AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [11:30]
Heydər Əlirza oğlu, Milli bayramınız – Respublika günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [11:00]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə İsveçrənin Federal Şurası və xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı Sİzə yetirməkdən böyük sevinc hissi keçirir, ölkənizə tərəqqi və xoşbəxtlik, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [10:30]
Dost ölkənizin milli gününün ildönümü münasibətilə Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi ifadə etməyimə hədsiz dərəcədə şadam. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [10:00]
Respublika günü münasibətilə Cənabınızı və ölkənizin xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, iki ölkə rəhbərliyinin birgə səyləri sayəsində qarşılıqlı münasibətlər daha da inkişaf edərək dərinləşəcəkdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [09:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibətilə ən səmimi və xoş arzularımı qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [23:00]
Hörmətli cənab Prezident! Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə cənablarınıza ən səmimi təbriklərimi göndərməkdən sevinc duyur, Sizə cansağlığı, səadət, dost müsəlman Azərbaycan xalqına tərəqqi və firavanlıq arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [22:30]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Zati-alilərinizə böyük məmnuniyyətlə ən xoş arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [22:00]
Zati-aliləri, Respublika günü münasibətilə Zati-alilərinizə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına Pakistan hökuməti və xalqı adından, eləcə də öz adımdan böyük məmnuniyyətlə təbrikimi və səmimi arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [21:30]
Zati-aliləri,Respublika günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda Azərbaycan xalqına Çin xalqı adından, həmçinin öz adımdan hərarətli təbriklərimi və xoş arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [21:00]
Zati-aliləri, Milli bayramınız münasibətilə Zati-alilərinizə təbriklərimi yetirərək, Azərbaycan xalqına parlaq gələcək arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [20:30]
Azərbaycan Respublikasının Milli bayramı münasibətilə Zati-alilərinizə təbriklərimi göndərməkdən böyük məmnunluq duyuram. Sizə və ölkənizin xalqına səmimi qəlbdən xoşbəxtlik xə firavanlıq arzulayıram. ...

MOZAMBİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JOAKİM ALBERTU ÇİSSANOYA

27.05.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin cənubunda baş vermiş dəmir yolu qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [17:30]
Ölkənizin milli bayramı münasibətilə şəxsən öz adımdan və Yunanıstan xalqı adından Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi yetirirəm. Fürsətdən istifadə edərək, Sizə səmimi qəlbdən xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan xalqına ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [17:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Əlamətdar gün – Respublika günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda qardaş Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [16:30]
Zati-aliləri, Milli bayramınız münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi salamlarımı çatdırmaqdan, dinc və firavan gələcək üçün bütün gözəl arzularımı diləməkdən məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [16:00]
Əziz Heydər Əlirza oğlu,Əlamətdar bayram – Respublika günü münasibətilə Sizə müraciət edərək ən səmimi təbriklərimi, Sizə dərin hörmətimi və dəyişilməz dostluq hisslərimi bildirmək istəyirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [13:30]
Zati-aliləri, Milli gününüz münasibətilə şəxsən öz adımdan, Avstraliya hökuməti və xalqı adından Sizə, ölkənizin hökumətinə və Azərbaycan Respublikasının xalqına təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [13:00]
Ölkənizin müstəqillik bayramı münasibətilə həm öz adımdan, həm də Qvineya hökuməti və xalqı adından Sizə ən xoş təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram və Sizə ürəkdən möhkəm cansağlığı və səadət arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [12:30]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə İrlandiya xalqı adından və öz adımdan Zati-alilərinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...