BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB LUİS İNASİU LULA da SİLVAYA

29.10.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, Braziliya Federativ Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [20:05]
Zati-aliləri, “Merkuri-2” bərəsində baş verən və insan tələfatına səbəb olan faciə ilə əlaqədar olaraq mənim dərin başsağlığımı qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [19:05]
Hörmətli cənab Prezident! Gəminin qəzaya uğraması zamanı müəyyən sayda Azərbaycan Respublikası vətəndaşının həlak olması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [19:00]
Cənab Prezident! Xəzər dənizində faciəli hadisə nəticəsində çoxlu insan tələfatının olması və böyük maddi ziyan dəyməsi barədə kədərli xəbəri dərin həyəcan hissi ilə qarşıladım. ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BÜLƏND ECEVİTƏ

28.10.2002 [18:40]
Hörmətli cənab Baş nazir, Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÖMƏR İZGİYƏ

28.10.2002 [18:35]
Hörmətli cənab Sədr, Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

28.10.2002 [18:30]
Hörmətli cənab Prezident, Əziz qardaşım, Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Türkiyə xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [18:10]
Zati-aliləri! Xəzər dənizində fəlakət baş verməsi və bunun nəticəsində ölkənizin onlarca vətəndaşının həlak olması barədə xəbəri böyük təəssüf hissi və ürək ağrısı ilə qarşıladım. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [14:00]
Cənab Prezident, Xəzər dənizində “Merkuri-2” bərəsinin faciəli şəkildə qəzaya uğraması nəticəsində insan təlafatı ilə əlaqədar Sizə və bütün Azərbaycan xalqına İsrail Dövləti adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [12:00]
Möhtərəm cənab Prezident, Xəzər dənizində bərənin qəzaya uğraması nəticəsində insanların həlak olması ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığımı qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [11:00]
Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu Hörmətli cənab Prezident! Oktyabrın 22-də Xəzər dənizində “Merkuri-2” gəmi-bərəsinin qəzaya uğraması və baş vermiş insan itkiləri ilə bağlı dərin hüznlə başsağlığı verir və Allahdan Sizə səbr diləyirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [10:00]
Zati-aliləri, hörmətli cənab Prezident, Xəzər dənizində baş verən qəza haqqında məlumatı alarkən biz – Almaniyanın Bakıdakı Səfirliyi və Almaniyada yaşayan insanlar çox kədərləndik. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [09:00]
Hörmətli Prezident, Bu həftə Xəzər dənizində qəzaya uğramış Azərbaycan gəmi - bərəsində baş vermiş faciə ilə əlaqədar mənim və Amerika xalqının səmimi başsağlığını qəbul etməyinizi xahiş edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

28.10.2002 [08:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Xəzərdə “Merkuri-2” bərəsinin qəzaya uğraması nəticəsində insan təlafatı barədə xəbəri dərin kədər hissi ilə qarşıladım. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.10.2002 [18:45]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin “Merkuri-2” bərəsinin bu il oktyabrın 22-də qəzaya uğraması nəticəsində, insan tələfatının olması ilə əlaqədar Qazaxıstan xalqı adından və şəxsən öz adımdan dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.10.2002 [18:40]
Heydər Əlirza oğlu, Xəzər dənizində fırtına nəticəsində Azərbaycanın “Merkuri-2” bərəsinin qəzaya uğraması ilə əlaqədar insan tələfatı ilə bağlı dərin hüznlə başsağlığımı qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.10.2002 [18:35]
Çox hörmətli cənab Prezident, Xəzər dənizində baş vermiş faciə - “Merkuri-2” bərəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olması barədə xəbəri Ukraynada dərin kədər hissi ilə eşitdik. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.10.2002 [18:30]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Xəzər dənizində “Merkuri-2” bərəsinin qəzaya uğraması nəticəsində bu qədər insanın həlak olması barədə xəbərdən qəlbimizi kədər hissi bürüdü. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.10.2002 [18:25]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Xəzər dənizində “Merkuri-2” bərəsinin qəzaya uğraması nəticəsində insanların həlak olması xəbəri məni dərindən sarsıtdı. ...