TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

29.06.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Əziz Dostum, Futbol üzrə dünya çempionatında Türkiyə milli yığma komandasının uğurla çıxış edərək bürünc medal qazanması münasibətilə Sizi və bütün qardaş türk xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

29.06.2002 [11:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,Rusiyanın cənubunda insan tələfatına və dağıntılara səbəb olmuş təbii fəlakət – daşğın haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

Ə.A.ƏLİYEVİN VƏ X.H.ƏHMƏDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVLƏRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

28.06.2002 [21:20]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin birinci və üçüncü hissələrinə əsasən, vahid ...

E.M.QURBANOVUN VƏ Y.H.HÜSEYNOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVLÜYÜNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

28.06.2002 [21:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən Elşad Məcnun oğlu Qurbanov ...

CİBUTİ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İSMAİL ÖMƏR CİLLİYƏ

27.06.2002 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident,Cibuti Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Cibuti xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN ŞƏXSİ HEYƏTİNƏ

25.06.2002 [09:00]
Əziz əsgərlər, generallar, zabitlər, çavuşlar, matroslar və miçmanlar! Silahlı Qüvvələrin veteranları!Sizi xalqımızın və dövlətimizin həyatında, hər bir azərbaycanlının taleyində əlamətdar bayram olan Azərbaycan ...

XORVATİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB STİPE MESİÇƏ

24.06.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Xorvatiya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Xorvatiya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.Ümidvaram ki, Avropa ailəsində birləşən xalqlarımız arasındakı münasibətlər bundan sonra da ...

SLOVENİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MİLAN KUÇANA

24.06.2002 [14:00]
Hörmətli cənab Prezident, Sloveniya Respublikasının milli bayramı – Sloveniyanın dövlətçiliyi günü münasibətilə Sizi və bütün Sloveniya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

MOZAMBİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JOAKİM ALBERTU ÇİSSANOYA

24.06.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Mozambik Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Mozambik xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

“QIRMIZI XAÇ VƏ QIRMIZI AYPARA EMBLEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ VƏ ONLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNƏ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

22.06.2002 [20:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N 4, maddə 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik ...

M.B.BƏDİRXANOVUN SİYƏZƏN RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [20:05]
Mövsüm Bədirxan oğlu Bədirxanov Siyəzən rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

B.Ə.RÜSTƏMOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.06.2002 [20:00]
Azərbaycanın ictimai həyatındakı səmərəli fəaliyyətinə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsindəki xidmətlərinə görə Baloğlan Əmrah oğlu Rüstəmov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

M.B.BƏDİRXANOVUN XIZI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA  
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:55]
Mövsüm Bədirxan oğlu Bədirxanov Xızı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

N.N.NOVRUZOVUN LERİK RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:50]
Novruz Nəcəf oğlu Novruzov Lerik rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

N.N.NOVRUZOVUN GORANBOY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:45]
Novruz Nəcəf oğlu Novruzov Goranboy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

F.M.HACIYEVİN SİYƏZƏN RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:40]
Füzuli Mirzə oğlu Hacıyev Siyəzən rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

X.M.CABBAROVUN XIZI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:35]
Xudayət Məhəmməd oğlu Cabbarov Xızı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

F.M.HACIYEVİN LERİK RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:30]
Füzuli Mirzə oğlu Hacıyev Lerik rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...