XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMI GÜNÜ İLƏ ƏLAQƏDAR BİR QRUP DƏNİZÇİNİN “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

03.07.2009 [19:10]
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi işçilərinin peşə bayramı günü ilə əlaqədar səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər ...

B.Ş.ƏLİYEVƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.07.2009 [19:15]
Azərbaycan musiqisinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bilal Şahşirin oğlu Əliyevə “Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” fəxri adı verilsin ...

L.KAÇİNSKİNİN “HEYDƏR ƏLİYEV” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.07.2009 [19:11]
Polşa Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsindəki xüsusi xidmətlərinə görə Polşa Respublikasının Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN ZABİTLƏRİNƏ ALİ XÜSUSİ RÜTBƏLƏRİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2009 [20:31]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN BİR QRUP ƏMƏKDAŞININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2009 [20:28]
İctimai asayişin təmin olunmasında, hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsində, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, xidməti vəzifələrin və xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə Azərbaycan ...

NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİNDƏ İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2009 [20:25]
Son illər Azərbaycan Respublikasının iqtisadi potensialının gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra irimiqyaslı layihələr həyata keçirilmişdir. Bu işlərin əsasında duran yeni neft strategiyası sayəsində respublikada müasir tələblərə cavab verən hasilat, emal və nəqletmə sistemləri ...

“ATƏŞGAH MƏBƏDİ” DÖVLƏT TARİX-MEMARLIQ QORUĞUNUN MÜHAFİZƏSİ VƏ MADDİ-TEXNİKİ TƏMİNATI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2009 [20:19]
Azərbaycanın maddi mədəniyyət abidələri sırasında XVII-XVIII əsrlərə aid atəşpərəst məbədinin qalıqları üzərində inşa olunmuş və hazırda YUNESKO-nun Dünya İrsinin İlkin siyahısına daxil edilmiş “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun özünəməxsus yeri ...

R.N.İVANOVUN “DOSTLUQ” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.06.2009 [19:40]
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Rudolf Nikolayeviç İvanov “Dostluq” ordeni ilə təltif edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN 2008-Cİ İL BÜDCƏSİNİN İCRASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.06.2009 [19:19]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FÜZULİ RAYONUNUN ƏRAZİSİNDƏ BİRİNCİ ZOBUCUQ VƏ BEŞİNCİ ZOBUCUQ BƏLƏDİYYƏLƏRİNİN YARADILMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:44]
“Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonunun ərazisində Birinci Zobucuq və Beşinci Zobucuq bələdiyyələrinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: ...

ƏHALİNİN SU TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:42]
Son illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ekoloji tələblərə cavab verən içməli su ilə təminatı və onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SILAHLI QÜVVƏLƏRİNİN HƏRBİ QULLUQCULARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:36]
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi ...

A.Y.ƏSGƏROVUN BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:21]
Asif Yunis oğlu Əsgərov Bakı şəhəri Səbail rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:17]
Dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şücaət və mərdlik göstərdiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər ...

S.N.ƏLƏKBƏROVUN BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:15]
Sahib Nurəddin oğlu Ələkbərov Bakı şəhəri Səbail rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

A.Y.ƏSGƏROVUN ZAQATALA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:13]
Asif Yunis oğlu Əsgərov Zaqatala rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

E.X.İSGƏNDƏROVA “AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI” ADI VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2009 [20:11]
Dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı qəhrəmanlıq nümayiş etdirərək komandirlərinin və əsgər yoldaşlarının həyatını öz həyatı bahasına xilas etdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət ...