ƏFQANISTANIN MÜVƏQQƏTİ HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KARZAİYƏ

27.03.2002 [12:00]
Hörmətli Həmid Karzai, Əfqanıstanın şimalında Baqlan və Qunduz əyalətlərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

BANQLADEŞ XALQ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BƏDRUDDOZA ÇOUDHURİYƏ

25.03.2002 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident,Banqladeş Xalq Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Banqladeş xalqını təbrik edirəm. ...

YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KONSTANTİNOS STEFANOPULOSA

23.03.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident,Yunanıstan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Yunanıstan xalqını təbrik edirəm. ...

PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB PƏRVİZ MÜŞƏRRƏFƏ

22.03.2002 [19:00]
Hörmətli cənab Prezident, Pakistan İslam Respublikasının milli bayramı – Pakistan günü münasibətilə Sizi və qardaş Pakistan xalqını təbrik edirəm. ...

NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİK

19.03.2002 [15:00]
Hörmətli həmvətənlər!Xalqımızın əziz bayramı – qədim Novruz bayramı münasibətilə hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə xoş əhvali-ruhiyyə arzulayıram. ...

NAMİBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEM NUYOMAYA

19.03.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Namibiya Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Namibiya xalqını təbrik edirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan-Namibiya əlaqələrinin inkişafı xalqlarımızın rifahına öz töhfəsini verəcəkdir. ...

TUNİS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ZEYNULABİDİN BEN ƏLİYƏ

19.03.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident,Tunis Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Tunis xalqını təbrik edirəm.Ümidvaram ki, Azərbaycan Respublikası ilə Tunis Respublikası arasında təşəkkül tapmış ...

İRLANDİYANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM MERİ MAKALİSƏ

16.03.2002 [11:00]
Hörmətli xanım Prezident, İrlandiyanın milli bayramı - Müqəddəs Patrik günü münasibətilə Sizi və bütün İrlandiya xalqını təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

15.03.2002 [14:00]
Möhtərəm cənab Prezident,10 il bundan əvvəl həmin bu ayda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi Bakıda öz qapılarını açdı. O vaxtdan bəri ölkələrimiz arasında sülh, azadlıq və firavanlıq məqsədlərini güdən partnyorluq münasibətlərinin əsası qoyulmuşdur. Sentyabrın ...

FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JAK ŞİRAKA

14.03.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Əziz dost,Ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin yaranması ilə bağlı mənə göndərdiyiniz təbrik məktubunu almaqdan çox məmnun oldum. ...

BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GEORGİ PIRVANOVA

02.03.2002 [18:39]
Hörmətli cənab Prezident, Bolqarıstan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Bolqarıstan xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri ...

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BERİJ BELKİÇƏ

28.02.2002 [18:30]
Hörmətli cənab Prezident, Bosniya və Herseqovinanın milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Bosniya və Herseqovina xalqını təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB KOÇERİL RAMAN NARAYANANA

28.02.2002 [18:15]
Hörmətli cənab Prezident, Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini kədər hissi ilə qarşıladım. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VACPAİYƏ

28.02.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KOÇERİL RAMAN NARAYANANA

28.02.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini kədər hissi ilə qarşıladım. ...

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BERİJ BELKİÇƏ

28.02.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Bosniya və Herseqovinanın milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Bosniya və Herseqovina xalqını təbrik edirəm.Əminəm ki, ölkələrimiz arasında genişlənməkdə olan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri daim ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VACPAİYƏ

28.02.2002 [14:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA

25.02.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Prezident,Qurban bayramı münasibətilə göndərdiyiniz səmimi təbrik məktubuna görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi və bütün Amerika xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİNİN VİTSE-PREZİDENTİ,BAŞ NAZİRİ, DUBAY ƏMİRLİYİNİN HÖKMDARI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ŞEYX MƏKTUM BİN RƏŞİD AL MƏKTUMA

25.02.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Oğlunuz Şeyx Rəşid bin Məktum Al Məktumun avtomobil qəzası nəticəsində həlak olması xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə və ailənizin bütün üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. ...