AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
“AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ORDEN VƏ MEDALLARININ TƏSIS EDILMƏSI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ

02.12.2003 [17:02]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa aşağıdakı əlavələr edilsin:
1) 1-ci maddədə “Şöhrət” ordeni” sözlərindən sonra “Vətənə xidmətə görə” ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ “DÖVLƏT QULLUĞUNDA FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ” MEDALININ ƏSASNAMƏSININ VƏ TƏSVIRININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

02.12.2003 [17:01]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalının Əsasnaməsi və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 7 noyabr 2003-cü ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ “VƏTƏNƏ XIDMƏTƏ GÖRƏ” ORDENININ STATUTUNUN VƏ TƏSVIRININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

02.12.2003 [17:00]

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının “Vətənə xidmətə görə” ordeninin statutu və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 7 noyabr 2003-cü il ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIKAKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

02.12.2003 [16:57]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №4, II kitab, maddə 251, №5, maddə 323; 2001-ci il, №1, maddə ...

"DÖVLƏT QULLUĞU HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININQANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ"

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINADƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

01.12.2003 [23:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, maddə 583; 2001-ci il, N7, maddə 454, N9 maddə 576, N12 maddə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINA ƏLAVƏ VƏ DƏYIŞIKLIKLƏREDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

01.12.2003 [23:09]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, N 3, maddə 158; 2002-ci il, N5, maddə 245) aşağıdakı əlavə ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI VƏTÜRKIYƏ RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI ARASINDAQARŞILIQLI VIZA TƏTBIQI HAQQINDA" SAZIŞINTƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

01.12.2003 [23:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 2003-cü il sentyabrın 8-də Ankara şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arassında qarşılıqlı vmza tətbiqi haqqında" Saziş təsdiq edilsin.
II. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ SEÇKI MƏCƏLLƏSINƏDƏYIŞIKLIK EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

01.12.2003 [23:07]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi və qüvvəyə minməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 27 may tarixli 461-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFIN SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

24.11.2003 [21:37]
Azərbaycanda 1993-1995-ci illərdə Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən qətiyyətli və məqsədyönlü tədbirlər ölkədə əvvəllər baş alıb gedən özbaşınalıqlara və xaosa son qoymuş, ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmiş, ölkənin ...

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ YANINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏLAHİYYƏTLİ NÜMAYƏNDƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

08.11.2003 [20:20]
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında 1950-ci il Konvensiyasına qoşulması ilə əlaqədar olaraq və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qarşısında Azərbaycan Respublikasının mənafelərinin səmərəli müdafiəsini təmin ...

Ə.T.NAĞIYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:51]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əli Teymur oğlu Nağıyev Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam ...

Ə.B.İNSANOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏHİYYƏ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:50]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əli Binnət oğlu İnsanov Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. ...

Ə.M.QARAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GƏNCLƏR, İDMAN VƏ TURİZM NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:49]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əbülfəz Mürsəl oğlu Qarayev Azərbaycan Respublikasının gənclər, idman və turizm naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı ...

Z.Ə.MƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:48]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Ziya Ərzuman oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. ...

T.Ə.QULİYEVİN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:46]
Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsi, böyük bəstəkar xalq artisti Tofiq Ələkbər oğlu Quliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə tapşırılsın ki, ...

F.Ə.MƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİLƏR NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [20:05]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Fazil Əsəd oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının vergilər naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

F.Ş.ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [20:02]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Fərhad Şövlət oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

K.F.HEYDƏROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [19:56]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərov Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

Ə.Ə.ƏLƏKBƏROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [19:55]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əvəz Əkbər oğlu Ələkbərov Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...