“GƏNCƏELEKTRİKŞƏBƏKƏ”, “ƏLİ BAYRAMLIELEKTRİKŞƏBƏKƏ” VƏ “SUMQAYITELEKTRİKŞƏBƏKƏ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNİ İDARƏ ETMƏK HÜQUQUNA DAİR MÜQAVİLƏLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

28.08.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının rayon və şəhərlərində əhalinin, müəssisə və obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq, paylayıcı elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq, onların inkişafı üçün investisiyaların və yeni texnologiyaların cəlb edilməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

NİYAZİNİN 90 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.08.2002 [13:00]
2002-ci ilin avqust ayında Azərbaycanın görkəmli dirijoru və bəstəkarı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı Niyazinin (Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə - Hacıbəyovun) anadan olmasının 90 illiyi tamam olur. ...

Z.Ə.MƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏMİR YOLU İDARƏSİNİN RƏİSİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

08.08.2002 [17:15]
Ziya Ərziman oğlu Məmmədov Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilsin. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.08.2002 [12:00]
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müraciətini nəzərə alaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi-tədqiqat qurumlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, mövcud elmi potensialdan istifadə olunmasının səmərəliliyinin artırılması, ...

İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN MÜKAFATLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

26.07.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 8 may 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

Ə.Ə.MƏMMƏDOVUN QƏBƏLƏ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [16:00]
Əlibala Ənvər oğlu Məmmədov Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

A.M.MƏMMƏDOVUN QƏBƏLƏ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [15:55]
Adil Məcnun oğlu Məmmədov Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

A.M.MƏMMƏDOVUN OĞUZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [15:45]
Adil Məcnun oğlu Məmmədov Oğuz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

M.K.ABBASOVUN OĞUZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [15:30]
Mirmövsüm Kamil oğlu Abbasov Oğuz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

Ə.B.BABAYEVİN BİLƏSUVAR RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [15:25]
Əli Bədir oğlu Babayev Biləsuvar rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

Ə.Ə.MƏMMƏDOVUN BİLƏSUVAR RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [15:00]
Əlibala Ənvər oğlu Məmmədov Biləsuvar rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

X.Ş.ABBASOVUN NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [14:15]
Xeyrulla Şahbaz oğlu Abbasov Naxçıvan MR Şahbuz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

N.B. QULİYEVİN NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2002 [14:00]
Nurəddin Beytulla oğlu Quliyev Naxçıvan MR Şahbuz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

MÜSLÜM MAQOMAYEVİN 60 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.07.2002 [19:00]
2002-ci ilin avqust ayında Azərbaycan ifaçılıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, zəmanəmizin tanınmış müğənnisi, xalq artisti Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayevin anadan olmasının 60 illiyi tamam olur. ...

H.M.PAŞAYEVİN YENİDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVÜ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.07.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq ...

RESPUBLİKANIN ENERJİ SİSTEMİNDƏ BAŞ VERMİŞ QƏZANIN SƏBƏBLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI VƏ NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI ÜZRƏ KOMİSSİYANIN YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

15.07.2002 [09:00]
2002-ci il iyul ayının 13-də saat 23.04-də Ağsu rayonunun ərazisindən keçən yüksək gərginlikli elektrik xətlərində qəza baş vermişdir. ...

R.M.MƏCİDOVUN ZAQATALA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.07.2002 [14:00]
Rəfael Məcid oğlu Məcidov Zaqatala rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

Ə.S.TAĞIYEVİN İSMAYILLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.07.2002 [13:00]
Savalan oğlu Tağıyev İsmayıllı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

V.N.RƏHİMOVUN İSMAYILLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.07.2002 [11:00]
Vaqif Nəzir oğlu Rəhimov İsmayıllı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...