AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [10:30]
Ölkənizin Müstəqillik gününün ildönümü ilə əlaqədar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xalqı, hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Sizə ən xoş və hərarətli təbriklərimi çatdırmaqdan şərəf duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [10:00]
Ölkənizin Müstəqillik gününün ildönümü ilə əlaqədar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xalqı, hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Sizə ən xoş və hərarətli təbriklərimi çatdırmaqdan şərəf duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [09:30]
Azərbaycan Respublikasının Milli günü münasibətilə Kuba xalqı və hökuməti adından zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi göndərməkdən məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [09:00]
Zati-aliləri,Ölkənizin milli bayramı – Respublika günü münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [08:30]
Hörmətli cənab Prezident,Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi İspaniya hökuməti və xalqı adından, eləcə də öz adımdan təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

30.05.2002 [08:00]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və bütün həmvətənlərinizə ən xoş arzularımı yetirirəm. Ölkənizə səfərimi və mənə göstərilən hərarətli qəbulu dərin təəssürat və minnətdarlıqla xatırlayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [13:00]
Milli günün bayram edilməsi münasibətilə Bəhreyn Məmləkətinin xalqı adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı yetiririk. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [12:30]
Zati-aliləri,Milli bayramınız münasibətilə Sizə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimi yetirməkdən çox məmnunam. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [12:00]
Ölkənizin milli bayramı münasibətilə səmimi arzularımızı Sizə yetirməyimə çox şadam. Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, Azərbaycan xalqına çiçəklənmə və tərəqqi diləyirik. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [11:30]
Heydər Əlirza oğlu, Milli bayramınız – Respublika günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [11:00]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə İsveçrənin Federal Şurası və xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı Sİzə yetirməkdən böyük sevinc hissi keçirir, ölkənizə tərəqqi və xoşbəxtlik, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [10:30]
Dost ölkənizin milli gününün ildönümü münasibətilə Zati-alilərinizə səmimi təbriklərimi ifadə etməyimə hədsiz dərəcədə şadam. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [10:00]
Respublika günü münasibətilə Cənabınızı və ölkənizin xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, iki ölkə rəhbərliyinin birgə səyləri sayəsində qarşılıqlı münasibətlər daha da inkişaf edərək dərinləşəcəkdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.05.2002 [09:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibətilə ən səmimi və xoş arzularımı qəbul edin. ...

İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN MÜKAFATLARININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

29.05.2002 [09:00]
Azərbaycan Respublikasının incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması, Azərbaycanda səhnə sənətinin inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaradılması məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [23:00]
Hörmətli cənab Prezident! Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə cənablarınıza ən səmimi təbriklərimi göndərməkdən sevinc duyur, Sizə cansağlığı, səadət, dost müsəlman Azərbaycan xalqına tərəqqi və firavanlıq arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [22:30]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Zati-alilərinizə böyük məmnuniyyətlə ən xoş arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [22:00]
Zati-aliləri, Respublika günü münasibətilə Zati-alilərinizə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına Pakistan hökuməti və xalqı adından, eləcə də öz adımdan böyük məmnuniyyətlə təbrikimi və səmimi arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.05.2002 [21:30]
Zati-aliləri,Respublika günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda Azərbaycan xalqına Çin xalqı adından, həmçinin öz adımdan hərarətli təbriklərimi və xoş arzularımı yetirirəm. ...