“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKİLİ (OMBUDSMAN) HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU

25.03.2006 [12:14]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 3, maddə 115; 2004-cü il, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

18.03.2006 [18:30]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 8 iyul tarixli, 682-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Feldyeger rabitəsi orqanında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə”nin (Azərbaycan Respublikasının ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2006-CI İL 3 MART TARİXLİ 76-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.03.2006 [18:28]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli 76-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2006-CI İLİN APRELİN 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.03.2006 [17:56]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram:
1. 1988-ci ildə ...

ŞƏHƏR SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA LAYİHƏSİ ÜZRƏ ASİYA İNKİŞAF BANKI VƏ “AZƏRSU” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ ARASINDA LAYİHƏ HAQQINDA SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

16.03.2006 [09:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi üzrə Asiya İnkişaf Bankı və “Azərsu” Səhmdar Cəmiyyəti arasında layihə haqqında Saziş təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ ASİYA İNKİŞAF BANKI ARASINDA ŞƏHƏR SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA LAYİHƏSİ ÜZRƏ KREDİT HAQQINDA SAZİŞİN (ADİ ƏMƏLİYYATLAR) TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

16.03.2006 [09:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi üzrə Kredit haqqında Saziş (Adi Əməliyyatlar) təsdiq edilsin.
II. Bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ ASİYA İNKİŞAF BANKI ARASINDA ŞƏHƏR SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA LAYİHƏSİ ÜZRƏ KREDİT HAQQINDA SAZİŞİN (XÜSUSİ ƏMƏLİYYATLAR) TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

16.03.2006 [09:21]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi üzrə Kredit haqqında Saziş (Xüsusi Əməliyyatlar) təsdiq edilsin. ...

ƏMƏK PENSİYALARI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

07.03.2006 [09:05]
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi qaydalarını və əmək pensiyası təminatı sistemini müəyyən edir. ...

“ƏMƏK PENSİYALARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.03.2006 [09:04]
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə bağlı həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİOMETRİK EYNİLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN YARADILMASI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI VƏ DÖVLƏT PROQRAMININ HAZIRLANMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.03.2006 [09:04]
Müasir dövrdə beynəlxalq terrorizm, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın doğurduğu yeni təhdidlər, habelə silah və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin, qeyri-qanuni miqrasiyanın artması qabaqlayıcı, adekvat tədbirlərin görülməsini və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın daha ...

“MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.03.2006 [09:03]
“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

BAKI ŞƏHƏRİNİN QƏSƏBƏLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR PROQRAMINDA YERİNƏ YETİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN İŞLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTINİN SƏRƏNCAMI

07.03.2006 [09:02]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 fevral tarixli 1338 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramı”nda nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək ...

“KOMMUNAL, NƏQLİYYAT VƏ DİGƏR XİDMƏTLƏR ÜZRƏ GÜZƏŞTLƏRİN MÜAVİNƏTLƏRLƏ ƏVƏZ OLUNMASININ TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2001-Cİ İL 26 DEKABR TARİXLİ 613 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

03.03.2006 [13:48]
1941-1945-ci illərdə keçmiş Sovet ordusunda (donanmasında), daxili işlər və dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında hərbi xidmətdə olmuş, lakin döyüş əməliyyatlarında iştirak etməmiş, müharibə illərində orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə dövlət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİL EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.02.2006 [18:25]
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətini təşkil etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Təcili Xilasetmə Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə “112” qaynar telefon xətti ...

“BAKI ŞƏHƏRİNİN QƏSƏBƏLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR PROQRAMI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.02.2006 [21:50]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial–iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” ölkənin bütün regionlarında məqsədyönlü şəkildə ardıcıl həyata ...

SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

25.02.2006 [09:02]
Bu qanun Azərbaycan Respublikasında sosial müavinətlərin təyin olunması və verilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə yaranan digər münasibətləri tənzimləyir. ...

“SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

25.02.2006 [09:00]
“Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HƏRBİQULLUQÇULARININ (MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARI İSTİSNA OLMAQLA) HƏRBİ RÜTBƏYƏ GÖRƏ MAAŞLARININ ARTIRILMASI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.02.2006 [20:21]
1. Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə görə maaşları 2006-cı il martın 1-dən Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə görə maaşları səviyyəsində müəyyən edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, ...

MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNDƏ İDARƏETMƏNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

23.02.2006 [19:35]
Azərbaycan Respublikasında uzun illər ərzində aparılan böyük quruculuq işləri nəticəsində irimiqyaslı meliorasiya və su təsərrüfatı sistemləri və qurğuları tikilib istismara verilmiş, çoxsahəli meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksi yaradılmışdır. Bununla ...