AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"BAKTERIOLOJI (BIOLOJI) VƏ TOKSIN SILAHLARININ HAZIRLANMASININ, ISTEHSALININ VƏ EHTIYATA YIĞILMASININ QADAĞAN OLUNMASI VƏ ONLARINMƏHV EDILMƏSI HAQQINDA" KONVENSIYAYA QOŞULMAQ BARƏSINDƏAZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI Q Ə R A R A A L I R :

25.12.2003 [16:49]
"Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının qadağan olunması və onların
məhv edilməsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI VƏ ALMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI ARASINDA MALIYYƏ ƏMƏKDAŞLIĞI HAQQINDASAZIŞIN (2001-2002)" TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏAZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI Q Ə R A R A A L I R :

25.12.2003 [16:48]
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya Federativ Respublikası Hökuməti arasında maliyyə əməkdaşlığı haqqında
Sazişin (2001-2002)" təsdiq edilməsi barədə


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"TERRORIZMIN QARŞISININ ALINMASI HAQQINDA"AVROPA KONVENSIYASININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏAZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI Q Ə R A R A A L I R :

25.12.2003 [16:48]
"Terrorizmin qarşısının alınması haqqında"
Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. "Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"ŞIMALI ATLANTIKA MÜQAVILƏSININ IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏR VƏ SÜLH NAMINƏ TƏRƏFDAŞLIQDA IŞTIRAK EDƏN DÖVLƏTLƏR ARASINDA SILAHLI QÜVVƏLƏRIN STATUSU HAQQINDA" SAZIŞƏ DAIR NÖVBƏTI ƏLAVƏ PROTOKOLUNTƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI QƏRARA ALIR

25.12.2003 [16:47]
"Şimali Atlantika Müqaviləsinin iştirakçısı olan dövlətlər və Sülh Naminə Tərəfdaşlıqda iştirak edən dövlətlər arasında silahlı qüvvələrin statusu haqqında" Sazişə dair Növbəti Əlavə Protokolun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ Q A N U N U
"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI ILƏ NATO MADDI-TEXNIKI TƏCHIZAT VƏ YARDIM TƏŞKILATI (NMTTYT) ARASINDA MADDI-TEXNIKI TƏCHIZATA DƏSTƏYƏ DAIR ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ ANLAŞMA MEMORANDUMU"NUNTƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI QƏRARA ALIR

25.12.2003 [16:47]
"Azərbaycan Respublikası ilə NATO Maddi-Texniki Təchizat və Yardım Təşkilatı (NMTTYT) arasında maddi-texniki təchizata dəstəyə dair əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumu"nun
təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI VƏ UKRAYNA NAZIRLƏR KABINETI ARASINDA FÖVQƏLADƏ HALLARIN QARŞISININ ALINMASI VƏ ONLARIN NƏTICƏLƏRININ ARADAN QALDIRILMASI SAHƏSINDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA"SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI QƏRARA ALIR

25.12.2003 [16:47]
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında fövqəladə halların qarşısının alınması və onların nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında"
Sazişin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI ILƏ RUMINIYA HÖKUMƏTI ARASINDA INVESTISIYALARIN TƏŞVIQI VƏ QARŞILIQLI QORUNMASI HAQQINDA"SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI Q Ə R A R A A L I R :

25.12.2003 [16:46]
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rumıniya Hökuməti arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında"
Sazişin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI ILƏ RUMINIYA ARASINDA GƏLIRLƏRƏ VƏ ƏMLAKA GÖRƏ VERGILƏRƏ MÜNASIBƏTDƏ IKIQAT VERGITUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI VƏ VERGITUTMADAN YAYINMANIN QARŞISININ ALINMASI HAQQINDA" KONVENSIYANIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI QƏRARA ALIR

25.12.2003 [16:45]
"Azərbaycan Respublikası ilə Rumıniya arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergitutmadan yayınmanın qarşısının alınması haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"QARA DƏNIZ İQTISADI ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKILATININ IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRIN HÖKUMƏTLƏRI ARASINDA CINAYƏTKARLIQLA, XÜSUSILƏ ONUN MÜTƏŞƏKKIL FORMALARI ILƏ MÜBARIZƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA"SAZIŞƏ DAIR ƏLAVƏ PROTOKOLA QOŞULMAQ BARƏSINDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI MƏCLISI QƏRARA ALIR

25.12.2003 [16:44]
"Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iştirakçısı olan dövlətlərin Hökumətləri arasında cinayətkarlıqla, xüsusilə onun mütəşəkkil formaları ilə mübarizədə əməkdaşlıq haqqında"
Sazişə dair Əlavə Protokola qoşulmaq barəsində
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSINDƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏ EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

24.12.2003 [21:15]
«Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSINDƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

24.12.2003 [21:15]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, N1, maddə 24, N3, maddə ...

«HIDROTEXNIKI QURĞULARIN TƏHLÜKƏSIZLIYI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.12.2003 [21:15]
«Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin ...

"HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

24.12.2003 [21:15]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, N1, maddə 24, N3, maddə ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ 2003-CÜ IL 9 DEKABR TARIXLI 557-IIQD NÖMRƏLI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

24.12.2003 [21:14]
«Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 9 dekabr tarixli 557-IIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

24.12.2003 [21:13]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, N1, maddə 24, N3, maddə ...

“KIÇIK SAHIBKARLIĞA DÖVLƏT KÖMƏYI HAQQINDA” AZƏRBAYCANRESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ”AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.12.2003 [18:13]
“Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

Müəyyən edilsin ki, “Kiçik ...

“SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

23.12.2003 [18:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. ”Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, N 23, maddə 1013; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, ...

“ÖZƏLLƏŞDIRILƏN DÖVLƏT MÜƏSSISƏLƏRININ, AQRAR ISLAHATLARI NƏTICƏSINDƏ LƏĞV OLUNMUŞ VƏ IŞĞAL ALTINDA OLAN RAYONLARIN TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRININ BORCLARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

23.12.2003 [18:02]
“Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar ...

“SAHIBKARLIQ FƏALIYYƏTI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

23.12.2003 [17:46]
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

Müəyyən edilsin ki, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” ...