AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [11:30]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə təbriklərimi qəbul etməyinizi xahiş edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [11:00]
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, Azərbaycanın bütün xalqı üçün əlamətdar gün – Respublika günü münasibətilə qırğız xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edir, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [10:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Milli bayram – Respublika günü münasibətilə Qazaxıstan xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [10:00]
Cənab Prezident, 28 may – Respublika günü, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə Sizə öz adımdan və alman xalqı adından xoş arzularımı bildirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [09:30]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə icazə verin, Sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edim, Sizə və xalqınıza xoşbəxtlik və rifah arzulayım. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [09:00]
Əlamətdar hadisə - Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Zati-alilərinizə bir daha səmimi təbriklərimi, ən xoş arzularımı yetirmək, Sizə cansağlığı və xoşbəxtlik, ölkənizə və xalqınıza tərəqqi arzulamaq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [08:30]
Hörmətli cənab Prezident,Dost və qardaş Azərbaycanın milli gününü şəxsən öz adımdan və bütün türk xalqı adından səmimiyyətlə təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, Respublika günü münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı və təbriklərimi göndərirəm. ...

GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARD ŞEVARDNADZEYƏ

25.05.2002 [15:00]
Hörmətli Eduard Amvrosiyeviç, Milli bayram – Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü münasibətilə Sizi, Gürcüstanın dost xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

ARGENTİNA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARDO ALBERTO DUALDEYƏ

24.05.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Prezident, Argentiya Respublikasının milli bayramı – May inqilabının ildönümü münasibətilə Sizi və bütün Argentina xalqını təbrik edirəm. ...

İORDANİYA HAŞİMİLƏR MƏMLƏKƏTİNİN MƏLİKİ ƏLAHƏZRƏT II ABDULLAYA

24.05.2002 [15:00]
Əlahəzrət, İordaniya Haşimilər Məmləkətinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün İordaniya xalqını təbrik edirəm. ...

ROMA PAPASI II İOANN PAVEL AZƏRBAYCAN PAYTAXTINDAN BOLQARISTANA GEDƏRKƏN TƏYYARƏDƏN TELEQRAM GÖNDƏRMİŞDİR
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

23.05.2002 [16:20]
Prezident, mənə həyata keçirmək xoşbəxtliyi nəsib olmuş pastor səfərini başa çatdırıb Azərbaycan torpağını tərk edərkən, Sizə hərarətli salamla müraciət etmək istəyirəm. ...

YƏMƏN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏLİ ABDULLA SALEHƏ

21.05.2002 [15:00]
cənab prezident! Yəmən Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Yəmən xalqını təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

20.05.2002 [16:00]
Möhtərəm cənab Prezident! Sizin tərəfinizdən mənə verilən yüksək dövlət mükafatı ilə əlaqədar və mənə göstərdiyiniz dərin hörmət və ehtirama görə səmimi qəlbdən öz minnətdarlığımı bildirirəm. ...

KAMERUN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB POL BİYYAYA

18.05.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Kamerun Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Kamerun xalqını təbrik edirəm. ...

ROMA PAPASI II İOANN PAVEL HƏZRƏTLƏRİNƏ

18.05.2002 [08:00]
Əlahəzrət, Ad gününüz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz bütün ömrünüz boyu humanizm ideallarına sədaqətlə xidmət edərək, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, ...

İNQUŞETİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB MURAT ZYAZİKOVA

17.05.2002 [18:45]
Hörmətli Murat Maqomedoviç,İnquşetiya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

XALQ ARTİSTİ MİRZƏ BABAYEVƏ

17.05.2002 [14:00]
Hörmətli Mirzə Babayev!Sizi, Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsini ifaçılıq yaradıcılığınızın 70 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

NORVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA

16.05.2002 [18:00]
Əlahəzrət,Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını təbrik edirəm. ...