NİGERİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB OLUSEQUN OBASANCOYA

30.09.2005 [17:14]
Hörmətli cənab Prezident, Nigeriya Federativ Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və xalqım adından təbrik edirəm ...

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞININ VƏLİƏHDİ ƏLAHƏZRƏT SULTAN BİN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

22.09.2005 [12:00]
Əlahəzrət, Ölkənizin milli bayramı – Krallıq elan edilməsi günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. ...

İKİ MÜQƏDDƏS OCAĞIN XADİMİ, SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANININ KRALI ƏLAHƏZRƏT ABDULLAH BİN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

22.09.2005 [11:00]
Əlahəzrət, Səudiyyə Ərəbistanının milli bayramı – Krallıq elan edilməsi günü münasibətilə Sizi salamlayır, Sizin simanızda bütün dost xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

21.09.2005 [11:00]
Zati-aliləri, Çox hörmətli İlham Heydəroviç! Başçılıq etdiyiniz respublikaya səfər zamanı mənə və məni müşayiət edən yol yoldaşlarımın hamısına göstərilən ...

“İSLAM ÜMMƏTİNİN HƏMRƏYLİYİ” MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSIN İŞTİRAKÇILARINA

20.09.2005 [15:00]
Hörmətli konfrans iştirakçıları! Sizi – Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində İslamın aktual problemlərinə həsr olunmuş elmi konfransın bütün iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayır, sizə bu nəcib fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, dinlərarası və ...

MALTA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARD FENEÇ ADAMİYƏ

20.09.2005 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Malta arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı daim xalqlarımızın ...

MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MƏHƏMMƏD HÜSNİ MÜBARƏKƏ

10.09.2005 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. ...

KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI DÖVLƏT MÜDAFİƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KİM ÇEN İRƏ

08.09.2005 [16:15]
Hörmətli cənab Sədr, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının yaranması günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EMOMƏLİ RƏHMONOVA

08.09.2005 [16:00]
Hörmətli Emoməli Şaripoviç, Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün Tacikistan xalqını Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ–ALİLƏRİ CƏNAB LUİS İNASİU LULA DA SİLVAYA

06.09.2005 [17:15]
Hörmətli cənab Prezident, Braziliya Federativ Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı salamlayır, ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. ...

İNDONEZİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SUSİLO BAMBANQ YUDHOYONOYA

05.09.2005 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident! Medan şəhəri yaxınlığında baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi. ...

QƏTƏR DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ ƏLAHƏZRƏT ŞEYX HƏMƏD BİN XƏLİFƏ AL TANİYƏ

02.09.2005 [14:00]
Əlahəzrət, Qətər Dövlətinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. ...

VYETNAM SOSİALİST RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÇAN DIK LIONQA

01.09.2005 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Vyetnam Sosialist Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı yetirirəm. ...

İRAQ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CƏLAL HÜSAMƏDDİN ƏT-TƏLABANİYƏ

01.09.2005 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Bağdad şəhərində əl-Əimmə körpüsündə çoxlu sayda zəvvarın faciəli şəkildə həlak olması xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi. ...

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İSLAM KƏRİMOVA

31.08.2005 [15:29]
Hörmətli İslam Əbdüqəniyeviç, Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Özbəkistan xalqını Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

SLOVAKİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İVAN QAŞPAROVİÇƏ

31.08.2005 [13:35]
Hörmətli cənab Prezident, Slovakiyanın milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. ...

LİVİYA İNQİLABININ RƏHBƏRİ, LİVİYA ƏRƏB SOSİALİST XALQ CƏMAHİRİYYƏSİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MÜƏMMƏR ƏL-QƏZZAFİYƏ

31.08.2005 [12:00]
Hörmətli cənab Başçı, Liviya Ərəb Sosialist Xalq Cəmahiriyyəsinin milli bayramı – Böyük inqilab günü münasibətilə Sizi salamlayır, Sizin simanızda bütün xalqınıza təbriklərimizi yetirirəm. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA

31.08.2005 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin cənub ştatlarında baş vermiş “Katrina” qasırğası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni son dərəcə kədərləndirdi. ...

MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR VORONİNƏ

26.08.2005 [11:00]
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç, Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Moldova xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...