MOZAMBİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JOAKİM ALBERTU ÇİSSANOYA

24.06.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Mozambik Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Mozambik xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

22.06.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin şimal-qərbində baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU ƏLAHƏZRƏT ANRİYƏ

22.06.2002 [15:00]
Əlahəzrət, Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı – Böyük Hersoqun təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Lüksemburq xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

İSLANDİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB OLAVUR RAQNAR QRİMSSONA

17.06.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, İslandiya Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün İslandiya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

14.06.2002 [15:00]
Əziz və möhtərəm cənab Prezident! Sizi – müstəqilliyimizin memarını və qurucusunu, Azərbaycanın bəşər tarixinə bəxş etdiyi görkəmli siyasi və dövlət xadimini 15 iyun – Milli qurtuluş günü münasibəti ilə Milli Məclisin ...

ƏFQANISTANIN KEÇİD HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KƏRZAİYƏ

14.06.2002 [11:00]
Hörmətli Həmid Kərzai, Əfqanıstanın Keçid Hökumətinin Başçısı vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AVROPA ŞURASININ BAŞ KATİBİ CƏNAB VALTER ŞVİMMERƏ

13.06.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Baş katib, 60 illik yubileyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Demokratik, humanist cəmiyyət quruculuğu yolunu tutmuş Azərbaycan Avropa Şurası ilə qarşılıqlı fəaliyyətə böyük əhəmiyyət verir. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALIÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

13.06.2002 [12:00]
Ülyahəzrət,Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TONİ BLEYERƏ

13.06.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

FİLİPPİN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM QLORİYA MAKAPAQAL ARROYOYA

11.06.2002 [11:00]
Hörmətli xanım Prezident,Filippin Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Filippin xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

11.06.2002 [10:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Dövlət bayramı – Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında Bəyannamənin qəbul olunması günü münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [16:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibəti ilə hərarətli və səmimi təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [14:00]
Zati-aliləri, Respublika günü münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaq məni xüsusilə sevindirir. Fürsətdən istifadə edərək, məmnuniyyətlə Sizə şəxsi səhhətinizə dair xoş arzularımı çatdırır, eyni zamanda, Azərbaycan ...

PORTUQALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JORJİ SAMPAYYUYA

08.06.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının milli bayramı – Portuqaliya günü münasibətilə Sizi və bütün Portuqaliya xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

07.06.2002 [19:00]
Zati-aliləri,Azərbaycan Respublikasının milli günü şəxsən Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi yetirmək, sülh və firavanlıq arzulamaq üçün mənə xoş imkan verir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

07.06.2002 [18:00]
Zati-aliləri, 2002-ci il 28 may tarixli milli bayramınız münasibətilə Namibiya Respublikasının hökuməti, xalqı adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına ən hərarətli təbriklərimi yetirmək istərdim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

06.06.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Prezident,Azərbaycanın milli bayramı və dövlətçiliyin bərpasının yubileyi münasibətilə Sizə və dost Azərbaycan xalqına qəlbimdən gələn ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

06.06.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə ən xoş təbriklərimi Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına çatdırmaq məni şərəfləndirir və böyük, qadir Allahdan bu cür xoşbəxt münasibətlərin təkrarlanmasını, Cənabınıza ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

05.06.2002 [18:15]
Zati-aliləri, Respublika Günü münasibətilə Koreya hökuməti və xalqı adından Sizə və Azərbaycan Respublikası xalqına səmimi təbriklərimi göndərməkdən böyük məmnuniyyət duyuram. ...