AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [18:00]
Respublika günü münasibətilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xalqı və hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə ən səmimi təbriklərimi göndərməkdən məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [17:30]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Kipr Respublikasının xalqı və hökuməti adından, şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi yetirməkdən məmnunluq duyur, Sizə möhkəm cansağlığı və səadət, Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikasının Respublika gününü qeyd etdiyi bir vaxtda İsrail adından və şəxsən öz adımdan hərarətli təbriklərimi göndərməkdən və şəxsən Sizə möhkəm cansağlığı, ölkənizə və xalqınıza isə çiçəklənmə və tərəqqi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [16:30]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Tailand xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm, Zati-alilərinizə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayır, Azərbaycan Respublikasına və onun xalqına əmin-amanlıq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [16:00]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli bayramının ildönümü münasibətilə Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [15:30]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli gününün ildönümü münasibətilə Qətər Dövlətinin xalqı və hökuməti adından, şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və xalqınıza səmimi arzularımı yetirməkdən məmnunam. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

30.05.2002 [15:00]
Ülyahəzrət,Taxt-taca sahib olmağınızın 50 illiyi münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

KOLUMBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ALVARO URİBEYƏ

30.05.2002 [14:30]
Hörmətli cənab Prezident,Kolumbiya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [12:00]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli bayramının ildönümü münasibətilə Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [11:30]
Möhtərəm Prezident,Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə Əlcəzair xalqı, hökuməti adından və şəxsən öz adımdan ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan xoşbəxtəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [11:00]
Dost ölkənizin milli bayramı münasibətilə şəxsən öz adımdan və Liviya Ərəb Xalq Sosialist Cəmahiriyyəsi xalqı adından Sizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı yetirmək mənim üçün xoşdur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [10:30]
Ölkənizin Müstəqillik gününün ildönümü ilə əlaqədar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xalqı, hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Sizə ən xoş və hərarətli təbriklərimi çatdırmaqdan şərəf duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [10:00]
Ölkənizin Müstəqillik gününün ildönümü ilə əlaqədar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xalqı, hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Sizə ən xoş və hərarətli təbriklərimi çatdırmaqdan şərəf duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [09:30]
Azərbaycan Respublikasının Milli günü münasibətilə Kuba xalqı və hökuməti adından zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi göndərməkdən məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [09:00]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli bayramı – Respublika günü münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [08:30]
Hörmətli cənab Prezident,Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi İspaniya hökuməti və xalqı adından, eləcə də öz adımdan təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [08:00]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və bütün həmvətənlərinizə ən xoş arzularımı yetirirəm. Ölkənizə səfərimi və mənə göstərilən hərarətli qəbulu dərin təəssürat və minnətdarlıqla xatırlayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [13:00]
Milli günün bayram edilməsi münasibətilə Bəhreyn Məmləkətinin xalqı adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı yetiririk. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [12:30]
Zati-aliləri,Milli bayramınız münasibətilə Sizə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimi yetirməkdən çox məmnunam. ...