AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
İ.H.ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA

31.10.2003 [20:03]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
İlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsindən azad edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə

30.10.2003 [16:25]
“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

I. Müəyyən edilsin ki:

- “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:23]
Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinin yaradılması və onun Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aşağıda göstərilən fərmanlarına əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

1) "Enerji resurslarından istifadə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə

30.10.2003 [16:19]
"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki:

- "Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinin beşinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin hüquqişəxslərin nizamnamə (pay) fonduna verilməsi vəistifadəsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:16]
"Torpaq bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram:

1. "Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin hüquqi şəxslərin nizamnamə (pay) fonduna verilməsi və istifadəsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsi barədə

30.10.2003 [16:12]
"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:09]
"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. "Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydaları" (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Yerin təkindən, dəniz dibi sahələrindən və akvatoriyasından istifadəyə görə ödənişlərin alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:06]
"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Yerin təkindən, dəniz dibi sahələrindən və akvatoriyasından istifadəyə görə ödənişlərin alınması Qaydaları" (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

2. Bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Torpaq icarəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

30.10.2003 [16:02]
"Torpaq icarəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Həmin Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi ilə bağlı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin edən bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli 534 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:01]
1. "Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin edən bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli 534 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Torpaqların alqı-satqısı Qaydaları"nda ...

TƏNZIMLƏNƏN QIYMƏTLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

25.10.2003 [22:44]
Bu Qanun qiymətlərin və tariflərin (bundan sonra qiymətlər) tənzimlənməsi sahəsində dövlət siyasətinin və bu sahədə yaranan münasibətlərin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.
Maddə 1. Tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

“REKLAM YAYIMINA ICAZƏ (RAZILIQ) VERILMƏSI QAYDALARI”NIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 2001-CI IL 3 NOYABR TARIXLI 596 NÖMRƏLI FƏRMANINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

25.10.2003 [17:14]
1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları”na ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ BƏZI FƏRMANLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ

25.10.2003 [17:13]
“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 25 oktyabr tarixli 376-II QD nömrəli Qanununun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ BƏZI FƏRMANLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

25.10.2003 [17:11]
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsindəki nöqsanları aradan qaldırmaq və bu sahədə mövcud olan bəzi qanunvericilik aktlarının müddəalarını “Narkotik vasitələrin, psixotrop ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

KIÇIK SAHIBKARLIĞA DÖVLƏT KÖMƏYI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 1999-CU IL 4 AVQUST TARIXLI 171 NÖMRƏLI FƏRMANINA ƏLAVƏ VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

25.10.2003 [17:10]
“Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 27 avqust tarixli 779 nömrəli Fərmanının tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"BƏLƏDIYYƏLƏRIN SU TƏSƏRRÜFATI HAQQINDA" AZƏRBAYCANRESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏƏLAVƏ TƏDBIRLƏR HAQQINDA

25.10.2003 [17:09]
"Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"ŞƏHƏRSALMANIN ƏSASLARI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASIQANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR BARƏDƏ

25.10.2003 [17:07]
"Şəhərsalmanın əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"SU TƏCHIZATI VƏ TULLANTI SULARI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASIQANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR BARƏDƏ

25.10.2003 [17:06]
"Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"HEYVANLAR ALƏMI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUNICRASININ TƏMIN EDILMƏSI BARƏDƏ ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR HAQQINDA

25.10.2003 [17:06]
"Heyvanlar aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...