BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TONİ BLEYERƏ

17.06.2003 [15:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

İSLANDİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB OLAVUR RAQNAR QRİMSSONA

16.06.2003 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, İslandiya Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

14.06.2003 [17:30]
Möhtərəm cənab Prezident! Siz Azərbaycana rəhbərlik etdiyiniz dövrdə milli mədəniyyətimizin inkişafına həmişə diqqətlə yanaşmış, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

14.06.2003 [17:25]
Möhtərəm Prezident! Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası işçilərinin vəzifə maaşlarının artırılması haqqında bu günlərdə verdiyiniz Sərəncam kollektivimizdə böyük ruh yüksəkliyi doğurmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

14.06.2003 [17:20]
Zati-aliləri! İcazə verin məni “Şöhrət” ordeni ilə təltif etdiyinizə görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

14.06.2003 [17:10]
Möhtərəm cənab Prezident! Ölkəmizin çoxminli təhsil işçiləri, müəllimləri və ziyalıları adından Sizə - milli təhsilimizin böyük təəssübkeşi və himayədarına, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ

13.06.2003 [17:50]
Hörmətli Prezidentimiz! Biz, Şamaxı rayonunun səhiyyə işçiləri Sizi - xalqımızın humanizm mücəssəməsinə çevrilmiş qüdrətli liderini, müdrik rəhbərini salamlayır, ən müqəddəs arzu və duyğularımızı bildiririk. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MÖHTƏRƏM HEYDƏR ƏLİYEVƏ

13.06.2003 [17:45]
Hörmətli Prezident! Siz ölkəmizin tərəqqisinə göstərdiyiniz tükənməz qayğı ilə yanaşı, səhiyyə işçilərinin də rifahının yüksəldilməsinə daim diqqət yetirirsiniz. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MÖHTƏRƏM HEYDƏR ƏLİYEVƏ

13.06.2003 [17:25]
Əziz Prezidentimiz! Bu günlərdə səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının 50 faiz artırılması barədə imzaladığınız Sərəncam Ağstafa rayonunun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

13.06.2003 [13:00]
Əziz və möhtərəm cənab Prezident! Sizi, müstəqil dövlətçiliyimizin memarını, xilaskarını və qurucusunu 15 iyun – xalqımızın Milli qurtuluş günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.06.2003 [17:25]
Möhtərəm cənab Prezident! Biz, Saatlı rayonunun səhiyyə işçiləri Sizin respublikanın tibb işçilərinin əmək haqlarının artırılması haqqında ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.06.2003 [17:10]
Möhtərəm cənab Prezident! Sizin 10 iyun 2003-cü il tarixli Sərəncamınızla səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının 50 faiz artırılması xəbəri Goranboy rayonunun bütün səhiyyə işçilərinin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ MÖHTƏRƏM HEYDƏR ƏLİYEVƏ

11.06.2003 [17:40]
Əziz Prezidentimiz! Biz, mədəniyyət və incəsənət işçiləri respublikamıza rəhbərlik etdiyiniz bütün dövrlərdə həmişə Sizin diqqət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

11.06.2003 [17:35]
Möhtərəm Prezident! Sizin 2003-cü ilin aprel ayında Sumqayıt şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşünüzdə qarşıya qoyduğunuz ...

FİLİPPİN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM QLORİYA MAKAPAQAL ARROYOYA

11.06.2003 [12:00]
Hörmətli xanım Prezident! Filippin Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

 RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

11.06.2003 [11:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Rusiya Federasiyasının dövlət bayramı - Dövlət müstəqilliyi haqqında Bəyannamənin qəbul edilməsi günü ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

10.06.2003 [17:40]
Möhtərəm Prezidentimiz! Mədəniyyət və incəsənət işçilərinə göstərdiyiniz tükənməz qayğıya və etimada görə Gəncə Dövlət Filarmoniyasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

10.06.2003 [17:35]
Çox hörmətli cənab Prezident! Sizin mədəniyyət, incəsənət və kütləvi informasiya vasitələri işçilərinin əmək haqlarının artırılması haqqında 5 iyun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ MÖHTƏRƏM HEYDƏR ƏLİYEVƏ

10.06.2003 [17:30]
Hörmətli cənab Prezident! Sizin Azərbaycana rəhbərliyinizin bütün mərhələlərində xalqımızın mədəniyyətinə, incəsənətinə, elminə, ədəbiyyat və tarixinə böyük sevginiz, diqqət və qayğınız həmişə birinci yerdə olmuşdur. S ...