AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏNZİL MƏCƏLLƏSİNİN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

24.05.2010 [23:05]
Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 1. Müəyyən edilsin ki: ...

“EKOLOJİ TƏMİZ KƏND TƏSƏRRÜFATI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

24.05.2010 [22:59]
“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

XİDMƏTİ YAŞAYIŞ SAHƏLƏRİ VERİLƏN VƏTƏNDAŞLARIN KATEQORİYALARININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

24.05.2010 [22:49]
Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 103.2.1-ci maddəsinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.05.2010 [20:33]
Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarını tənzimləyən qaydaların daha da sadələşdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

“ƏMƏKDAR PİLOT” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FƏXRİ ADININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

03.05.2010 [22:10]
Yeni aviasiya texnikasının öyrənilməsində, uçuş kadrlarının hazırlanmasında və uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük xidmətləri olan ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2010-CU İL 23 FEVRAL TARİXLİ 960-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.04.2010 [22:38]
“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavə edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 23 fevral tarixli 960-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

XÜSUSİ İQTİSADİ ZONANIN OPERATORUNUN SEÇİLMƏSİ ÜZRƏ MÜSABİQƏNİN KEÇİRİLMƏSİ
QAYDALARI

20.04.2010 [22:23]
1.1. Bu Qaydalar “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının digər ...

“XÜSUSİ İQTİSADİ ZONANIN OPERATORUNUN SEÇİLMƏSİ ÜZRƏ MÜSABİQƏNİN KEÇİRİLMƏSİ QAYDALARI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

20.04.2010 [22:17]
“Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.3-cü maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram ...