AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN
STRUKTURU

15.07.2010 [22:11]
1. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin aparatı (şöbələr və sektorlar). 2. Repatriasiya departamenti. 3. Mənzil istismar departamenti ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN POLİS AKADEMİYASI İLƏ BAĞLI BƏZİ MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.07.2010 [21:20]
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2010-CU İL 23 FEVRAL TARİXLİ 225 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “TƏLƏBƏ-MƏZUN” DÖVLƏT ELEKTRON MƏLUMAT SİSTEMİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ”YƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.07.2010 [21:09]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 23 fevral tarixli 225 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 89) ilə təsdiq edilmiş “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemi haqqında ...

“İSTEHSALATDA BƏDBƏXT HADİSƏLƏR VƏ PEŞƏ XƏSTƏLİKLƏRİ NƏTİCƏSİNDƏ PEŞƏ ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN İTİRİLMƏSİ HALLARINDAN İCBARİ SIĞORTA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.07.2010 [22:26]
“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2010-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ OLUNMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.07.2010 [22:25]
“Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 18 iyun tarixli 1031-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə ...

DAŞINMAZ DÖVLƏT ƏMLAKI OBYEKTLƏRİNİN MÜSABİQƏ ƏSASINDA İCARƏYƏ VERİLMƏSİ
QAYDALARI

23.06.2010 [19:57]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ...

“DAŞINMAZ DÖVLƏT ƏMLAKI OBYEKTLƏRİNİN MÜSABİQƏ ƏSASINDA İCARƏYƏ VERİLMƏSİ QAYDALARI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REZİDENTİNİN FƏRMANI

23.06.2010 [19:53]
“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ...

DÖVLƏT ƏMLAKININ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ PUL HƏRRACLARINDA SATIŞI
QAYDALARI

23.06.2010 [19:44]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ...

DÖVLƏT ƏMLAKININ ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.06.2010 [19:33]
Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə buraxılmış dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa ...

“BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2010-CU İL 31 MAY TARİXLİ 1019-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.06.2010 [20:16]
“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 31 may tarixli 1019-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...