“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ BANKI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.12.2007 [15:29]
“Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 6 noyabr tarixli 477-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq ...

“SOSİAL SIĞORTA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.12.2007 [15:26]
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 6 noyabr tarixli 473-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin ...

“İSTEHSALAT VƏ MƏİŞƏT TULLANTILARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 22 MAY TARİXLİ 341-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.12.2007 [15:23]
“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 22 may tarixli 341-IIIQD nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2008-Cİ İL ÜÇÜN YAŞAYIŞ MİNİMUMU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2007 [19:49]
“Azərbaycan Respublikasında 2008-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 30 noyabr tarixli 486-IIIQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2008-CI İL ÜÇÜN EHTİYAC MEYARININ HƏDDİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2007 [19:47]
“Azərbaycan Respublikasında 2008-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 30 noyabr tarixli 487-IIIQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə bağlı onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

“Azərbaycan Respublİkasının Vergİ Məcəlləsİnə əlavələr və dəyİşİklİklər edİlməsİ haqqında” Azərbaycan Respublİkasının 2007-cİ İl 6 noyabr tarİxlİ 472-IIIQD nömrəlİ Qanununun tətbİq edİlməsİ barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.12.2007 [19:32]
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 6 noyabr tarixli 472-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2008-Cİ İLİN YANVARIN 1-DƏN 30-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.12.2007 [18:24]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı ...

“ƏMƏK PENSİYALARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2007 [12:29]
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 6 noyabr tarixli 474-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2008-Cİ İL ÜÇÜN EHTİYAC MEYARININ HƏDDİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.12.2007 [12:27]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 2008-ci il üçün ehtiyac meyarının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2008-Cİ İL ÜÇÜN YAŞAYIŞ MİNİMUMU HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.12.2007 [12:26]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2008-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə adambaşına orta hesabla 70 manat, o cümlədən ...

“ƏMƏK PENSİYALARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.12.2007 [12:25]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN 2008-Cİ İL BÜDCƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.12.2007 [12:24]
Maddə 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2008-ci il büdcəsinin gəlirləri 1 268 648 000,0 manat, xərcləri 1 268 648 000,0 manat məbləğində təsdiq edilir. Maddə 2. Müəyyən edilsin ki, 2008-ci ildə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.12.2007 [12:21]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2007-Cİ İL 13 DEKABR TARİXLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
ƏDLİYYƏ ORQANLARINA QULLUĞA QƏBUL OLUNMAQ ÜÇÜN NAMİZƏDLƏRLƏ MÜSABİQƏNİN VƏ MÜSAHİBƏNİN KEÇİRİLMƏSİ QAYDALARI HAQQINDA ƏSASNAMƏ

13.12.2007 [19:45]
I. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Əsasnamə "Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün namizədlərlə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2007-Cİ İL 13 DEKABR TARİXLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ ŞURASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ

13.12.2007 [19:42]
I. Ümumi müddəalar 1.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası (bundan sonra - Şura) “Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ ŞURASININ YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.12.2007 [18:37]
“Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 27 iyul tarixli 2288 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram: ...