"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİNİN MİLLİ QVARDİYASININ DÖYÜŞ BAYRAĞI HAQQINDA ƏSASNAMƏ"NİN VƏ "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİNİN MİLLİ QVARDİYASININ DÖYÜŞ BAYRAĞININ TƏSVİRİ"NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

05.10.2005 [09:01]
1. "Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. "Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının Döyüş Bayrağının təsviri" ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİNİN MİLLİ QVARDİYASININ DÖYÜŞ BAYRAĞI HAQQINDAƏSASNAMƏ

05.10.2005 [09:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2005-ci il 04 oktyabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 1.Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının Döyüş Bayrağı əsgəri şərəf, şücaət və şöhrət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİNİN MİLLİ QVARDİYASININ DÖYÜŞ BAYRAĞININTƏSVİRİ

05.10.2005 [09:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2005-ci il 04 oktyabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının Döyüş Bayrağı ...

“VƏKİLLƏR VƏ VƏKİLLİK FƏALİYYƏTİ HAQQINDA”AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNADƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

29.10.2004 [14:51]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N1, maddə 19; 2001-ci il, N12, maddə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASININ BAŞ PRОKURОRU YANINDA KОRRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İDARƏSİNİN ƏSASNAMƏSİNİN VƏ PROKURORLUQ İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİ SAY TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA

29.10.2004 [14:42]
Azərbaycan Rеspublikasının Baş prоkurоru yanında Kоrrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASININ BAŞ PRОKURОRU YANINDA KОRRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İDARƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

29.10.2004 [14:32]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il “28” oktyabr tarixli ...

"AZƏRBAYCAN REPUBLİKASI ƏHALİSİNİN DÖVLƏT REGİSTRİNİN APARILMASI QAYDASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ"NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

16.10.2004 [11:46]
Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Registrinin aparılması ilə əlaqədar fəaliyyəti təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. "Azərbaycan Republikası Əhalisinin Dövlət Registrinin aparılması qaydası haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİSİNİN DÖVLƏT REGİSTRİNİN APARILMASI QAYDASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ

16.10.2004 [11:46]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il 14 oktyabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
I. Ümumi müddəalar
1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentini "Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Regestrinin yaradılması haqqında" 2004-cü il ...

"DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİNİN APARILMASI QAYDALARI”NIN TƏSTIQ EDILMƏSI BƏRƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

16.10.2004 [11:45]
1. "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. Bu Ôərman imzalandığı ...

DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRININ APARILMASI QAYDALARI

16.10.2004 [11:44]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il "14" oktyabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları
I fəsil
Ümumi müddəalar
1. Dövlət reyestrinin aparılmasının anlayışı
Dövlət reyestrinin aparılması ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2004 [23:07]
"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə dəyişiklikləredilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqini təmin ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKILI (OMBUDSMAN) HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ KONSTITUSIYA QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

28.09.2004 [21:56]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 3, maddə 115) 16.1-ci maddəsi aşağıdakı ...

“KONSTITUSIYA MƏHKƏMƏSI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

28.09.2004 [21:54]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 9) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ DEPUTATININ STATUSU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNADƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

28.09.2004 [21:53]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (1997-ci il, № 2, maddə 106; 2001-ci il, № 12, maddə 731; ...

“HESABLAMA PALATASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

28.09.2004 [21:51]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 8, maddə 480; 2001-ci il, № 11, maddə 676, № ...

“MƏHKƏMƏLƏR VƏ HAKİMLƏR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

28.09.2004 [21:49]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 5, maddə 413; 1999-cu il, № 5, maddə ...

AZƏRBAYCAN NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.09.2004 [20:45]
2004-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın tanınmış neft şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarının birgə işlənməsinə dair Sazişin imzalanmasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.09.2004 [20:11]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasında neft və qaz sənayesinin ...