SAHİBKARLIQ SAHƏSİNDƏ YOXLAMALARIN NİZAMA SALINMASI VƏ İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARININ QORUNMASININ TƏMİN EDİLMƏSİNƏ DAİR BƏZİ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.04.2010 [22:10]
İstehlakçıların hüquqlarının qorunması məqsədilə aparılan yoxlamaların müasir standartlara uyğun olaraq tənzimlənməsi, aparılan yoxlamalar zamanı ...

“BAYTARLIQ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” VƏ “FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.03.2010 [22:33]
“Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2001-Cİ İL 30 İYUN TARİXLİ 518 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ”YƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.03.2010 [22:31]
“Daxili qoşunların statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 20 oktyabr tarixli 887-IIIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2008-Cİ İL 20 İYUN TARİXLİ 776 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “HAKİMİYYƏT SƏLAHİYYƏTİ VERİLƏN DÖVLƏT QULLUQÇULARININ SİYAHISI”NA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.03.2010 [22:29]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 494; 2009-cu il, № 6, maddə 421; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 216 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2002-Cİ İL 12 DEKABR TARİXLİ 823 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ”YƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.03.2010 [22:28]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 12 dekabr tarixli 823 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 718; 2007-ci il, № 5, maddə 460, № 11, maddə 1117; 2008-ci il, № 6, maddələr ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRLİYİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2006-CI İL 28 DEKABR TARİXLİ 504 NÖMRƏLİ FƏRMANINDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ”
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.03.2010 [22:51]
1. “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanının ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NATO İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI ÜZRƏ KOMİSSİYANIN TƏRKİBİNƏ DAİR BƏZİ MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2007-Cİ İL 21 İYUN TARİXLİ 590 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

25.02.2010 [21:23]
“Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığı üzrə Komissiyanın tərkibinə dair bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 21 iyun tarixli 590 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının ...