H.B.HÜSEYNOVUN BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

03.07.2003 [19:45]
Hüseyn Bəşir oğlu Hüseynov Bakı şəhəri Binəqədi rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. ...

F.M.HÜSEYNOVANIN BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

03.07.2003 [19:44]
Fidumə Məmmədəli qızı Hüseynova Bakı şəhəri Binəqədi rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Bakı ...

E.M.MƏMMƏDYAROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İTALİYA RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.07.2003 [18:22]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Elmar Məhərrəm oğlu Məmmədyarov Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasında ...

E.M.MƏMMƏDYAROVA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ DƏRƏCƏSİ VERİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.07.2003 [18:22]
“Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq ...

"MƏHKƏMƏLƏR VƏ HAKIMLƏR HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2003 [22:38]
"Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununaəlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ HÖKUMƏTI VƏ KÜVEYT DÖVLƏTININ HÖKUMƏTI ARASINDA IMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN QÜVVƏLƏRININ KÜVEYTDƏ STATUSUNA DAIR" SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

01.07.2003 [22:38]
1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri kontingentinin beynəlxalq koalisiya qüvvələri tərkibində İraqda sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak etməsinə razılıq verildiyini əsas götürərək Azərbaycan ...

“ŞƏFƏQ SARAYI” DÖVLƏT İQAMƏTGAHI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

01.07.2003 [21:48]
1979-1983-cü illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə Abşeron yarımadasınının mənzərəli guşələrindən birində dövlət məqsədləri üçün istifadəsi nəzərdə ...

“ULDUZ SARAYI” DÖVLƏT İQAMƏTGAHI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2003 [21:45]
1977-1980-ci illərdə Bakı şəhərinin Sonaxanım Vəlixan küçəsində Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə inşa edilmiş bina Azərbaycan memarlığının parlaq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN ZABİTLƏRİNƏ ALİ XÜSUSİ RÜTBƏLƏRİN VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

30.06.2003 [20:28]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı zabitlərinə polis-general ...

Ə.S.MEHDİYEVİN ‘İSTİQLAL’ ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

30.06.2003 [18:50]
Azərbaycan Respublikasında səhiyyənin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Əqil Səftər oğlu Mehdiyev “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin. Heydər Əliyev, Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR ORQANLARI ƏMƏKDAŞLARININ VƏ MÜLKİ İŞÇİLƏRİNİN AYLIQ VƏZİFƏ VƏ RÜTBƏYƏ GÖRƏ MAAŞLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.06.2003 [18:50]
Azərbaycan Respublikası daxili işlər orqanları əməkdaşlarının və mülki işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikası daxili ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.06.2003 [19:12]
F.S.ABDULLAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ VƏ APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

25.06.2003 [19:11]
F.S.ABDULLAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

25.06.2003 [19:10]
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNDƏ XİDMƏT EDƏN MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FƏXRİ ADLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI ...

ELM SAHƏSINDƏ ÇALIŞAN IŞÇILƏRIN ƏMƏK HAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.06.2003 [10:46]
Ölkədə elmin inkişafını stimullaşdırmaq, bu sahədə çalışan işçilərə dövlət qayğısını artırmaq və onların sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək məqsədi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI SEÇKI MƏCƏLLƏSININ MÜDDƏALARININ POZULMASINA GÖRƏ MƏSULIYYƏT HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

24.06.2003 [10:45]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N 1, ...

'ÇIRAQQALA’ TARIXI ABIDƏLƏR KOMPLEKSININ BƏRPASI VƏ QORUNMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.06.2003 [10:43]
Böyük İpək yolunun qorunması məqsədini daşıyan Gilgilçay müdafiə divarının ən yüksək nöqtəsi olan və VI əsrdə tikilmiş ¢Çıraqqala¢ tarixi abidəsi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI ILƏ BELARUS RESPUBLIKASI ARASINDA TICARƏT-IQTISADI ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ BIRGƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMISSIYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏRƏFINDƏN TƏRKIBI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.06.2003 [10:43]
1. Azərbaycan Respubilkası ilə Belarus Respublikası arasında bağlanmış müqavilələrin, sazişlərin və digər sənədlərin səmərəli həyata keçirilməsini və iki ...