AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

10.06.2003 [17:25]
Hörmətli cənab Prezident! İncəsənət adamlarına tükənməz diqqət, qayğı və himayədarlığınız sayəsində bu gün Azərbaycan mədəniyyəti daha da inkişaf edərək zənginləşmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

10.06.2003 [17:20]
Möhtərəm cənab Prezident! Siz həmişə incəsənətə yüksək qiymət vermiş, mədəniyyət işçilərinə, teatr xadimlərinə böyük qayğı və diqqətlə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  MÖHTƏRƏM CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

10.06.2003 [17:10]
Zati-Aliləri! Sizin xalqımıza hər gün yeni-yeni sevinclər bəxş etməyiniz qəlbimizi sonsuz qürur və dərin minnətdarlıq hissləri ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

09.06.2003 [17:25]
Möhtərəm Prezidentimiz, cənab Heydər Əliyev! Həmişə qayğı və diqqət, hörmət və ehtiram göstərdiyiniz Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının kollektivi mədəniyyət və incəsənət işçilərinin maaşlarının 50 faiz artırılması barədə verdiyiniz Sərəncama ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

09.06.2003 [17:15]
Hörmətli Prezident! 2003-cü il iyul ayının 1-dən mədəniyyət və incəsənət işçilərinin əmək haqlarının artırılması haqqında Sərəncamınız bizim kollektivin üzvlərini də hədsiz dərəcədə sevindirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

09.06.2003 [17:10]
Möhtərəm cənab Prezident! Siz teatr xadimlərinə həmişə böyük qayğı və diqqətlə yanaşmış, aktyor sənətinə yüksək qiymət vermisiniz. Həmişə bizim vəziyyətimizi düşünmüş və onu normal məcraya salmaq üçün yollar axtarmısınız. ...

PORTUQALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JORJİ SAMPAYYUYA

09.06.2003 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının milli bayramı - Portuqaliya günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

XALQIMIZ PREZİDENT HEYDƏR ƏLİYEVİN RƏHBƏRLİYİ İLƏ XXI ƏSRDƏ DAHA DA YÜKSƏK ZİRVƏLƏR FƏTH EDƏCƏKDİR
BU FİKİR DÖVLƏT TELEVİZİYASI VƏ RADİOSU  KOLLEKTİVİNİN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ MÜRACİƏTİNİN ÜMUMİ RUHUNU ƏKS ETDİRİR

07.06.2003 [18:30]
Əziz və möhtərəm Prezident! Biz - Dövlət televiziyası və radiosunun çoxminli kollektivi müasir dünyamızın siyasət korifeylərindən biri kimi Sizin ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

07.06.2003 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ərzincan şəhəri yaxınlığında avtomobil qəzası nəticəsində insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

05.06.2003 [17:15]
Əziz cənab Prezident, Mən istərdim ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin 85-ci ildönümü münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi ifadə edim ...

BEYNƏLXALQ ELMLƏR AKADEMİYALARI ASSOSİASİYASININ PREZİDENTİ AKADEMİK BORİS YEVGENYEVİÇ PATONA

05.06.2003 [17:00]
Çox hörmətli Boris Yevgenyeviç! Sizi və Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiasiyası Şurasının bütün üzvlərini 10 illik yubiley münasibətilə təbrik edirəm. ...

İSVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT XVI KARL QUSTAVA

05.06.2003 [14:00]
Əlahəzrət, İsveç Krallığının milli bayramı - İsveç bayrağı günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

İSVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YORAN PERSSONA

05.06.2003 [13:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, İsveç Krallığının milli bayramı – İsveç bayrağı günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.06.2003 [13:00]
Əziz və çox hörmətli cənab Prezident! Məni müstəqil ölkəmizin ən ali mükafatı ilə təltif etdiyinizə görə Sizə dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.06.2003 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzərindən keçərkən, Zati-alilərinizə, habelə Azərbaycan xalqına səmimi arzularımı çatdırır, Sizə möhkəm cansağlığı və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

03.06.2003 [15:00]
Zati-aliləri, Xəzər neft və qaz-2003 sərgi və konfransı bu il özünün on illiyini qeyd edir və əhəmiyyətli bir hadisədir. Şübhəsiz, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

03.06.2003 [14:00]
Hörmətli Prezident, Xəzər beynəlxalq neft-qaz sərgi və konfransının 10-cu ildönümü münasibətilə başda Zati-aliləri, hörmətli cənab Prezident Heydər Əliyev olmaqla bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

03.06.2003 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident, 10-cu beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransının açılışı münasibətilə Sizi və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. ...

“XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI –2003” 10-CU BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARINA

03.06.2003 [12:00]
Hörmətli sərgi və konfrans iştirakçıları! Sizi – “Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası-2003” 10-cu beynəlxalq sərgi və konfransının iştirakçılarını Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində böyük məmnuniyyət hissi ilə salamlayıram. ...