V.M.MƏMMƏDƏLİYEVİN “ŞƏRƏF” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:16]
Azərbaycanda təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin ...

F.F.QASIMZADƏNİN “İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:15]
Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Fuad Feyzulla oğlu Qasımzadə “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI İŞÇİLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.10.2009 [21:17]
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.10.2009 [21:16]
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətlərinə və dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.10.2009 [21:15]
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: 1.Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında ...

H.H.YAGİZAROVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.10.2009 [21:05]
Azərbaycan teatr sənəti və kinematoqrafiyasının inkişafında xidmətlərinə görə Hacı Murad Hacı Əhməd oğlu Yagizarov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin ...

Ç.H.SADIXOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.10.2009 [21:01]
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Çingiz Hacı oğlu Sadıxov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin ...

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ YERLƏŞƏN DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANINDA TİKİNTİ İŞLƏRİNİN SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

26.10.2009 [20:14]
“Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində Dövlət bayrağı meydanının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 17 noyabr tarixli 2504 nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı aparılan tikinti-quraşdırma və abadlaşdırma işlərinin davam ...

D.B.SEYİDZADƏNİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.10.2009 [21:00]
Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunda xidmətlərinə görə Dilarə Bağır qızı Seyidzadə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin ...

R.S.MUSTAFAYEVƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ DİPLOMATİK RÜTBƏSİ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.10.2009 [20:47]
“Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.1-ci maddəsini rəhbər tutaraq qərara alıram: Rəhman Sahib oğlu Mustafayevə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri diplomatik rütbəsi verilsin ...

R.S.MUSTAFAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YUNANISTAN RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.10.2009 [20:46]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Rəhman Sahib oğlu Mustafayev Azərbaycan Respublikasının Yunanıstan Respublikasında ...

M.N.ƏFƏNDİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YUNANISTAN RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ VƏZİFƏSİNDƏN GERİ ÇAĞIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.10.2009 [20:42]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Mir-Həmzə Nazim oğlu Əfəndiyev Azərbaycan Respublikasının Yunanıstan Respublikasında ...

E.S.BABAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMİN İNKİŞAFI FONDUNUN İCRAÇI DİREKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

21.10.2009 [20:41]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: Babayev Elçin Səfəralı oğlu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru təyin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMİN İNKİŞAFI FONDUNUN YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

21.10.2009 [20:40]
Azərbaycan Respublikasında fundamental elmi tədqiqatların stimullaşdırılmasını, ölkəmizin təbii resurslarının, mədəni və tarixi irsinin öyrənilməsinin gücləndirilməsini, elmin müxtəlif sahələrində aparılan araşdırmaların səmərəliliyinin artırılmasını və dünya elmi məkanında Azərbaycan elminin ...

AZƏRBAYCAN ENERGETİKLƏRİNİN “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.10.2009 [20:44]
Azərbaycanda energetikanın inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər ...

AZƏRBAYCAN ENERGETİKLƏRİNƏ “ƏMƏKDAR MÜHƏNDİS” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.10.2009 [20:42]
Azərbaycanda energetikanın inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar Mühəndis” fəxri adı verilsin ...

Y.T.CAMALOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.10.2009 [22:25]
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafındakı xidmətlərinə görə Yavər Talıb oğlu Camalov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin ...

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ YENİYETMƏLƏRİN VI BEYNƏLXALQ ELM OLİMPİADASININ KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

15.10.2009 [20:38]
Son illər ölkəmizdə təhsil sahəsində böyük islahatlar aparılır, elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişafına hesablanmış müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Şagird və tələbələrimiz ...