X.İ.HACIYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.07.2003 [18:31]
Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə və hüquq elminin inkişafında xidmətlərinə görə Xanlar İrşad-Faiq oğlu Hacıyev “Şöhrət” ordeni ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.07.2003 [17:54]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

05.07.2003 [20:22]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq ...

İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN MÜKAFATLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

05.07.2003 [20:22]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 28 may 2002-ci il tarixli 707 ...

AŞIQ ŞƏMŞİRİN 110 İLLİK YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.07.2003 [18:41]
2003-cü ildə Azərbaycan aşıq yaradıcılığının görkəmli nümayəndəsi, əməkdar incəsənət xadimi Şəmşir Qurban oğlu Qocayevin (Aşıq Şəmşirin) anadan olmasının 110 ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ŞİRVAN VƏ AĞ-GÖL MİLLİ PARKLARININ YARADILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.07.2003 [18:40]
Ətraf mühitin mühafizəsi, ondan səmərəli istifadə olunması, nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növlərinin qorunub saxlanılması, respublikanın ...

T.İ.SİNYAVSKAYANIN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

05.07.2003 [17:24]
Rusiya-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə Tamara İlyiniçna Sinyavskaya “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
...

KƏND, MEŞƏ, BALIQÇILIQ, MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATLARI, EKOLOGİYA VƏ HİDROMETEOROLOGİYA SAHƏLƏRİNDƏ ÇALIŞAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

04.07.2003 [20:16]
Kənd, meşə, balıqçılıq, meliorasiya və su təsərrüfatları, ekologiya və hidrometeorologiya sahələrində çalışan işçilərə dövlət qayğısını artırmaq və onların sosial ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİNİN İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.07.2003 [20:03]
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 145 illiyi ilə əlaqədar xüsusi xidmətlərinə görə aşağıdakı adları göstərilən dənizçilər təltif edilsinlər: “Şöhrət” ...

H.B.HÜSEYNOVUN BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

03.07.2003 [19:45]
Hüseyn Bəşir oğlu Hüseynov Bakı şəhəri Binəqədi rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. ...

F.M.HÜSEYNOVANIN BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

03.07.2003 [19:44]
Fidumə Məmmədəli qızı Hüseynova Bakı şəhəri Binəqədi rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Bakı ...

E.M.MƏMMƏDYAROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İTALİYA RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.07.2003 [18:22]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Elmar Məhərrəm oğlu Məmmədyarov Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasında ...

E.M.MƏMMƏDYAROVA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ DƏRƏCƏSİ VERİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.07.2003 [18:22]
“Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq ...

"MƏHKƏMƏLƏR VƏ HAKIMLƏR HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2003 [22:38]
"Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununaəlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ HÖKUMƏTI VƏ KÜVEYT DÖVLƏTININ HÖKUMƏTI ARASINDA IMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN QÜVVƏLƏRININ KÜVEYTDƏ STATUSUNA DAIR" SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

01.07.2003 [22:38]
1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri kontingentinin beynəlxalq koalisiya qüvvələri tərkibində İraqda sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak etməsinə razılıq verildiyini əsas götürərək Azərbaycan ...

“ŞƏFƏQ SARAYI” DÖVLƏT İQAMƏTGAHI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

01.07.2003 [21:48]
1979-1983-cü illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə Abşeron yarımadasınının mənzərəli guşələrindən birində dövlət məqsədləri üçün istifadəsi nəzərdə ...

“ULDUZ SARAYI” DÖVLƏT İQAMƏTGAHI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.07.2003 [21:45]
1977-1980-ci illərdə Bakı şəhərinin Sonaxanım Vəlixan küçəsində Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə inşa edilmiş bina Azərbaycan memarlığının parlaq ...