RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

29.06.2002 [11:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,Rusiyanın cənubunda insan tələfatına və dağıntılara səbəb olmuş təbii fəlakət – daşğın haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

CİBUTİ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İSMAİL ÖMƏR CİLLİYƏ

27.06.2002 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident,Cibuti Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Cibuti xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN ŞƏXSİ HEYƏTİNƏ

25.06.2002 [09:00]
Əziz əsgərlər, generallar, zabitlər, çavuşlar, matroslar və miçmanlar! Silahlı Qüvvələrin veteranları!Sizi xalqımızın və dövlətimizin həyatında, hər bir azərbaycanlının taleyində əlamətdar bayram olan Azərbaycan ...

XORVATİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB STİPE MESİÇƏ

24.06.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Xorvatiya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Xorvatiya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.Ümidvaram ki, Avropa ailəsində birləşən xalqlarımız arasındakı münasibətlər bundan sonra da ...

SLOVENİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MİLAN KUÇANA

24.06.2002 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Sloveniya Respublikasının milli bayramı – Sloveniyanın dövlətçiliyi günü münasibətilə Sizi və bütün Sloveniya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

MOZAMBİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JOAKİM ALBERTU ÇİSSANOYA

24.06.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Mozambik Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Mozambik xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

22.06.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin şimal-qərbində baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU ƏLAHƏZRƏT ANRİYƏ

22.06.2002 [15:00]
Əlahəzrət, Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı – Böyük Hersoqun təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Lüksemburq xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

İSLANDİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB OLAVUR RAQNAR QRİMSSONA

17.06.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, İslandiya Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün İslandiya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

14.06.2002 [15:00]
Əziz və möhtərəm cənab Prezident! Sizi – müstəqilliyimizin memarını və qurucusunu, Azərbaycanın bəşər tarixinə bəxş etdiyi görkəmli siyasi və dövlət xadimini 15 iyun – Milli qurtuluş günü münasibəti ilə Milli Məclisin ...

ƏFQANISTANIN KEÇİD HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KƏRZAİYƏ

14.06.2002 [11:00]
Hörmətli Həmid Kərzai, Əfqanıstanın Keçid Hökumətinin Başçısı vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AVROPA ŞURASININ BAŞ KATİBİ CƏNAB VALTER ŞVİMMERƏ

13.06.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Baş katib, 60 illik yubileyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Demokratik, humanist cəmiyyət quruculuğu yolunu tutmuş Azərbaycan Avropa Şurası ilə qarşılıqlı fəaliyyətə böyük əhəmiyyət verir. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALIÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

13.06.2002 [12:00]
Ülyahəzrət,Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TONİ BLEYERƏ

13.06.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

FİLİPPİN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM QLORİYA MAKAPAQAL ARROYOYA

11.06.2002 [11:00]
Hörmətli xanım Prezident,Filippin Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Filippin xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

11.06.2002 [10:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Dövlət bayramı – Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında Bəyannamənin qəbul olunması günü münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [16:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibəti ilə hərarətli və səmimi təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [14:00]
Zati-aliləri, Respublika günü münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaq məni xüsusilə sevindirir. Fürsətdən istifadə edərək, məmnuniyyətlə Sizə şəxsi səhhətinizə dair xoş arzularımı çatdırır, eyni zamanda, Azərbaycan ...

PORTUQALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JORJİ SAMPAYYUYA

08.06.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının milli bayramı – Portuqaliya günü münasibətilə Sizi və bütün Portuqaliya xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...