R.H.NİFTƏLİYEVİN AĞDAŞ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:09]
Rafiq Həbibulla oğlu Niftəliyev Ağdaş rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

R.H.NİFTƏLİYEVİN XAÇMAZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:05]
Rafiq Həbibulla oğlu Niftəliyev Xaçmaz rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

Ə.X.HÜSEYNOVUN XAÇMAZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:01]
Əbülfəz Xasay oğlu Hüseynov Xaçmaz rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

RAUF HACIYEVİN 80 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.05.2002 [20:45]
2002-ci ilin may ayında Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimi, bəstəkar, SSRİ xalq artisti Rauf Soltan oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illiyi tamam olur. ...

R.M.OCAQOVA FƏRDİ TƏQAÜD VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.05.2002 [20:30]
“Azərbaycan Respublikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 641 saylı fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

ENERJİ VƏ SU SEKTORLARINDA MALİYYƏ İNTİZAMININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.03.2002 [11:00]
Əhalinin və iqtisadiyyatın enerji daşıyıcıları və su ilə təminatını yaxşılaşdırmaq və bu sahələrdə maliyyə intizamını gücləndirmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

N.M.MƏMMƏDOVUN NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.03.2002 [19:56]
Nizami Murad oğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

E.M.ƏLİYEVİN NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.03.2002 [19:50]
Elşad Məmmədqulu oğlu Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

K.F HEYDƏROVA GÖMRÜK XİDMƏTİ GENERAL-POLKOVNİKİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.01.2002 [18:00]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərova gömrük xidməti general-polkovniki rütbəsi verilsin. ...

20 YANVAR FACİƏSİNİN ON İKİNCİ İLDÖNÜMÜNÜN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.01.2002 [03:16]
Azərbaycan tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən on iki il keçir. XX əsrin sonunda planetimizin siyasi leksikonuna “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” kimi daxil olan qondarma problem əslində Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDA 2001-Cİ İLİN SENTYABRIN 11-DƏ BAŞ VERMİŞ TERROR AKTLARININ GÜNAHSIZ QURBANLARININ XATİRƏSİNİN YAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.09.2001 [19:34]
2001-ci ilin sentyabr ayının 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton və Nyu-York şəhərlərində minlərlə dinc və günahsız insanların ölümünə səbəb olmuş, tarixdə nümunəsi olmayan dəhşətli terror aktları həyata keçirilmişdir ...

R.Ə.BAĞIROVUN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:19]
Ramiz Əmir oğlu Bağırov Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

M.X.İSAQOVUN QUBADLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:18]
Malik Xızır oğlu İsaqov Qubadlı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

A.H.ALIYEVİN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:16]
Aydın Hümbət oğlu Alıyev Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

Ə.O.HÜSEYNQULİYEVİN QUBADLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:15]
Əvəz Orduxan oğlu Hüseynquliyev vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə və işdə buraxdığı ciddi nöqsanlara görə Qubadlı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

2001/2002-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

03.09.2001 [21:09]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 3 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qəqara alıram: ...

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN ƏRZAQ TƏMİNATI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.08.2001 [22:16]
Bəzi beynəlxalq humanitar təşkilatların xətti ilə məcburi köçkünlərə yardımın dayandırılması nəticəsində onların ərzaq təminatında yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədi ilə qərara alıram ...

S.Ə.KƏRİMİNİN AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ REKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:45]
Siyavuş Əşrəf oğlu Kərimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ MADDİ-TEXNİKİ BAZASININ YARADILMASI  HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:24]
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılması ilə əlaqədar qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi on gün müddətində Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılmasını və onun tərkibinə Musiqi Kolleci və İncəsənət ...