K.F.HEYDƏROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [19:56]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərov Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

Ə.Ə.ƏLƏKBƏROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [19:55]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əvəz Əkbər oğlu Ələkbərov Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

N.R.ABBASOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2003 [18:21]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Namiq Rəşid oğlu Abbasov Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə ...

R.İ.USUBOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2003 [18:21]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Ramil İdris oğlu Usubov Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə ...

S.A.ƏBİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜDAFİƏ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2003 [18:20]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Səfər Axundbala oğlu Əbiyev Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

A.T.RASİ-ZADƏNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.11.2003 [19:32]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Artur Tahir oğlu Rasi-zadə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri təyin edilsin.
Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ ÜZVLƏRİNİN SƏLAHİYYƏTLƏRİNİN İCRA EDİLMƏSİ HAQQINDA

31.10.2003 [20:06]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 116-cı maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefa verməsini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi formalaşdırılanadək Azərbaycan Respublikası Nazirlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
İ.H.ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA

31.10.2003 [20:03]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
İlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsindən azad edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə

30.10.2003 [16:25]
“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

I. Müəyyən edilsin ki:

- “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:23]
Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinin yaradılması və onun Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aşağıda göstərilən fərmanlarına əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

1) "Enerji resurslarından istifadə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə

30.10.2003 [16:19]
"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki:

- "Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinin beşinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin hüquqişəxslərin nizamnamə (pay) fonduna verilməsi vəistifadəsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:16]
"Torpaq bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram:

1. "Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin hüquqi şəxslərin nizamnamə (pay) fonduna verilməsi və istifadəsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsi barədə

30.10.2003 [16:12]
"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:09]
"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. "Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydaları" (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Yerin təkindən, dəniz dibi sahələrindən və akvatoriyasından istifadəyə görə ödənişlərin alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:06]
"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Yerin təkindən, dəniz dibi sahələrindən və akvatoriyasından istifadəyə görə ödənişlərin alınması Qaydaları" (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

2. Bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Torpaq icarəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

30.10.2003 [16:02]
"Torpaq icarəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Həmin Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi ilə bağlı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
"Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin edən bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli 534 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında

30.10.2003 [16:01]
1. "Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin edən bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli 534 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Torpaqların alqı-satqısı Qaydaları"nda ...

TƏNZIMLƏNƏN QIYMƏTLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

25.10.2003 [22:44]
Bu Qanun qiymətlərin və tariflərin (bundan sonra qiymətlər) tənzimlənməsi sahəsində dövlət siyasətinin və bu sahədə yaranan münasibətlərin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.
Maddə 1. Tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

“REKLAM YAYIMINA ICAZƏ (RAZILIQ) VERILMƏSI QAYDALARI”NIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 2001-CI IL 3 NOYABR TARIXLI 596 NÖMRƏLI FƏRMANINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

25.10.2003 [17:14]
1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları”na ...