Respublikasının milli bayramı – Azadlıq günü münasibətilə Sizi və dost Kuba xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ölkələrimiz arasındakı dostluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan-Kuba əməkdaşlığının inkişafı bundan sonra da xalqlarımızın rifahına xidmət edəcəkdir. ...

SUDAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÖMƏR HƏSƏN ƏHMƏD ƏL-BƏŞİRƏ

02.01.2002 [12:27]
Hörmətli cənab Prezident, Sudan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Sudan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Sudan arasında möhkəmlənməkdə olan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri daim xalqlarımızın rifahına töhfələr verəcəkdir. ...

KUBA RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞURASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB FİDEL KASTRO RUSA

02.01.2002 [12:26]
Hörmətli cənab Sədr, Kuba Respublikasının milli bayramı – Azadlıq günü münasibətilə Sizi və dost Kuba xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ölkələrimiz arasındakı dostluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan-Kuba əməkdaşlığının inkişafı bundan sonra da xalqlarımızın rifahına xidmət edəcəkdir. ...

KUBA RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞURASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB FİDEL KASTRO RUSA

02.01.2002 [00:00]
Hörmətli cənab Sədr, Kuba Respublikasının milli bayramı – Azadlıq günü münasibətilə Sizi və dost Kuba xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

SUDAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÖMƏR HƏSƏN ƏHMƏD ƏL-BƏŞİRƏ

02.01.2002 [00:00]
Hörmətli cənab Prezident, Sudan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Sudan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ МИРА

01.01.2002 [17:00]
В посольстве нашей страны в Узбекистане состоялось большое праздничное торжество, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира. В церемонии принимали участие известные члены азербайджанской ...