F.M.HACIYEVİN SİYƏZƏN RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:40]
Füzuli Mirzə oğlu Hacıyev Siyəzən rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

X.M.CABBAROVUN XIZI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:35]
Xudayət Məhəmməd oğlu Cabbarov Xızı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

F.M.HACIYEVİN LERİK RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:30]
Füzuli Mirzə oğlu Hacıyev Lerik rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

MÜLKİ VƏ SİYASİ HÜQUQLAR HAQQINDA BEYNƏLXALQ PAKT ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİNİN MƏRUZƏSİNƏ DAİR BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ İNSAN HÜQUQLARI KOMİTƏSİNİN YEKUN İCMALI İLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBİRLƏR BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:20]
2001-ci il oktyabrın 26-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsinin 73-cü sessiyasında Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hökumətinin ikinci dövri ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REFERENDUM AKTI

22.06.2002 [19:00]
I. 3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda III hissə əlavə edilsin:“III. Aşağıdakı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz: 1) Vergilər və dövlət büdcəsi; 2) Amnistiya və əfv etmə;3) Seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ ÜMUMXALQ SƏSVERMƏSİ (REFERENDUM) KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.06.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmasından, ölkəmizdə məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsindən irəli gələn, Azərbaycan Respublikası ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

22.06.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin şimal-qərbində baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU ƏLAHƏZRƏT ANRİYƏ

22.06.2002 [15:00]
Əlahəzrət, Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı – Böyük Hersoqun təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Lüksemburq xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN BAŞ QƏRARGAHININ RƏİSİ ORDU GENERALI HÜSEYİN KIVRIKOĞLUNUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.06.2002 [17:17]
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və strateji əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında göstərdiyi böyük xidmətlərə görə Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyin Kıvrıkoğlu “Şöhrət” ...

A.R.MEHDİYEVƏ GENERAL-MAYOR HƏRBİ RÜTBƏSİ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.06.2002 [11:00]
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusu Altay Ramazan oğlu Mehdiyevə general-mayor hərbi rütbəsi verilsin. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

İSLANDİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB OLAVUR RAQNAR QRİMSSONA

17.06.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, İslandiya Respublikasının milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün İslandiya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

14.06.2002 [15:00]
Əziz və möhtərəm cənab Prezident! Sizi – müstəqilliyimizin memarını və qurucusunu, Azərbaycanın bəşər tarixinə bəxş etdiyi görkəmli siyasi və dövlət xadimini 15 iyun – Milli qurtuluş günü münasibəti ilə Milli Məclisin ...

ƏFQANISTANIN KEÇİD HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KƏRZAİYƏ

14.06.2002 [11:00]
Hörmətli Həmid Kərzai, Əfqanıstanın Keçid Hökumətinin Başçısı vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2002-Cİ İLİN İYUL AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

13.06.2002 [18:30]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı ...

AVROPA ŞURASININ BAŞ KATİBİ CƏNAB VALTER ŞVİMMERƏ

13.06.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Baş katib, 60 illik yubileyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Demokratik, humanist cəmiyyət quruculuğu yolunu tutmuş Azərbaycan Avropa Şurası ilə qarşılıqlı fəaliyyətə böyük əhəmiyyət verir. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALIÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

13.06.2002 [12:00]
Ülyahəzrət,Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TONİ BLEYERƏ

13.06.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...