UKRAYNANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VİKTOR YUŞŞENKOYA

23.08.2005 [15:00]
Hörmətli Viktor Andreyeviç, Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Ukrayna xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

ƏFQANISTAN İSLAM DÖVLƏTİNİN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KƏRZAİYƏ

18.08.2005 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Əfqanıstanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

XALQ ŞAİRİ BƏXTİYAR VAHABZADƏYƏ

15.08.2005 [16:00]
Hörmətli Bəxtiyar Vahabzadə! Sizi – müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsini 80 illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB AVUL PAKİR CAYNULABDİN ƏBDÜL KALAMA

13.08.2005 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

KOREYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ROH MU-HYUNA

13.08.2005 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident, Koreya Respublikasının milli bayramı – Koreyanın azad olunması günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün ...

MACARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB LASLO ŞOYOMA

03.08.2005 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, Macarıstan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

03.08.2005 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident! Azərbaycanın bir sıra görkəmli qələm sahibi ilə birgə mənim də ədəbi fəaliyyətimi dəyərləndirdiyinizə və mənə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ VƏ YENİ İL MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ

03.01.2005 [11:00]
- Hörmətli xanımlar və cənablar! Mən sizi Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 2004-cü il Azərbaycanın müasir tarixində çox böyük əhəmiyyətə malik bir il idi. 2004-cü ildə Azərbaycanın inkişafının yeni mərhələsi ...

İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SAMUEL ŞMİDƏ

03.01.2005 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan Respublikası ilə İsveçrə Konfederasiyası ...

KUBA RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞURASININ VƏ NAZİRLƏR ŞURASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB FİDEL KASTRO RUSA

03.01.2005 [10:00]
Hörmətli cənab Sədr, Kuba Respublikasının milli bayramı – Azadlıq günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. ...

SUDAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÖMƏR HƏSƏN ƏHMƏD ƏL-BƏŞİRƏ

03.01.2005 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident, Sudan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

LATVİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM VAYRA VİKE-FREYBERQAYA

21.06.2003 [17:05]
Hörmətli xanım Prezident, Latviya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU ƏLAHƏZRƏT ANRİYƏ

21.06.2003 [13:00]
Əlahəzrət, Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı – Böyük Hersoqun təvəllüd günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

20.06.2003 [13:00]
Möhtərəm cənab Prezident! Sizin yaradıcı ziyalılara, o cümlədən rəssam və heykəltaraşlara xeyirxah, alicənab münasibətiniz ölkəmizdə hamıya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

20.06.2003 [12:00]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Biz hədsiz sevincimizi Sizə bildirmək üçün söz tapmırıq. Rəssamlıq Akademiyasının bütün kollektivi fərdi yaradıcılıq ...

SOVET İTTİFAQI QƏHRƏMANI TƏYYARƏÇİ-KOSMONAVT VALENTİNA VLADİMİROVNA TEREŞKOVAYA

19.06.2003 [17:05]
Hörmətli Valentina Vladimirovna! Sizi, dünyada ilk kosmonavt qadını, kosmosa tarixi uçuşunuzun 40 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, Sizə səadət, cansağlığı və firavanlıq arzulayıram. ...

RUSİYA TİBB ELMLƏRİ AKADEMİYASININ HƏQİQİ ÜZVÜ ARKADİ PAVLOVİÇ NESTEROVA

19.06.2003 [17:00]
Hörmətli Arkadi Pavloviç! Sizi, tibb elminin və səhiyyənin görkəmli xadimlərindən birini 80 illik yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı və firavanlıq arzulayıram. ...

BELARUS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ALEKSANDR LUKAŞENKOYA

18.06.2003 [17:30]
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...