YƏMƏN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏLİ ABDULLA SALEHƏ

21.05.2002 [15:00]
cənab prezident! Yəmən Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Yəmən xalqını təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

20.05.2002 [16:00]
Möhtərəm cənab Prezident! Sizin tərəfinizdən mənə verilən yüksək dövlət mükafatı ilə əlaqədar və mənə göstərdiyiniz dərin hörmət və ehtirama görə səmimi qəlbdən öz minnətdarlığımı bildirirəm. ...

KAMERUN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB POL BİYYAYA

18.05.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Kamerun Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Kamerun xalqını təbrik edirəm. ...

ROMA PAPASI II İOANN PAVEL HƏZRƏTLƏRİNƏ

18.05.2002 [08:00]
Əlahəzrət, Ad gününüz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz bütün ömrünüz boyu humanizm ideallarına sədaqətlə xidmət edərək, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, ...

İNQUŞETİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB MURAT ZYAZİKOVA

17.05.2002 [18:45]
Hörmətli Murat Maqomedoviç,İnquşetiya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

XALQ ARTİSTİ MİRZƏ BABAYEVƏ

17.05.2002 [14:00]
Hörmətli Mirzə Babayev!Sizi, Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsini ifaçılıq yaradıcılığınızın 70 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

M.Ə.BABAYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.05.2002 [12:00]
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə Mirzəağa (Mirzə) Əbdülcabbar oğlu Babayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

NORVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA

16.05.2002 [18:00]
Əlahəzrət,Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını təbrik edirəm. ...

NORVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KYEL MAQNE BONDEVİKƏ

16.05.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını təbrik edirəm. ...

MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR VORONİNƏ

15.05.2002 [10:00]
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç,Azərbaycan Respublikası ilə Moldova Respublikası arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

13.05.2002 [18:00]
Əziz Heydər Əlirza oğlu! Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsində qələbəsinin 57-ci ildönümü ilə əlaqədar səmimi təbriklərimizi qəbul edin. ...

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

13.05.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müxtəlif beynəlxalq humanitar təşkilatlar erməni işğalı nəticəsində öz torpaqlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı bir sıra proqramlar həyata ...

BİLƏSUVAR RAYONU ƏRAZİSİNDƏ YERLƏŞƏN BEŞ ÇADIR DÜŞƏRGƏSİNDƏ MƏSKUNLAŞMIŞ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL-MƏİŞƏT VƏZİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI İLƏ BAĞLI BƏZİ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.05.2002 [12:00]
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Dağlıq Qarabağın və onun ətrafında yeddi rayonun erməni silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olunması, bir milyondan artıq soydaşımızın hərbi təcavüz qurbanına çevrilərək çadır ...

“KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.05.2002 [09:00]
“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ 1368 NÖMRƏLİ 2001-Cİ İL 12 SENTYABR TARİXLİ, 1373 NÖMRƏLİ 2001-Cİ İL 28 SENTYABR TARİXLİ VƏ 1377 NÖMRƏLİ 2001-Cİ İL  12 NOYABR TARİXLİ QƏTNAMƏLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR PLANI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

13.05.2002 [08:00]
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 1368 nömrəli 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 1373 nömrəli 2001-ci il 28 sentyabr tarixli və 1377 nömrəli 2001-ci il 12 noyabr tarixli qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təmin ...

DAĞISTAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞURASININ SƏDRİ CƏNAB MƏHƏMMƏDƏLİ MƏHƏMMƏDOVA

11.05.2002 [08:00]
Hörmətli Məhəmmədəli Məhəmmədoviç, Kaspiysk şəhərində partlayış nəticəsində insan tələfatının olması haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.05.2002 [19:43]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 31-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.05.2002 [19:43]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 31-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

İ.M.ŞAHMURADOVUN AĞDAŞ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:13]
İsmixan Mirzə oğlu Şahmuradov Ağdaş rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...