AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [13:30]
Zati-aliləri, Milli gününüz münasibətilə şəxsən öz adımdan, Avstraliya hökuməti və xalqı adından Sizə, ölkənizin hökumətinə və Azərbaycan Respublikasının xalqına təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [13:00]
Ölkənizin müstəqillik bayramı münasibətilə həm öz adımdan, həm də Qvineya hökuməti və xalqı adından Sizə ən xoş təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram və Sizə ürəkdən möhkəm cansağlığı və səadət arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [12:30]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə İrlandiya xalqı adından və öz adımdan Zati-alilərinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [12:00]
Zati-aliləri, Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı olan 28 may – Respublika günü münasibətilə mənim ən səmimi təbriklərimi qəbul edəsiniz. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [11:30]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə təbriklərimi qəbul etməyinizi xahiş edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [11:00]
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, Azərbaycanın bütün xalqı üçün əlamətdar gün – Respublika günü münasibətilə qırğız xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edir, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [10:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Milli bayram – Respublika günü münasibətilə Qazaxıstan xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [10:00]
Cənab Prezident, 28 may – Respublika günü, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə Sizə öz adımdan və alman xalqı adından xoş arzularımı bildirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [09:30]
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə icazə verin, Sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edim, Sizə və xalqınıza xoşbəxtlik və rifah arzulayım. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [09:00]
Əlamətdar hadisə - Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Zati-alilərinizə bir daha səmimi təbriklərimi, ən xoş arzularımı yetirmək, Sizə cansağlığı və xoşbəxtlik, ölkənizə və xalqınıza tərəqqi arzulamaq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [08:30]
Hörmətli cənab Prezident,Dost və qardaş Azərbaycanın milli gününü şəxsən öz adımdan və bütün türk xalqı adından səmimiyyətlə təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, Respublika günü münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı və təbriklərimi göndərirəm. ...

GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARD ŞEVARDNADZEYƏ

25.05.2002 [15:00]
Hörmətli Eduard Amvrosiyeviç, Milli bayram – Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü münasibətilə Sizi, Gürcüstanın dost xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

ARGENTİNA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARDO ALBERTO DUALDEYƏ

24.05.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Prezident, Argentiya Respublikasının milli bayramı – May inqilabının ildönümü münasibətilə Sizi və bütün Argentina xalqını təbrik edirəm. ...

İORDANİYA HAŞİMİLƏR MƏMLƏKƏTİNİN MƏLİKİ ƏLAHƏZRƏT II ABDULLAYA

24.05.2002 [15:00]
Əlahəzrət, İordaniya Haşimilər Məmləkətinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün İordaniya xalqını təbrik edirəm. ...

ROMA PAPASI II İOANN PAVEL AZƏRBAYCAN PAYTAXTINDAN BOLQARISTANA GEDƏRKƏN TƏYYARƏDƏN TELEQRAM GÖNDƏRMİŞDİR
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

23.05.2002 [16:20]
Prezident, mənə həyata keçirmək xoşbəxtliyi nəsib olmuş pastor səfərini başa çatdırıb Azərbaycan torpağını tərk edərkən, Sizə hərarətli salamla müraciət etmək istəyirəm. ...

YƏMƏN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏLİ ABDULLA SALEHƏ

21.05.2002 [15:00]
cənab prezident! Yəmən Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Yəmən xalqını təbrik edirəm. ...