QAMBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YƏHYA CAMMEYƏ

16.02.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Qambiya Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Qambiya xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, ...

LİTVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VALDAS ADAMKUSA

15.02.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident, Litva Respublikasının milli bayramı – Litva dövlətinin bərpası günü münasibətilə Sizi və bütün Litva xalqını təbrik edirəm. ...

ПРЕЗИДЕНТУ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ СЕЙЕДУ МОХАММАДУ ХАТАМИ

12.02.2002 [13:00]
Уважаемый господин Президент, С чувством глубокой скорби я воспринял сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы пассажирского самолета недалеко от города Хоррамабад. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

12.02.2002 [10:10]
Hörmətli cənab prezident,Xorrəmabad şəhəri yaxınlığında sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ALİ DİNİ RƏHBƏRİ AYƏTULLAH SEYİD ƏLİ XAMENEİ HƏZRƏTLƏRİNƏ

12.02.2002 [10:00]
Möhtərəm qardaşım,Xorrəmabad şəhəri yaxınlığında təyyarə qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

09.02.2002 [14:00]
Ülyahəzrət,Bacınız – şahzadə xanım Marqaretin vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ALİ DİNİ RƏHBƏRİ AYƏTULLAH SEYİD ƏLİ XAMENEİ HƏZRƏTLƏRİNƏ

09.02.2002 [13:00]
Möhtərəm qardaşım,İran İslam Respublikasının milli bayramı- İnqilab günü münasibətilə Sizi və qardaş İran xalqını təbrik edirəm. Ölkələrimiz ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

09.02.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, İran İslam Respublikasının milli bayramı – İnqilab günü münasibətilə Sizi və bütün İran xalqını təbrik edirəm. Dərin tarixi kökləri ilə bir-birinə yaxın olan ölkələrimiz arasındakı mehriban qonşuluq, dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. ...

UKRAYNA PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB LEONİD KUÇMAYA

08.02.2002 [23:00]
Hörmətli Leonid Daniloviç, Azərbaycan ilə Ukrayna arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Şadam ki, bu g ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.02.2002 [22:00]
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, Müstəqil dövlətlərimizin yeni tarixində mühüm və rəmzi hadisə - ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 illiyi ...

RUSİYA FEDERASİYASININ ŞİMALİ OSETİYA-ALANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB ALEKSANDR SERGEYEVİÇ DZASOXOVA

08.02.2002 [08:00]
Hörmətli Aleksandr Sergeyeviç,Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VAÇPAİYƏ

25.01.2002 [18:00]
Hörmətli cənab baş nazir, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və dost Hindistan xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, ...

AVSTRALİYANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CON UİNSTON HOVARDA

25.01.2002 [13:13]
Hörmətli cənab baş nazir,Ölkənizin milli bayramı – Avstraliya günü münasibətilə Sizi və dost Avstraliya xalqını təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KOÇERİL RAMAN NARAYANANA

25.01.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və dost Hindistan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

HONDURAS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB RİKARDO MADURO XOESTƏ

16.01.2002 [10:00]
Hörmətli cənab prezident,Honduras Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.Azərbaycan Respublikası ilə Honduras Respublikası arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

15.01.2002 [19:10]
Hörmətli Prezident, Əziz qardaşım, Ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10-cu ildönümü münasibətilə şəxsən öz adımdan və bütün türk xalqı adından Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

15.01.2002 [19:00]
Hörmətli cənab Prezident,Əziz dostum, qardaşım,Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10-cu ildönümü ...

ƏFQANISTAN İSLAM DÖVLƏTİNİN MÜVƏQQƏTİ HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KARZAYA

11.01.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Həmid Karzay,Əfqanıstan İslam Dövlətinin Müvəqqəti hökumətinin Başçısı vəzifəsinə təyin edilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.01.2002 [03:32]
Möhtərəm cənab Prezident! Biologiya elminin inkişafı sahəsindəki xidmətlərimi yüksək qiymətləndirərək məni “Şöhrət” ordeni ilə təltif etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin elm xadimlərinə əvəzsiz qayğınız biz – elm adamlarını ...