UKRAYNA PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB LEONİD KUÇMAYA

08.07.2002 [14:00]
Hörmətli Leonid Daniloviç, Donetsk vilayətindəki “Ukrayna” şaxtasında yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı olması haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

ƏFQANISTAN DÖVLƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KƏRZAİYƏ

08.07.2002 [09:00]
Hörmətli Həmid Kərzai,Əfqanıstan dövləti başçısının müavini Hacı Əbdül Qədirin terror aktı nəticəsində həlak olması xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.07.2002 [08:00]
Zati-aliləri, Şahzadə Filip və mən Qızıl yubiley münasibətilə səmimi təbrikinizdən çox məmnunuq. ...

ALBANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ALFRED MOLSİUYA

05.07.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident,Albaniya Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.07.2002 [18:25]
Çox hörmətli Heydər Əliyeviç,Azərbaycan Respublikasında dini həyatın problemlərini dərindən başa düşdüyünüzə və Pravoslav Kilsəsinə, onun xadimlərinə göstərdiyiniz hörmət və diqqətə görə, icazə verin, Sizə ...

VENESUELA BOLİVAR RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HUQO RAFAEL ÇAVES FRİASA

04.07.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident, Venesuela Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

03.07.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident! Sizin elmə və alimlərə böyük qayğınızı daim hiss etmişik. Akademiyanın 57 illik tarixində onun ən məhsuldar dövrü məhz Sizin respublikamıza rəhbərlik etdiyiniz illərə təsadüf edir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

03.07.2002 [11:00]
Zati-aliləri, əziz qardaşım, Bizim qardaş ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Pakistan hökuməti, xalqı adından və öz adımdan Azərbaycan hökumətinə və xalqına ...

PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB PƏRVİZ MÜŞƏRRƏFƏ

03.07.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA

03.07.2002 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident,Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Amerika xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Biz ABŞ ilə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş dostluq və əməkdaşlıq ...

BELARUS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ALEKSANDR LUKAŞENKOYA

02.07.2002 [10:00]
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Belarus Respublikasının dövlət bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, xalqlarımız arasındakı ənənəvi dostluq ...

BAŞQIRDISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB MURTAZA RƏHİMOVA

02.07.2002 [09:00]
Hörmətli Murtaza Qubaydulloviç,Başqırdıstan Hava Yollarına məxsus Tu-154 sərnişin təyyarəsinin Almaniyanın cənubunda qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

02.07.2002 [08:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,Almaniyanın cənubunda baş vermiş aviasiya qəzası nəticəsində Başqırdıstan Hava Yollarına məxsus Tu-154 təyyarəsi sərnişinlərinin və heyətinin həlak olması barədə xəbər məni dərindən ...

DAĞISTAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞURASININ SƏDRİ CƏNAB MƏHƏMMƏDƏLİ MƏHƏMMƏDOVA

01.07.2002 [13:00]
Hörmətli Məhəmmədəli Məhəmmədoviç,Dağıstan Respublikası Dövlət Şurasının Sədri vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

KANADANIN GENERAL-QUBERNATORU ZATİ-ALİLƏRİ XANIM ADRİYENN KLARKSONA

01.07.2002 [09:00]
Hörmətli xanım General-qubernator,Kanadanın milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Kanada xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişlənməsindən məmnunam. Ümidvaram ki, əməkdaşlığımız bundan ...

KANADANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JAN KRETYENƏ

01.07.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Kanadanın milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm.Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri bundan sonra da xalqlarımızın rifahına ...

TÜRKİYƏ MİLLİ YIĞMA KOMANDASININ FUTBOL ÜZRƏ DÜNYA ÇEMPİONATINDA ÜÇÜNCÜ YER TUTMASI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏBRİKİ

29.06.2002 [13:00]
Mən bir neçə gün idi ki, Türkiyədə idim. Türkiyə futbol komandasının Braziliya komandası ilə dünya çempionatında oyununu bu ayın 26-da Ankarada biz böyük həyəcanla seyr edirdik, dinləyirdik. Bilirəm ki, Azərbaycanda hamı ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

29.06.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Əziz Dostum, Futbol üzrə dünya çempionatında Türkiyə milli yığma komandasının uğurla çıxış edərək bürünc medal qazanması münasibətilə Sizi və bütün qardaş türk xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

29.06.2002 [11:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,Rusiyanın cənubunda insan tələfatına və dağıntılara səbəb olmuş təbii fəlakət – daşğın haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...