AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

01.02.2003 [11:00]
Möhtərəm Prezident! “Azərbaycan” jurnalının 80 illik yubileyi münasibətilə bizə ünvanladığınız təbrik məktubu redaksiyamızda böyük sevinc hissi ilə qarşılandı. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

01.02.2003 [10:00]
Möhtərəm Prezident! “Azərbaycan” və “Literaturnı Azərbaycan” jurnallarının əməkdaşlarını, müxtəlif nəsilləri təmsil edən bizləri ölkəmizin yüksək fəxri adlarına layiq görməyiniz böyük sevincimizə səbəb oldu. ...

2002-Cİ İL MARTIN 7-DƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ADINDAN İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRLİYİ VƏ AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI HÖKUMƏTİ ADINDAN TİCARƏT VƏ İNKİŞAF AGENTLİYİ ARASINDA ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATINA ÜZV OLMAQ MƏSƏLƏLƏRİ İLƏ BAĞLI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINA TEXNİKİ YARDIMIN GÖSTƏRİLMƏSİNƏ DAİR İMZALANMIŞ “QRANT SAZİŞİ” NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

31.01.2003 [15:00]
1.2002-ci il martın 7-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti adından Ticarət və İnkişaf Agentliyi arasında Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq məsələləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasına texniki yardımın göstərilməsinə dair imzalanmış “Qrant Sazişi” təsdiq edilsin. ...

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İSLAM KƏRİMOVA

29.01.2003 [17:00]
Hörmətli İslam Əbdüqəniyeviç, Sizi yubileyiniz – anadan olmağınızın 65 illiyi münasibətilə təbrik edirəm. Özbəkistanın dövlət müstəqilliyinin təşəkkülü və möhkəmlənməsi Sizin adınızla bağlıdır. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASINDAKI DAİMİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN BAŞÇISI CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

28.01.2003 [17:00]
Hörmətli İlham müəllim! Sizi Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin müavini və bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın Büro üzvü seçilməyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.01.2003 [13:00]
Azərbaycana səfərim zamanı mənə və nümayəndə heyətimizə göstərilən qayğı və diqqətə görə Zati-alinizə təşəkkür etmək istəyirəm. İnanıram ki, keçirdiyimiz səmimi və səmərəli görüşlər ölkələrimiz arasında sıx əlaqələrin və əməkdaşlığın bütün sahələrdə inkişafına xidmət edəcəkdir. ...

“AZƏRBAYCAN” VƏ “LİTERATURNI AZERBAYDJAN” JURNALLARININ ƏMƏKDAŞLARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.01.2003 [17:05]
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Azərbaycan” və “Literaturnı Azerbaydjan” jurnallarının aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ MUSA MİRZƏYEVƏ

25.01.2003 [17:10]
Hörmətli Musa Mirzəyev! Sizi – Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsini anadan olmağınızın 70 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

M.A.MİRZƏYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

25.01.2003 [17:00]
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə Musa Abdulla oğlu Mirzəyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

AVSTRALİYANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CON UİNSTON HOVARDA

25.01.2003 [16:00]
Hörmətli cənab baş nazir, Ölkənizin Milli bayramı – Avstraliya günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında təşəkkül tapan dostluq münasibətləri qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığımız üçün imkanlar açacaqdır. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VAÇPAİYƏ

25.01.2003 [15:00]
Hörmətli cənab baş nazir, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, xalqlarımız arasında tarixi ənənələri olan əməkdaşlığın bütün sahələrdə genişləndirilməsi üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB ƏBDÜL KALAMA

25.01.2003 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ölkələrimiz arasında münasibətlərə böyük əhəmiyyət verirəm. ...

GÜRCÜSTANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARD ŞEVARDNADZEYƏ

24.01.2003 [09:00]
Əziz Eduard Amvrosiyeviç, Sizi, görkəmli dövlət xadimini əlamətdar yubileyiniz – anadan olmağınızın 75 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASININ 2003-CÜ İL 13 YANVAR TARİXLİ QƏRARININ LƏĞV EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.01.2003 [17:35]
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2003-cü il 13 yanvar tarixli qərarı ilə 1995-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qeydiyyat sənədlərində dəyişikliklər edilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ

17.01.2003 [10:00]
“Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 26 dekabr tarixli Fərmanının 6-cı bəndinin 11-ci ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

17.01.2003 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident! Ailəmizə üz vermiş ağır itki – xalq artisti Mirzə Babayevin vəfatı ilə əlaqədar keçirdiyimiz bu hüznlü günlərdə bizə göstərdiyiniz böyük diqqət və dəstək ən böyük təsəllimiz oldu. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.01.2003 [12:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Qırğızıstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar səmimi və ürəkdən gələn təbrikimi qəbul edin. ...

QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏSKƏR AKAYEVƏ

16.01.2003 [11:00]
Hörmətli Əskər Akayeviç,Azərbaycan Respublikası ilə Qırğızıstan Respublikası arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

15.01.2003 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident! Yanvarın 11-də “2002-ci ilin adamı” mükafatının və diplomunun təqdim olunma mərasimində Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, telereportyor Çingiz Mustafayev haqqında Sizin söylədiyiniz səmimi sözlər ...