"QULLUQ ŞƏRAITI HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ÜÇÜN TƏHLÜKƏLI OLAN, YAXUD XÜSUSILƏ AĞIR OLAN DÖVLƏT ORQANLARINDA DÖVLƏT QULLUQÇULARININ VƏZIFƏ MAAŞLARI ÜÇÜN ARTIQ ƏMSALIN MÜƏYYƏN EDILMƏSI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

13.02.2004 [12:10]
"Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə ...

«MÜLKI DÖVRIYYƏNIN MÜƏYYƏN IŞTIRAKÇILARINA MƏNSUB OLA BILƏN VƏ DÖVRIYYƏDƏ OLMASINA XÜSUSI ICAZƏ ƏSASINDA YOL VERILƏN (MÜLKI DÖVRIYYƏSI MƏHDUDLAŞDIRILMIŞ)ƏŞYALARIN SIYAHISI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUNTƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

13.02.2004 [12:09]
«Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

«MÜLKI DÖVRIYYƏDƏ OLMASINA YOL VERILMƏYƏN (MÜLKI DÖVRIYYƏDƏN ÇIXARILMIŞ) ƏŞYALARIN SIYAHISI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

13.02.2004 [12:08]
«Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ SEÇKI MƏCƏLLƏSININ TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARININ QÜVVƏDƏN DÜŞMÜŞ HESAB EDILMƏSI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUNTƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

13.02.2004 [12:06]
"Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası ...

«KÖRPƏLƏRIN VƏ ERKƏN YAŞLI UŞAQLARIN QIDALANMASI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

13.02.2004 [12:03]
«Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI REGIONLARININ SOSIAL-IQTISADI INKIŞAFI DÖVLƏT PROQRAMININ (2004-2008-CI ILLƏR) TƏSDIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.02.2004 [11:27]
Azərbaycan Respublikasında son on ildə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar qısa tarixi dövr ərzində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olunmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və əhalinin həyat səviyyəsini əhəmiyyətli ...

QULLUQ ŞƏRAITI HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ÜÇÜN TƏHLÜKƏLI OLAN, YAXUD XÜSUSILƏ AĞIR OLAN DÖVLƏT ORQANLARINDA DÖVLƏT QULLUQÇULARININ VƏZIFƏ MAAŞLARI ÜÇÜN ARTIQ ƏMSALIN MÜƏYYƏN EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININQANUNU

31.01.2004 [14:16]
Bu Qanun «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarında vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edilməsi ...

2003-CÜ IL MAYIN 14-DƏ BAKI ŞƏHƏRINDƏ IMZALANMIŞ«AZƏRBAYCAN-FRANSA İQTISADI KOMISSIYASININ ÜÇÜNCÜ ICLASININ PROTOKOLU»NUNNƏZƏRƏ ALINMASI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

31.01.2004 [14:02]
1. 2003-cü il mayın 14-də Bakı şəhərində imzalanmış «Azərbaycan-Fransa İqtisadi Komissiyasının üçüncü iclasının Protokolu» nəzərə alınsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Protokolun həyata keçirilməsi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ XARICI İŞLƏR NAZIRLIYI HAQQINDA ƏSASNAMƏNIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

31.01.2004 [13:50]
1. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
...

"AZƏRBAYCAN FOLKLORU NÜMUNƏLƏRININ HÜQUQI QORUNMASI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN ICRASININ TƏMIN EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

31.01.2004 [13:38]
"Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki, "Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.2-ci və ...

"KÜTLƏVI INFORMASIYA VASITƏLƏRI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ BƏZI AKTLARINA ƏLAVƏ VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

31.01.2004 [13:36]
"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar həmin Qanunun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
I. "Kütləvi informasiya ...

«NARKOLOJİ XİDMƏT VƏ NƏZARƏT HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNADƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

31.01.2004 [13:33]
«Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Narkoloji xidmət ...

"VALYUTA TƏNZIMI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN ICRASI ILƏ ƏLAQƏDAR YOL VERILƏN INZIBATI XƏTALARIN QARŞISININ ALINMASI IŞININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

31.01.2004 [13:30]
"Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə əlaqədar yol verilən inzibati xətaların qarşısının alınması işinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə ...

"UŞAQ ƏMƏYININ ƏN PIS FORMALARININ QADAĞAN EDILMƏSINƏ VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI ÜÇÜN TƏCILI TƏDBIRLƏRƏ DAIR" KONVENSIYAYA(ONUN MÜDDƏALARINI TAMAMLAYAN 190 NÖMRƏLI TÖVSIYƏ DAXIL OLMAQLA) QOŞULMAQ BARƏSINDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

31.01.2004 [13:17]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Azərbaycan Respublikası 1999-cu il iyunun 17-də Cenevrə şəhərində Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş konfransı ...

AVROPA SOSIAL XARTIYASININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

31.01.2004 [13:15]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 1996-cı il 3 may tarixli Dəyişdirilmiş Avropa Sosial Xartiyası müvafiq bəyanatlarla (bəyanatların mətni ...

"ƏRAZI ICMALARI VƏ HAKIMIYYƏT ORQANLARI ARASINDA TRANSSƏRHƏD ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA" AVROPA ÇƏRÇIVƏ KONVENSIYASININ VƏ ONUN ƏLAVƏ PROTOKOLLARININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

31.01.2004 [13:13]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 1980-ci il mayın 21-də Madrid şəhərində imzalanmış "Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında ...