RƏSMİ XRONİKA


XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİNİN ŞƏXSİ HEYƏTİ İLƏKEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ, SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

- Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar!

Əziz milli qvardiyaçılar!

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Vətən naminə şərəfli xidmətinizdə sizə uğurlar arzulayıram.

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra Azərbaycanda Milli Qvardiya yarandı. O illərdə Milli Qvardiya dərhal Azərbaycana təcavüz edən, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü pozan erməni qəsbkarlarına qarşı döyüşlərə başlamışdır. Çox fəal iştirak edirdi, şəhidlər verirdi və torpağımızın müdafiəsi uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi işində böyük işlər görürdü. O illər Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edirdi. Ölkədə hökm sürən anarxiya və xaos Azərbaycanın müstəqilliyini şübhə altına almışdı.

1993-cü ildə xalqımızın lideri Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə qayıdışından sonra vəziyyətdə əsaslı dönüş yarandı. Azərbaycanda sabitlik bərpa olundu, əmin-amanlıq, asayiş bərpa olundu. Eyni zamanda, normal inkişaf üçün də şərait yaradıldı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, o illərdə də Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən, Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə çıxan qüvvələr yenidən ölkəmizdə böhran, xaos, anarxiya yaratmaq istəyirdilər.

Hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, 1994-95-ci illərdə hərbi silahlı çevrilişə cəhdlər Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin cəsarəti ilə, Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə yatırıldı. O illərdə Milli Qvardiyanın da rolu çox böyük idi. Azərbaycan xalqı öz lideri ətrafında birləşərək, ölkəmizin gələcəyi üçün, möhkəmlənməsi üçün çox əhəmiyyətli işlər gördü. O illərdə yaranan sabitlik bu gün də davam edir. Sabitliyin qorunması hər bir ölkənin inkişafı üçün başlıca şərtdir.

Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət çox müsbətdir. Ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir. Ölkədə gedən proseslər Azərbaycanın bu gününü və gələcəyini müəyyən edəcəkdir. Azərbaycan xalqının rifahının yaxşılaşması istiqamətində böyük addımlar atılır. Amma eyni zamanda, biz bu müstəqilliyi, sabitliyi, əmin-amanlığı bütün başqa vasitələrlə də qorumalıyıq. Bu işdə Milli Qvardiyanın da rolu çox yüksəkdir.

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin və Milli Qvardiyanın formalaşmasında və möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin çox böyük rolu olmuşdur. Məhz 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq, həm maddi-texniki baza gücləndi, eyni zamanda, qvardiyaçıların hazırlıq səviyyəsi yüksəldi. Bu gün Azərbaycanda qarşıda duran bütün vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirən çox güclü Milli Qvardiya vardır.

Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi də sürətlə gedir. Bu istiqamətdə də atılan addımlar Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir. İldən-ilə artan hərbi büdcəmiz bizə imkan verir ki, ordu potensialımızı ən yüksək səviyyədə saxlaya bilək. 2004-cü ildə ordunun büdcəsi 175 milyon dollar, 2005-ci ildə 300 milyon dollar olmuşdur. 2006-cı ildə isə 600 milyon dollara çatacaqdır. Bu, orduya, ordu quruculuğuna göstərilən qayğının əyani sübutudur. Biz ordu potensialımızı gücləndirməliyik, onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməliyik və orduda xidmət edən bütün insanların hazırlıq səviyyəsini də yüksəltməliyik. Bu istiqamətlərdə görülən işlər çox müsbətdir. Bunun təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Biz bu siyasəti uğurla davam etdiririk və ölkəmizin qarşısında duran bütün vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetiririk.

Azərbaycanda çox böyük imkanlar var, çox böyük sərvətlər var, milli sərvətlər var, təbii ehtiyatlar var. Bildiyiniz kimi, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə başlanmış yeni neft strategiyası Azərbaycanda böyük dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Ölkəmizin dinamik inkişafı, iqtisadi artımın yüksək sürəti, insanlarımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, maaşların, pensiyaların, digər sosial müavinətlərin artırılması o illərdə həyata keçirilməyə başlanmış neft strategiyasının nəticələri ilə bağlıdır.

Əlbəttə, ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün, Azərbaycanda siyasi proseslərin normal istiqamətdə inkişafı üçün, regionda təhlükəsizlik sisteminin möhkəmlənməsi üçün Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin rolu çox əhəmiyyətlidir. Bu kəmər Azərbaycana böyük imkanlar yaradacaq, ölkə xəzinəsinə böyük vəsait gətirəcəkdir. Eyni zamanda, bölgədə, Azərbaycanda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasını təmin edəcəkdir.

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin və Milli Qvardiyanın formalaşmasında və möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin çox böyük rolu olmuşdur. Məhz 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq, həm maddi-texniki baza gücləndi, eyni zamanda, qvardiyaçıların hazırlıq səviyyəsi yüksəldi. Bu gün Azərbaycanda qarşıda duran bütün vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirən çox güclü Milli Qvardiya vardır.

Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi də sürətlə gedir. Bu istiqamətdə də atılan addımlar Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir. İldən-ilə artan hərbi büdcəmiz bizə imkan verir ki, ordu potensialımızı ən yüksək səviyyədə saxlaya bilək. 2004-cü ildə ordunun büdcəsi 175 milyon dollar, 2005-ci ildə 300 milyon dollar olmuşdur. 2006-cı ildə isə 600 milyon dollara çatacaqdır. Bu, orduya, ordu quruculuğuna göstərilən qayğının əyani sübutudur. Biz ordu potensialımızı gücləndirməliyik, onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməliyik və orduda xidmət edən bütün insanların hazırlıq səviyyəsini də yüksəltməliyik. Bu istiqamətlərdə görülən işlər çox müsbətdir. Bunun təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Biz bu siyasəti uğurla davam etdiririk və ölkəmizin qarşısında duran bütün vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetiririk.

Azərbaycanda çox böyük imkanlar var, çox böyük sərvətlər var, milli sərvətlər var, təbii ehtiyatlar var. Bildiyiniz kimi, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə başlanmış yeni neft strategiyası Azərbaycanda böyük dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Ölkəmizin dinamik inkişafı, iqtisadi artımın yüksək sürəti, insanlarımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, maaşların, pensiyaların, digər sosial müavinətlərin artırılması o illərdə həyata keçirilməyə başlanmış neft strategiyasının nəticələri ilə bağlıdır.

Əlbəttə, ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün, Azərbaycanda siyasi proseslərin normal istiqamətdə inkişafı üçün, regionda təhlükəsizlik sisteminin möhkəmlənməsi üçün Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin rolu çox əhəmiyyətlidir. Bu kəmər Azərbaycana böyük imkanlar yaradacaq, ölkə xəzinəsinə böyük vəsait gətirəcəkdir. Eyni zamanda, bölgədə, Azərbaycanda sülhü və təhlükəsizliyi təmin edəcəkdir.

Bu baxımdan Milli Qvardiyanın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın neftini dünya bazarlarına çıxaran bütün neft kəmərləri lazımi səviyyədə qorunur və onların təhlükəsizliyini biz özümüz təmin edirik. Uzun illər ərzində biz özümüz buna nail olmuşuq. Əminəm ki, gələcəkdə də bu kəmərlərin təhlükəsiz vəziyyətdə işləməsi təmin olunacaqdır. Bunu etmək üçün lazımi avadanlıq, texnika alınıbdır. Bütövlükdə, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin maddi-texniki bazası da güclənibdir. Mənə nə vaxt müraciət olunursa, həmişə bütün müraciətlərə müsbət reaksiya verirəm və verilən göstərişlər, qəbul edilmiş qərarlar Milli Qvardiyanın və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi üçün çox müsbət rol oynayır.

Əlbəttə, bunu etmək üçün iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi, Azərbaycanda sabitliyin qorunub saxlanılması, ictimai asayişin qorunması çox mühüm rol oynayır. Bu istiqamətdə böyük işlər görülür və Milli Qvardiyanın bu işdə rolu çox böyükdür.

Azərbaycan tarixinin ən çətin anlarında, 1994-95-ci illərdə Milli Qvardiya ulu öndər Heydər Əliyevi qorudu, onun mühafizəsini təmin etdi və beləliklə, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini qorudu. Çünki əgər Heydər Əliyev olmasaydı, o vaxt Azərbaycana rəhbərlik etməsəydi, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşaması sual altında olardı. Bu gün isə mən, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı və Prezidenti Milli Qvardiya, xüsusi xidmət tərəfindən qorunuram. Mənim təhlükəsizliyim təmin olunur və beləliklə, Azərbaycanda sabitlik qorunur.

Mən şübhə etmirəm ki, qəbul olunmuş bütün qərarlar, müəyyən edilmiş məqsədlər yerinə yetiriləcəkdir. Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir, çox böyük perspektivlərimiz vardır. Ancaq ölkəmizin xoşbəxt gələcəyi bizim hamımızdan asılıdır. Biz hamımız, hərə öz yerində çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə öz töhfəmizi verək.

Milli Qvardiyanın və xüsusi xidmətin sosial məsələləri də öz həllini tapır. Bu məsələlərə böyük diqqət göstərilir, maaşlar artırılır, maddi-texniki bazası möhkəmlənir, eyni zamanda əməkdaşların məişət problemləri də həll edilir. Bu, belə də olmalıdır. Azərbaycan inkişaf edir, ölkəmizdə böyük işlər görülür və hər bir vətəndaş, xüsusilə hərbi xidmətdə olan hər bir insan yaxşı yaşamalıdır. Onun məişət problemləri olmamalıdır, yaxşı maaş almalıdır və ləyaqətlə xidmət etməlidir. Mən əminəm, ölkəmizdə gedən quruculuq işləri, inkişaf dinamikası imkan verəcək ki, qarşıda duran bütün məqsədlərə nail olaq və ölkəmizi hərtərəfli möhkəmləndirək, gücləndirək. İqtisadi inkişaf, sosial ədalət, siyasi proseslərin normal məcrada inkişaf etməsi və sabitliyin, əmin-amanlığın, ölkəmizin təhlükəsizliyinin qorunması qarşımızda duran ən başlıca məsələlərdir.

Azərbaycan zəngin, qüdrətli ölkəyə çevriləcəkdir. İndiki zəmanədə dünyada yeni təhlükələr yaranır, yeni çağırışlar meydana çıxır. Dünyada gedən proseslər bəzi hallarda çox acı nəticələrlə sonuclanır. Müxtəlif ölkələrdə dəhşətli terror aktları baş verir. Bizim sərhədlərimizdən o qədər də uzaq olmayan yerlərdə, demək olar ki, mütəmadi qaydada terror aktları törədilir. Azərbaycan sabitlik məkanıdır. Azərbaycan təhlükəsizlik məkanıdır. Biz bu sabitliyi qorumalıyıq və qoruyuruq. Bizim buna imkanlarımız çatır. İlk növbədə, Azərbaycan xalqının vətənpərvərliyi, Azərbaycan hərbçilərinin və hüquq mühafizə orqanlarının normal işləməsi, Azərbaycanda mümkün ola biləcək xoşagəlməz halların aradan qaldırılması üçün görülən operativ tədbirlər, eyni zamanda, texniki tədbirlər və digər tədbirlər imkan verir ki, biz Azərbaycanda bu sülhü, sabitliyi saxlayaq və bundan sonra da saxlayacağıq.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında bütün dövrlərdə, 1970-ci illərdə Azərbaycanda rəhbər işlədiyi dövrdə də çox böyük xidmətləri olubdur. 1990-cı illərdə Respublika Prezidenti kimi Azərbaycanın sürətli inkişafını təmin edən, Azərbaycanı dünya birliyinə layiqli üzv edən ümummilli liderin bütün həyatı xalqa xidmət etməkdən ibarət idi. Ancaq görülən bütün işlərin arasında ən mühümlərindən biri odur ki, Azərbaycanda sabitlik, əmin-amanlıq, sülh yarandı. Azərbaycanda qüdrətli ordu yarandı və bu ordu, bütün hərbçilər qarşıda duran bütün vəzifələri həll etməyə qadirdir.

Əziz dostlar!

Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar!

Əziz qvardiyaçılar!

Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram və Vətən naminə şərəfli xidmətinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.

(Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin nitqi diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı).

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin