LİTVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ROLANDAS PAKSASA

15.02.2003 [17:05]
Hörmətli cənab Prezident, Litva Respublikasının milli bayramı – Litva dövlətinin bərpası günü münasibətilə Sizi və xalqınızı təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN FƏALİYYƏTİNİ TƏNZİMLƏYƏN BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINDA DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.02.2003 [14:00]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin formalaşma mənbələrinin və istifadəsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram: ...

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatı

15.02.2003 [13:00]
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və ehtiram göstərərək, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, məhkum olunmuş şəxslərin, onların ailə üzvlərinin əfv haqqında ...

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında

15.02.2003 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və ehtiram göstərərək, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, məhkum olunmuş şəxslərin, onların ailə üzvlərinin əfv haqqında ...

Y.A. EYYUBOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ BAŞ NAZİRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.02.2003 [17:20]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Yaqub Abdulla oğlu Eyyubov Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini təyin edilsin. ...

Y.A. EYYUBOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

13.02.2003 [17:15]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Yaqub Abdulla oğlu Eyyubov Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilsin. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ALİ RƏHBƏRİ AYƏTULLAH SEYİD ƏLİ XAMNEİ HƏZRƏTLƏRİNƏ

10.02.2003 [18:05]
Möhtərəm qardaşım, İran İslam Respublikasının milli bayramı – İnqilab günü münasibətilə Sizi və bütün İran xalqını təbrik edirəm. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

10.02.2003 [18:00]
Hörmətli cənab Prezident, İran İslam Respublikasının milli bayramı – İnqilab günü münasibətilə Sizi və xalqınızı təbrik edirəm. Ölkələrimizin qonşuluğu xalqlarımızın dostluğu və əməkdaşlığı üçün geniş imkanlar açmışdır. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

07.02.2003 [17:25]
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu! Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışınızdan sonra milli dövlətçiliyimizin bərqərar olması və ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyası istiqamətindəki fəaliyyətinizin əzəməti danılmazdır. ...

AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASI II QURULTAYI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ MÜRACİƏTİ

05.02.2003 [18:15]
Möhtərəm cənab Prezident! Müstəqilliyimizin son on ilində respublikamızın Prezidenti kimi yorulmaz fəaliyyətiniz, ölkəmizin siyasi və iqtisadi tərəqqisinə yönəlmiş islahatlar proqramının həyata keçirilməsi sahəsindəki səyləriniz, ...

YENİ ZELANDİYANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ- ALİLƏRİ XANIM HELEN KLARKA

05.02.2003 [17:35]
Hörmətli xanım Baş nazir, Yeni Zelandiyanın milli bayramı- Vaytanqa günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASININ İKİNCİ QURULTAYINA

05.02.2003 [13:00]
Hörmətli qurultay nümayəndələri! Sizi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının İkinci qurultayının öz işinə başlaması münasibətilə salamlayır və səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

A.H.ALIYEVİN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.02.2003 [11:00]
Aydın Hümbət oğlu Alıyev Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

M.H.AYDINOVUN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.02.2003 [10:00]
Məhəddin Haqverdi oğlu Aydınov Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

ŞRİ-LANKA DEMOKRATİK SOSİALİST RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM ÇANDRİKA KUMARATUNQAYA

03.02.2003 [17:00]
Hörmətli xanım Prezident, Şri-Lanka Demokratik Sosialist Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

İSRAİL DÖVLƏTİNİN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ARİEL ŞARONA

03.02.2003 [15:00]
Hörmətli Baş nazir, Şattl “Kolambiya” kosmik gəmisinin qəzaya uğraması və ekipaj üzvlərinin tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏBDÜL KALAMA

03.02.2003 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Şattl “Kolambiya” kosmik gəmisinin qəzaya uğraması və ekipaj üzvlərinin tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA

01.02.2003 [17:35]
Hörmətli cənab Prezident, Şatl Kolambiya kosmik gəmisinin qəzaya uğraması və ekipaj üzvlərinin tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNƏ ABİDƏ UCALDILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.02.2003 [16:00]
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi əbədi daxil olmuşdur. Xalqımız həmin tarixi ən əziz bayramlarından biri – Respublika günü ...