FİLİPPİN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM QLORİYA MAKAPAQAL ARROYOYA

11.06.2002 [11:00]
Hörmətli xanım Prezident,Filippin Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Filippin xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

11.06.2002 [10:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Dövlət bayramı – Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında Bəyannamənin qəbul olunması günü münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [16:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibəti ilə hərarətli və səmimi təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [14:00]
Zati-aliləri, Respublika günü münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaq məni xüsusilə sevindirir. Fürsətdən istifadə edərək, məmnuniyyətlə Sizə şəxsi səhhətinizə dair xoş arzularımı çatdırır, eyni zamanda, Azərbaycan ...

PORTUQALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JORJİ SAMPAYYUYA

08.06.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının milli bayramı – Portuqaliya günü münasibətilə Sizi və bütün Portuqaliya xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

07.06.2002 [19:00]
Zati-aliləri,Azərbaycan Respublikasının milli günü şəxsən Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi yetirmək, sülh və firavanlıq arzulamaq üçün mənə xoş imkan verir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

07.06.2002 [18:00]
Zati-aliləri, 2002-ci il 28 may tarixli milli bayramınız münasibətilə Namibiya Respublikasının hökuməti, xalqı adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına ən hərarətli təbriklərimi yetirmək istərdim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

06.06.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Prezident,Azərbaycanın milli bayramı və dövlətçiliyin bərpasının yubileyi münasibətilə Sizə və dost Azərbaycan xalqına qəlbimdən gələn ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

06.06.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə ən xoş təbriklərimi Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına çatdırmaq məni şərəfləndirir və böyük, qadir Allahdan bu cür xoşbəxt münasibətlərin təkrarlanmasını, Cənabınıza ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

05.06.2002 [18:15]
Zati-aliləri, Respublika Günü münasibətilə Koreya hökuməti və xalqı adından Sizə və Azərbaycan Respublikası xalqına səmimi təbriklərimi göndərməkdən böyük məmnuniyyət duyuram. ...

İSVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YORAN PERSSONA

05.06.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, İsveç Krallığının milli bayramı – İsveç bayrağı günü münasibətilə Sizi və bütün İsveç xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

İSVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT XVI KARL QUSTAVA

05.06.2002 [17:00]
Əlahəzrət,İsveç Krallığının milli bayramı – İsveç bayrağı günü münasibətilə Sizi və bütün İsveç xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

05.06.2002 [17:00]
Cənab Prezident,Milli bayramınız münasibətilə, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaşlıq ruhunda, İtaliya xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə və bütün Azərbaycan xalqına böyük məmnuniyyətlə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

05.06.2002 [16:00]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Makedoniya Respublikasının vətəndaşları və öz adımdan böyük məmnuniyyətlə Sizi təbrik edir, ölkənizə çiçəklənmə və xalqınıza firavanlıq arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.06.2002 [10:00]
Cənab Prezident, Fransa Respublikasının hökuməti yeni təyin olunduğuna görə, nazir səviyyəsində təmsil edilmək mümkün olmadığına baxmayaraq, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.06.2002 [09:00]
Əziz cənab Prezident,Bakıda keçirilən IX Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgi-konfransının açılışı münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına şəxsi təbriklərimi və xoş arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

01.06.2002 [20:30]
Cənab Prezident, Əziz dost,Sizin mənə ünvanladığınız təbrik məktubu məni çox təsirləndirdi və bunun üçün Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. ...

İTALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KARLO ADZELYO ÇAMPİYƏ

01.06.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident,İtaliya Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün İtaliya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

31.05.2002 [19:00]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Myanma Birliyi Respublikasının xalqı, hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Azərbaycan xalqına davamlı sülh, tərəqqi və rifah ilə bağlı səmimi arzularımızı ...